Anekdotai

| 2014-03-29
78

Psichiatrinėje ligoninėje vyras aiškina esąs Napoleonas. Ateina į palatą gydytojas. Ligonis sako:
- Aš esu Napoleonas.
- Iš kur žinai? – klausia gydytojas.
- Man Dievas pasakė.
Iš kitos palatos atsklinda balsas:
- Ei! Nieko aš nesakiau!

| 2014-03-29
69

Į svečius užsuka kaimynas. Prie durų urgzdamas jį pasitinka didelis buldogas
- Užeik, užeik,- kviečia šeimininkas
- Kaimyne, ar tas šuo nesikandžioja ?
- Mums patiems įdomu, dar tik antrą dieną jį turim.

| 2014-03-29
63

Kolumbijos vaikų darželio auklėtiniai sulipdė trijų milijonų dolerių vertės senį besmegenį…

| 2014-03-28
70

Po vakarėlio žmona bara vyrą:
- Maža to, kad tu užsnudai, tai kai šeimininkė ėmė dainuoti, tu atsibudai ir užrėkei „išleiskite šunį“!!!

| 2014-03-28
57

Po algos Petras užklysta į barą, nusiteikęs atsipalaiduot. Prie baro pamato didžiulę stilinę talpą, kimšte prikimštą penkiasdešimtinių banknotų, o ant stiklainio užrašas:“Galima laimėti!“. Aišku Petras barmeno klausia:
- Tai kaip čia laimėti tuos pinigėlius galima?
- Reikia įvykdyti tris užduotis. Mesk vidun 50 Lt ir sužinosi. Šiaip užduotys drūtam vyrui įvykdomos.
Pamąstė drūtas Petras, kad po algos gali sau leisti laimę išbandyt, įmetė 50 Lt stiklainin ir klausia:
- Tai kokios tos užduotys?
- 1-a užduotis: vienu ypu, nesusiraukus, išgerti litrą alaus į uošvienės sveikatą.
- Na manau įmanoma. Toliau.
- 2-a užduotis: galiniam kieme pririštas mano pitbulis pūliuojančiu dantim. Piktas baisiausiai, nieko neėda, net manęs neprisileidžia. Tai reikėtų jam skaudamą dantį ištraukt.
- Hmmm…
- 3-ia užduotis: priešais esančiame daugiaaukštyje priešmirtiniam patale guli mano 60-metė tetulė. Neseniai ji man prisipažino, kad per visą gyvenimą neturėjo tikro vyro, ją lovoje pilnai patenkinančio. Tai reikėtų tą klaidą ištaisyt.
- Jūs ką sau galvojate?! Aš laimingai vedęs vyras, šeimos žmogus.
Pasipiktinęs Petras pasitraukia nuo baro. Po valandos, kitos, truputį įkaušęs Petras pagalvojo, kad bent alaus už dyką išlenks. Priėjo prie barmeno ir sako:
- Kadangi jau pinigus sumokėjau, tai pabandom.
Barmenas pripila litrinį bokalą ir duoda Petrui. Šis visam barui skanduojant:“Petrai, Petrai!“, šiaip ne taip bokalą įveikia. Akivaizdžiai pralinksmėjęs, pažvalėjęs ir padrąsėjęs, Petras klausia:
- Kas toliau? Aaa… šuniukas!
Petrui išėjus laukan, pasigirsta nuožmių kautynių garsai, lojimas, keiksmai. Galiausiai po paskutinio ilgo, gailaus ir širdį veriančio staugimo viskas nutyla. Į barą įgriūna Petras: visas kruvinas, su baisiom žemėtom žaizdom ir klausia:
- Tai kur ta bobutė, kuriai reikia skaudamą dantį ištraukt?…

| 2014-03-28
62

Colgate” pristato naują dantų šepetėlį, kuris pasiekia ir sunkiausiai prieinamas vietas. Lietuvos gydytojai-traumatologai primena: neužmirškit, kad tai tik DANTŲ šepetėlis.

| 2014-03-28
71

Tarybiniai laikai… Ilga eilė laukia kol į kioskelį atveš alaus. Atsidaro langelis ir pardavėja šaukia:
- Alaus, šiandien, neskiedžiau. Todėl teks nedapilt!

| 2014-03-28
68

Tarnautojas sako viršininkui:
- Norėčiau, kad padidintumėt man atlyginimą. Manimi jau domisi 3 didelės organizacijos.
- Kokios?
- Telekomas, seniūnija, elektros tinklai..

| 2014-03-28
57

Važiuoja miesto autobus moteriškė su 5-6 metų vaiku. Vienoje stotelėje įlipa negras. Vaikas, aišku, negro niekada nematęs, kad užriks:
- Mama, žiūrėk, beždžionė!!!
Sužiuro visi keleiviai, motina susinepatogino ir griežtai sako sūnui:
- Tuoj pat eik ir atsiprašyk dėdės!
Vaikas, nei gyvas nei miręs, prieina prie negro, bando atsiprašyti.
- Viskas okei, berniuk! – plekšnoja jam per pečius negras. – Viskas okei!
- Mama!!! – visa gerkle, kad suriks berniukas, – žiūrėk ji dar ir kalbėti moka!!!

| 2014-03-28
60

- Jums patinka mažiau, bet dažniau ar rečiau, bet daugiau?
- Man patinka storiau ir giliau.
- Jūs ne taip supratote. turėjau omeny maistą.
- O aš piniginę.

| 2014-03-28
63

Stovi senukas turguje, pardavinėja žuvį. Pirkėjas klausia:
– Kiek žuvis?
– Šimtas litų.
– Kodėl taip brangiai?
– Man tiek reikia.

| 2014-03-28
70

Katino išmatom papuoštas velykų stalas neleis svečiams persivalgyt.

SOLVIT - pagalba užsienio Lietuviams NEMOKAMAI!

Mes FaceBook'e: