Leidimai nuolat arba laikinai gyventi Lietuvoje

Nuolatiniu Lietuvos gyventojų galima tapti nebūnant Lietuvos Respublikos piliečiu. Užsienio valstybės pilietis arba asmuo be pilietybės gali gauti leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje. Toks dokumentas suteikia užsieniečiui teisę gyventi Lietuvos Respublikoje neterminuotai. Leidimas nuolat gyventi gali būti išduotas, jeigu jis, turėdamas leidimą laikinai gyventi, gyveno kartu su šeima Lietuvos Respublikoje be pertraukos pastaruosius 5 metus. Šis laikotarpis gali būti sumažintas vieneriais metais, jeigu užsienietis moka valstybinę kalbą ir išlaikė valstybinės kalbos egzaminą. Iki to termino asmuo gali gyventi Lietuvoje pagal laikiną leidimą. Leidimas laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje ar Europos bendrijų valstybės narės piliečio leidimas gyventi - tai dokumentas, suteikiantis užsieniečiui teisę laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje jame nurodytą laiką. Jis paprastai išduodamas vieneriems metams, tačiau gali būti išduotas ir trumpesniam laikui. Lietuvių kilmės asmenims ir užsieniečiams, išsaugojusiems teisę į Lietuvos Respublikos pilietybę, leidimas gyventi išduodamas penkeriems metams.

Prašymą išduoti pirmąjį leidimą laikinai gyventi ir kitus dokumentus užsienietis turi pateikti Lietuvos Respublikos diplomatinei atstovybei arba konsulinei įstaigai užsienyje, o užsienietis, prašantis pakeisti leidimą laikinai gyventi (išduoti naują) ir esantis Lietuvos Respublikoje teisėtai, - teritorinės policijos įstaigos migracijos tarnybai, kurios aptarnaujamoje teritorijoje ketina apsigyventi.

SOLVIT - pagalba užsienio Lietuviams NEMOKAMAI!

Mes FaceBook'e: