Anekdotai

| 2014-04-18
125

- Juozai, kaip pasiekei, kad tavo žmona su tokiu užsidegimu pjautų žolę?
– Man pavyko įtikinti, kad pjaunant žolę standėja krūtys.

| 2014-04-18
119

Ateina vyras į barą, ir iškart užsisako trigubą viskio.
Išgeria…
Dar vieną užsisako.
Išgeria…
Trečią trigubą…
…Išgeria…
Barmenas klausia:
-Kas atsitiko?
Žmogus:
-Grįžtu namo, o mano žmona su mano geriausiu draugu dulkinasi…
Barmenas:
-Imk trigubą už dyką, tos bobos tikros bjaurybės… O ką tu su saviške padarei?
Žmogus:
-Žmoną iš namų išmečiau.
Barmenas:
-Teisingai, o su geriausiu draugu ką padarei?
-Aš jam tiesiai į akis žiūriu ir sakau, blogas šuo, blogas šuo…

| 2014-04-18
155

Mirė naujasis rusas. Kapinėse kolegos prisimena nesuskaičiuojamas velionio dorybes: protingas, jautrus, kultūringas, mokytas, taktiškas, ištikimas… Našlė klausėsi, klausėsi ir staiga suriko:
- Sustokit! Man atrodo, kad ne tą laidojam!

| 2014-04-18
159

Susitinka prie ežero jaunas ir senas žvejys. Išsikalba. Jaunasis klausia senojo:
– Klausyk, kiek kartų žvejoju, tiek tave prie ežero sutinku.
Kaip tau pavyksta iš namų taip dažnai į žvejybą išeit?
Senasis:
– Na aš darau taip: anksti ryte atsikeliu iš lovos, tada pakeliu užklotą, kur žmona miega
ir labai garsiai sakau: „Oho koks užpakalis! „. Tada žmona pradeda rėkti „Eik tu naaa….! „.
Na, aš susirenku žvejybos reikmenis ir einu žvejot.
Jaunasis žvejys pagalvojo, kad sistema nebloga ir reikėtų jam pabandyt.
Kitą dieną jaunasis žvejys į žvejybą neatėjo. Atėjo tik dar kitą dieną.
Senasis jo klausia:
– Na tai ko vakar į žvejybą neatėjai?
Jaunasis:
– Žinai, vakar anksti ryte atsikėliau iš lovos, tada pakėliau užklotą, kur žmona miega
ir garsiai pasakiau „Oho koks užpakalis! „.
O pats tada pagalvojau „Na**ui man ta žvejyba… “

| 2014-04-18
122

Vyras, išvykdamas į ilgalaikę komandiruotę, instruktuoja žmoną:
- Būk gerutė, jei norėsi sekso, nupirkau tau sexshope robotą. Tik ištark:
„JULIAU, PAS MANE!“, ir jis viską atliks…
Žmona:
- Kaip tu galėjai taip apie mane pagalvoti! Aš negalėčiau būt tau neištikima net su robotu…
Vyras:
- Nenori, kaip nori…
Vyras išvyko. Po dviejų savaicių moteris mąsto: ,,Juk gaila, kai pinigai išleisti, o praeinant pro šalį vis už akių užkliuna ,,Julius“… Ai, gal pabandysiu…
- ,JULIAU, PAS MANE!…
Robotas įsijungė…Ir prasidėjo…8 valandos nenutrukstamo
sekso… Moteris, visiškai praradusi jėgas ir galimybę priešintis,
galvoja kaip čia tą robotą išjungti. Tačiau nežino, ką reikia
pasakyti… Šiaip ne taip prišliaužia prie lango (robotas iš paskos) ir
pamato kiemsargį…
- Petrai, Petrai!…Turiu prašyma. Už butelį šūktelk: ,,JULIAU, PAS
MANE!“…
Petras: – JULIAU, PAS MANE!…
… Po pusantro mėnesio grįžta vyras ir nustemba – kiemas pilnas
šiukšlių, laiptinių durys sulaužytos, nei vieno kaimyno nesimato… kaip
po karo… Staiga iš už kampo išlenda kiemsargio Petro galva ir šautuvo
vamzdis… Vyras ir klausia:
- Petrai, kas čia atsitiko? Kur visi dingę?
Petras: – ŠA, BLYN! KUR VISI, NEŽINAU… BET JULIUS KAŽKUR ČIA…

| 2014-04-18
120

Vaikinas pasakė, kad pati patogiausia vieta seksui – lova. Mergina su tuo visiškai sutiko.
Ir tik baldų salono vadybininkas kategoriškai laikėsi savo nuomonės, kad lovą jie, pirmiausiai, nusipirktų.

| 2014-04-18
149

Vyras ir moteris važiuoja tame pačiame kupe. Vyras skaito laikraštį taip, kad visiškai moters nemato. Ji tuo tarpu ir taip ir anaip pasisuka, ir taip ir anaip atsisėda, akytėmis tik šaudo. Vyras visiškai nereaguoja. Po valandos moteris nebeišlaiko ir susierzinusi sako:
- Vyriški! Jūs vyras ar ne? Aš čia visą valandą prieš jus visaip išsidirbinėju, o jūs į mane nekreipiate jokio dėmesio. Davai pasimylim!
- Aš visada sakiau, – taria vyras, padėdamas laikraštį į šalį,- kad geriau valandą palaukt, nei tris valandas įkalbinėt.

| 2014-04-18
140

- Daktare, ką jūs pasakysite apie mano ligą?
– Savaitę reiks pakentėti.
– O tada?
– Laidotuvės.

| 2014-04-18
114

Žmona ryte sako vyrui:
-Na kokie Jūs vyrai esate, Jums vis seksas, seksas, seksas, o mums norisi dėmesio …
Vyras:
-Dėmesio, dabar bus seksas!

| 2014-04-18
136

Pasodina senelį į kalėjimą. Kameroje kaliniai jo ir klausia:
- Už ką sėdi, tėvai?
- Na, matot, mėgau kitiems pokštus daryt…
- Parodyk!
- Ne, paskui primušit mane…
- Nebijok, nemušim!
Senelis pamirko šluotą šūdų kibire ir pabeldęs į duris iškviečia prižiūrėtojus. Kai tik atsidaro kameros langelis jis su šluotą tiesiai jiems į veidą…Langelis greit užsidaro, po kelių sekundžių į kamerą įvirsta būrys prižiūrėtojų ir taria:
- Na, tėvai, pasitrauk į šoną…

| 2014-04-18
159

Atėjo medkirtys Ivanas pas žydą pinigų skolintis. Žydas sako:
– Gerai, duosiu tau auksinį, bet kitais metais tu man du auksinius atiduosi.
Pakrapštė Ivanas galvą ir sutiko – labai pinigų reikia. Jau norėjo eiti, o žydas:
– Klausyk, Ivanai, o kas, jei tu man kitais metais negalėsi atiduoti pinigų? Reiktų užstato.
– Kad aš nieko neturiu.
– Duok savo kirvį.
– Tai kad aš kirviu sau duoną užsidirbu.
– Be užstato pinigų neduosiu.
Ką darys vargšas Ivanas. Atidavė žydui savo kirvį ir jau nori eiti, o čia žydas ir vėl sako:
– Ivanai, pagalvok, kitais metais man turėsi atiduoti du auksinius. Iš kur tu tiek gausi? Gal vieną jau dabar duok, skola liks mažesnė?
Pagalvojo medkirtys, kad žydas tiesą sako, atidavė tą auksinį ir išėjo. Eina namo ir mąsto: rodos, viskas teisingai, bet kaip čia taip išėjo – nei pinigų neturi, nei kirvio ir dar skoloj liko.

| 2014-04-18
140

-Žinai, daugelį žmonių jų kūno trūkumai mobilizuoja ir verčia pasiekti kiek įmanoma daugiau. Pavyzdžiui, Napoleonas buvo labai mažas, tačiau tapo didžiausiu Prancūzijos žmogumi. Futbolininkas Garinčis turėjo neįprastai trumpas kojas, tačiau pakliuvo į futbolo istoriją, kaip vienas iš geriausių žaidėjų. Tačiau tu su savo devyniais vaikais perspjovei visus!!!

SOLVIT - pagalba užsienio Lietuviams NEMOKAMAI!

Mes FaceBook'e: