Sveikatos draudimas

Jeigu jūs nesate susitvarkę sveikatos draudimo reikalų taip, kad jūsų sveikatos draudimas galiotų Lietuvoje, atvykę į Lietuvą jūs turėsite patys mokėti už gydytojų paslaugas.

 

Sveikatos draudimą Lietuvoje Jūs galite užsitikrinti 3 būdais:

1 būdas. Šalyje, iš kurios vykstate į Lietuvą, turėti tokį pastovų sveikatos draudimą, kuris apmoka gydymą ne tik gyvenamoje šalyje, bet ir užsienyje. Šis būdas yra patikimas ir patogus, jeigu Jūs neketinate Lietuvoje sėsliai gyventi, mėgstate keliauti po įvairias šalis ir turite galimybę sugrįžti gydytis į šalį, iš kurios atvykote į Lietuvą. Tačiau šis būdas yra brangus, nes sveikatos draudimas, galiojantis visose šalyse, reikalauja nemažų draudimo įnašų.

2 būdas. Vykstant į Lietuvą apdrausti savo sveikatą laikinu draudimu, apmokančiu gydymo išlaidas Lietuvoje. Tokiu draudimu sveikatą galite apdrausti arba savo šalies, arba Lietuvos draudimo kompanijose. Šis būdas yra būtinas, jeigu jūs norite apsidrausti nuo sužeidimų bei netikėtų sveikatos sutrikimų ir su tuo susijusių išlaidų, tol, kol esate Lietuvoje užsieniečio teisėmis (t.y iki išvyksite iš Lietuvos arba tapsite nuolatiniu Lietuvos gyventoju). Tačiau toks sveikatos draudimas dažniausiai apmoka skubios būtinos gydytojų pagalbos išlaidas ir neapmoka pastovios sveikatos priežiūros paslaugų. Todėl jis tinka asmenims, turintiems sveikatos draudimą šalyje, iš kurios į Lietuvą atvyko, ir galintiems sugrįžti į ją gydytis arba asmenims, galintiems mokėti gydytojui už sveikatos priežiūros paslaugas.

3 būdas. Atvykus į Lietuvą apsidrausti privalomu sveikatos draudimu. Šiuo draudimu Jūs galite apsidrausti, jeigu turite leidimą nuolat gyventi Lietuvoje, Lietuvos piliečio pasą ar Teisės į pilietybę išsaugojimo pažymėjimą. Ši draudimo rūšis jums bus patogiausia, jeigu jūs ruošiatės pasinaudoti įvairiomis Lietuvos gydytojų paslaugomis.

 

Privalomojo sveikatos draudimo reikalus tvarko teritorinės ligonių kasos. Šios kasos išduoda sveikatos draudimo pažymėjimus pensininkams ir savarankiškai dirbantiems asmenims.

Jeigu dirbate savarankiškai ir nesate pensininkas, su ligonių kasa turite sudaryti draudimo sutartį. Sveikatos draudimo pažymėjimą gausite, kai įmokėsite sutartyje numatytą įnašų sumą.

Kreipiantis į gydymo įstaigą, reikia turėti sveikatos draudimo pažymėjimą. Su juo nemokamai aptarnaus bet kuris gydytojas arba gydymo įstaiga, turintys sutartį su ligonių kasa.

Įstaigų ar firmų dirbantiesiems sveikatos draudimo pažymėjimus atstoja socialinio draudimo pažymėjimai. Privalomu sveikatos draudimu juos apdraudžia ir draudimo įnašus už juos moka darbdaviai.

Užsieniečiams, dirbantiems Lietuvoje teisėtai ir mokantiems mokesčius, nereikės patiems mokėti už sveikatos priežiūros paslaugas – jas apmokės Privalomojo sveikatos draudimo fondas. Laikinai Lietuvoje apsistoję ir čia nedirbantys užsienio šalių piliečiai ir toliau už sveikatos priežiūros paslaugas mokės patys.

 

Užsieniečių sveikatos draudimas

Užsieniečiai, atvykstantys į Lietuvos Respubliką, ar norintys gauti leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, privalo turėti sveikatos draudimo sutartį (liudijimą).

Reikalavimai turėti sveikatos draudimo sutartį (liudijimą) netaikomi užsieniečiams, kurie naudojasi privilegijomis ir imunitetais pagal Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis ir kitus teisės aktus:

 • užsienio valstybių diplomatinių atstovybių, konsulinių įstaigų, taip pat tarptautinių organizacijų atstovybių personalui ir jų šeimos nariams, kurie naudojasi tarptautinės teisės normų suteiktomis privilegijomis ir imunitetais;

 • užsienio valstybių oficialių delegacijų nariams;

 • užsieniečiams, turintiems diplomatinius ir tarnybinius pasus;

 • teisėtai Lietuvos Respublikoje dirbantiems užsieniečiams, mokantiems nustatytojo dydžio socialinio draudimo įmokas Lietuvos Respublikoje, ir nepilnamečiams jų šeimos nariams;

 • Europos Sąjungos valstybės narės ir Europos laisvosios prekybos asociacijai priklausančių valstybių piliečiams ir jų šeimos nariams;

 • asmenims, vykstantiems tranzitu per Lietuvos Respublikos teritoriją su supaprastinto tranzito ar supaprastinto tranzito geležinkeliu dokumentais;

 • užsienio valstybių kariams ir karinėms pajėgoms priskirtiems civiliams tarnautojams ir jų išlaikomiems asmenims.

Reikalavimai turėti sveikatos draudimo sutartį (liudijimą) taip pat netaikomi trečiųjų šalių piliečiams, nuolatos gyvenantiems Europos Sąjungos ar Europos laisvosios prekybos asociacijai priklausančiose šalyse ir vienoje iš jų apdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu bei turintiems Europos sveikatos draudimo kortelę ar formos E 111 pažymą.

Užsieniečio sveikatos draudimo sutartis (liudijimas) gali būti sudaryta su bet kurios valstybės draudimo įmone ir turi garantuoti, kad bus apmokėtos būtinosios medicinos pagalbos ir visos išlaidos kelionės metu, kurios gali atsirasti ryšium su grąžinimu į tėvynę (medicininis transportavimas, įskaitant palydą (medikų brigados, gydytojo) dėl sveikatos priežasčių.

Draudimo įmonės išduotoje sveikatos draudimo sutartyje (liudijime) turi būti nurodyta:

 • sveikatos draudimo sutarties (liudijimo) numeris;

 • draudimo įmonės rekvizitai (pavadinimas, buveinės adresas, telefono arba fakso numeris, atstovo parašas, antspaudas);

 • apdraustojo asmens vardas, pavardė;

 • sveikatos draudimo suma;

 • sveikatos draudimo sutarties (liudijimo) galiojimo terminas;

 • sveikatos draudimo sutarties (liudijimo) galiojimo teritorija;

 • nedraudiminiai įvykiai.

Sveikatos draudimo sutartyje (liudijime) turi būti įrašai bent viena iš šių kalbų: lietuvių, anglų, vokiečių, prancūzų, rusų.

Minimali sveikatos draudimo suma užsieniečiui - 20000 litų, kai:

 • jis atvyksta į Lietuvos Respubliką be vizos;

 • oro uosto tranzitinės (A), tranzitinės (B), ilgalaikės (D) vizos ar leidimo laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje išdavimo, keitimo ar pratęsimo atveju;

Minimali sveikatos draudimo suma užsieniečiui 30000 eurų – trumpalaikės vizos (C) išdavimo ar pratęsimo atveju.

SOLVIT - pagalba užsienio Lietuviams NEMOKAMAI!

Mes FaceBook'e: