Anekdotai

| 2014-04-11
97

Sustabdė žmogelį mentai, pasisodino į savo mašiną. Sėdi, tyli.. Ir jis tyli.
Po kiek laiko klausia:
-Tai nieko nesiūlysi?
Atsako:
-Tekėk už manęs.

| 2014-04-11
92

Du girti draugai šneka. Pirmasis klausia:
-Kiek metų su žmona gyveni?
-Su kuria? Su savo jau penki metai, o su tavo treji.

| 2014-04-11
95

Kalbasi anglė, rusė ir amerikietė. Anglė sako:
- Vakar gryžo vyras, namo, o aš jam sakau: jai rytoj nenupirksi mikrobangės, valgyt galėsi darytis pats. Na ką jūs manot? Pirmą dieną nematau, antrą dieną nematau, o trečią dieną jau stovi mikrobangė
Amerikietė sako:
- Sakau savo vyrui, jei nebus skalbimo mašinos, rūbus galėsi skalbti pats. Na ir ką manot? Pirma dieną vyro nematau, antrą nematau trečią dieną skalbimo mašina stovi
Rusė sako:
- Sakau vyrui jei nebus dujinės viryklės, galėsi pats valgyt virtis. Na ir ką jūs manot? Pirmą dieną vyro nematau, antrą nematau, trečią dieną dešinės akies krašteliu pradėjau vyrą matyt.

| 2014-04-11
121

Ateina gėjus į mėsos parduotuvę ir prašo dešros, pardavėja klausia:
- Ar gali būt supjaustyta griežinėliais?
Gėjus įsiunta ir piktai atrėžia:
- Pas mane šikna, o ne taupyklė!

| 2014-04-11
89

Religijos mokytoja prieš Kalėdas nusprendė paklausinėti pirmokėlių, ar jie
supranta šios šventės reikšmę ir ar žino, kas yra Jėzus Kristus. Taigi ji klausia:
- Kur šiandien yra Jėzus?
Jonukas pakėlė ranką ir atsakė:
- Danguje.
Marytė pakėlė ranką ir atsakė:
- Mano širdyje.
Petriukas irgi pakėlė ranką:
- Aš žinau, žinau kur Jėzus! Mano vonioje.
Klasėje tyla, mokytoja pasimetusi klausia
- Iš kur tu žinai?
Petriukas:
- Na. kiekvieną rytą mano tėvas atsikelia, baladojasi į vonios duris ir šaukia: Jėzaus Kristau, tu vis dar ten?!.

| 2014-04-10
92

Prostitutė priduoda pinigus į banką.
- Atleiskite, bet šitie pinigai padirbti.
- Tai išeina, kad mane išprievartavo.

| 2014-04-10
118

- Jonai važiuojam į žvejybą?
- Tai kad nemoku.
- Ką čia mokėt – pilk ir gerk.

| 2014-04-10
89

Kraupus autoįvykis, daug kraujo, kūno dalių, vaikšto du mentai, protokolus sudarinėja, vienas kitam:
– Užsirašyk: koja krūmuose… (Užsirašo), hm…, ranka prie medžio… (Užsirašo), Taip… galva ant asfalto…
– Klausyk, o „asfaltas“ rašosi „asvaltas“ ar „asfaltas“?..
– Eee… Aaa.., – šnai iš kojos į gulinčią ant kelio galvą – Rašyk: galva griovy…

| 2014-04-10
107

Važiuoja traukinyje jaunuolis ir mergina. Vaikinas sako:
- Aš jums dabar užminsiu mįslę. Jei neatspėsite, turėsite užmokėti savimi.
Susitarė.
Vaikinas:
- Auga darže. Pirma būna toks žalias žalias, o paskui toks raudonas
raudonas.
Mergina neatspėjo. Atsilygino, kaip susitarė. Po to vaikinas dar kartą
užminė tą pačią mįslę. Ji vėl neatspėjo. Vėl atsilygino. Po trečio karto
vaikinas sako:
- Bet juk tai – pomidoras.
- O aš vis tiek NEŽINAU !! NEŽINAU !! NEŽINAU !!

| 2014-04-10
97

Eina Raudonkepuraitė mišku, staiga iš krūmų iššoka vilkas ir klausia:
- Nebijai miške tamsoje vaikščioti?
- Nebijau. Kelią žinau, seksą mėgstu…

| 2014-04-10
87

- Kodėl blondinė sėdi kampe, kai jai šalta?
– Nes ten 90 laipsnių…

| 2014-04-10
93

Atsiunčia kareivėlis iš kariuomenės granatą senelei.
- Brangioji senele, jei patrauksi už šio žiedelio, tai tavo mylimiausias anūkėlis gaus tris dienas atostogų.

SOLVIT - pagalba užsienio Lietuviams NEMOKAMAI!

Mes FaceBook'e: