Lietuvių grįžimo į Tėvynę informacijos centras

Lietuvių grįžimo į Tėvynę informacijos centrą 1998 m. įsteigė Lietuvos Respublikos Vyriausybė, vadovaudamasi LR Seimo 1996 m. nutarimu Nr. I-1603 "Dėl lietuvių grįžimo ir integracijos Tėvynėje".

Informacijos centras kaupia, analizuoja ir įvairiomis formomis platina aktualią informaciją iš Lietuvos užsienyje gyvenantiems lietuviams, atsako į asmenines užklausas.

Nusprendusius persikelti nuolatiniam gyvenimui į Tėvynę, Centras, bendradarbiaudamas su atitinkamomis Lietuvos įstaigomis, konsultuoja pilietybės atgavimo, sveikatos apsaugos ir jos draudimo, verslo atidarymo, draudimo kompanijų, mokesčių, transporto, muitų, būsto įsigijimo ir kitais svarbiais klausimais.

Visus besidominčius Lietuvos gyvenimu Centras informuoja apie galimybes dalyvauti profesinėje, mokslinėje, kultūrinėje, turistinėje veikloje, renka ir skelbia medžiagą apie vykstančius renginius, konferencijas, mokymo kursus, stovyklas.

Centras supažindina Lietuvos institucijas su užsienio lietuvių bendradarbiavimo iniciatyvomis ir mintimis, jų pageidavimais. Savo patirties pagrindu Centras teikia pasiūlymus įstatymų ir poįstatyminių aktų pakeitimams bei papildymams, kurie palengvintų ir skatintų užsienio lietuvių įsiliejimą į šalies gyvenimą.

SOLVIT - pagalba užsienio Lietuviams NEMOKAMAI!

Mes FaceBook'e: