Turto deklaravimas

Siekiant sukurti vieningą turto duomenų bazę, numatytas vienkartinis 2003.12.31 turėto turto deklaravimas Lietuvos gyventojams, kurie to nebuvo padarę anksčiau. Turtą privalo deklaruoti nuolatiniai Lietuvos gyventojai, išskyrus gyventojus jau deklaravusius 2003 m. gruodžio 31 d. turėtą turtą (pareigūnai, tarnautojai, kiti). Deklaracijos nepateikę asmenys negalės pagrįsti tokiais šaltiniais vėlesnių brangių pirkinių.

 

Kokį turtą privaloma deklaruoti?

1. Lietuvoje 2003-12-31 turėtą turtą:

Neįregistruotą nekilnojamąjį turtą (įskaitant ir nebaigtus statyti statinius) - nekilnojamąjį turtą, kuris privalo būti įregistruotas, tačiau 2003-12-31 nebuvo įregistruotas Nekilnojamojo turto registre (įskaitant ir nebaigtus statyti statinius)

 

2. Užsienio valstybėje 2003-12-31 turėtą turtą:

Nekilnojamąjį turtą, įskaitant ir nebaigtus statyti statinius

Kilnojamąjį turtą, kuriam privaloma teisinė registracija - Kilnojamąjį turtą, jeigu pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus, šios rūšies turtui Lietuvoje yra privaloma teisinė registracija

 

3. Tiek Lietuvoje, tiek užsienio valstybėje 2003-12-31 turėtą turtą:

Piniginės lėšas - 2003-12-31 bankuose, kitose kredito įstaigose ir ne bankuose gyventojo turėtas pinigines lėšas didesnes kaip 50000 Lt

 

Suteiktas paskolas - gyventojo paskolintos ir iki 2003-12-31 nesusigrąžintos lėšos didesnės kaip 2000 Lt

 

Gautas paskolas - gyventojo pasiskolintos ir iki 2003-12-31 negrąžintos lėšos didesnės kaip 2000 Lt

 

Vertybinius popierius - vertybinius popierius, kai jų bendra vertė 2003-12-31 didesnė, kaip 2000 Lt

 

Meno kūrinius - meno kūrinius, kurių vieneto vertė 2003-12-31 didesnė kaip 10000 Lt

Juvelyrinius dirbinius - juvelyrinius dirbinius, brangakmenius, tauriuosius metalus, kurių vieneto vertė 2003-12-31 didesnė kaip 10000 Lt

Kitą vertingą turtą - kitą, nuolatinio Lietuvos gyventojo nuomone, vertingą turtą (pvz., kolekcijas, antikvarinius daiktus).

 

Sutuoktiniai gali pateikti bendrą šeimos deklaraciją ir joje nurodyti abiejų sutuoktinių turimą turtą. Nepilnamečio vaiko (globotinio) turtą (jei jis turi deklaruotino turto) turi deklaruoti vienas iš tėvų (globotinių) ir pateikti atskirą nepilnamečio vaiko (globotinio) deklaraciją.

SOLVIT - pagalba užsienio Lietuviams NEMOKAMAI!

Mes FaceBook'e: