Bankai

Šiuo metu Lietuvoje veikia 10 Lietuvos banko licenciją turinčių komercinių bankų, 2 užsienio bankų skyriai, 3 užsienio bankų atstovybės, Lietuvos centrinė kredito unija ir 65 kredito unijos.

Užsieniečių darbas Lietuvoje

Užsienietis, ketinantis dirbti Lietuvos Respublikoje, privalo įsigyti leidimą dirbti Lietuvos Respublikoje. Užsienietis atleidžiamas nuo pareigos įsigyti leidimą dirbti Lietuvos Respublikoje, jeigu...

Gyvenamosios vietos deklaravimas

Kas privalo deklaruoti gyvenamąją vietą? Lietuvos Respublikos piliečiai atvykę gyventi į Lietuvos Respubliką ilgiau kaip 183 dienoms per metus, keičiantys gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje ...

Leidimai nuolat arba laikinai gyventi Lietuvoje

Nuolatiniu Lietuvos gyventojų galima tapti nebūnant Lietuvos Respublikos piliečiu. Užsienio valstybės pilietis arba asmuo be pilietybės gali gauti leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje ...

Mokesčiai

Nuo 2003 m. sausio 1 d. galioja naujas Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymas (toliau vadinamas GPMĮ, publikuotas 2002 m. liepos 2 d. Nr. IX-1007, Žin., 2002, Nr. 73-3085) ...

Sveikatos priežiūra, vaistai, slauga

Nuolatiniai šalies gyventojai pateikia prašymą ir registruojasi jiems artimiausioje poliklinikoje. Pensininkai registracijos metu turi pateikti Pensininko pažymėjimą arba Sveikatos draudimo pažymėjimą, kurį prieš tai gauna teritorinėje Ligonių kasoje ...

Užsienyje gaunamų lėšų apmokestinimas

Pagal GPMĮ 17 str. 11 dalį, pensijos, gautos iš užsienio valstybių valstybinių fondų, Lietuvoje neapmokestinamos. Todėl tuo atveju, kai nuolatiniai Lietuvos gyventojai gauna tokias pensijas iš JAV, Kanados arba JK, nuo tokių pensijų nereikia mokėti ...

Būsto įsigijimas

Šiuo metu apribojimų užsieniečiams įsigyti Lietuvoje būstą ar žemę būstui – nėra. Nekilnojamąjį turtą parduoda agentūros, statybų bendrovės ir atskiri piliečiai ...

Lietuvių grįžimo į Tėvynę informacijos centras

Lietuvių grįžimo į Tėvynę informacijos centrą 1998 m. įsteigė Lietuvos Respublikos Vyriausybė, vadovaudamasi LR Seimo 1996 m. nutarimu Nr. I-1603 "Dėl lietuvių grįžimo ir integracijos Tėvynėje" ...

Lietuvos pilietybė

Lietuvos piliečius už Lietuvos Respublikos ribų gina ir globoja Lietuvos valstybė. Pasą turėti nėra privaloma, jis išduodamas piliečio pageidavimu ...

Valstybinis socialinis draudimas

Valstybinio socialinio draudimo sistemą sudaro Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (SADM), Valstybinio socialinio draudimo fondo taryba ...

Sveikatos draudimas

Jeigu jūs nesate susitvarkę sveikatos draudimo reikalų taip, kad jūsų sveikatos draudimas galiotų Lietuvoje, atvykę į Lietuvą jūs turėsite patys mokėti už gydytojų paslaugas ...

Turto deklaravimas

Siekiant sukurti vieningą turto duomenų bazę, numatytas vienkartinis 2003.12.31 turėto turto deklaravimas Lietuvos gyventojams, kurie to nebuvo padarę anksčiau ...

Verslas

Ketindami steigti įmonę, pirmiausia nuspręskite, kokia įmonės teisinė forma (rūšis) yra tinkamiausia Jūsų pasirinktiems tikslams įgyvendinti. Reikia įvertinti, kokia ūkine komercine veikla versitės ...
SOLVIT - pagalba užsienio Lietuviams NEMOKAMAI!

Mes FaceBook'e: