Užsienyje gaunamų lėšų apmokestinimas

Pagal GPMĮ 17 str. 11 dalį, pensijos, gautos iš užsienio valstybių valstybinių fondų, Lietuvoje neapmokestinamos. Todėl tuo atveju, kai nuolatiniai Lietuvos gyventojai gauna tokias pensijas iš JAV, Kanados arba JK, nuo tokių pensijų nereikia mokėti pajamų mokesčio Lietuvoje (sutarčių nuostatos netaikomos).

 

Jeigu nuolatinis Lietuvos gyventojas mokestiniu laikotarpiu gavo pensiją iš užsienio valstybės valstybinio fondo, tai Lietuvoje nuo taip gautos pensijos mokesčio mokėti jis neturi.

Pensijos, mokamos iš užsienio valstybių valstybinių fondų, yra įtrauktos į Nedeklaruojamų neapmokestinamų B klasės pajamų sąrašą, todėl tuo atveju, jeigu mokestiniu laikotarpiu nuolatinis Lietuvos gyventojas jokios kitos rūšies pajamų (išskyrus šią pensiją) negavo, ir nepageidauja jos deklaruoti, metinės pajamų mokesčio deklaracijos teikti neprivalo. Jeigu mokestiniu laikotarpiu nuolatinis Lietuvos gyventojas gavo ir kitos rūšies pajamų (ne tik pensiją), dėl ko privalo teikti metinę pajamų mokesčio deklaraciją, tai šią iš užsienio valstybės gautą pensiją deklaruoja tik tada, jeigu pats pageidauja. Tačiau bet kuriuo atveju toks gyventojas sau turi turėti dokumentą, patvirtinantį, kad jo gaunama pensija yra mokama iš užsienio valstybės valstybinio fondo. Pvz., Lietuvoje nuolat gyvenantis JAV pilietis gauna pensiją iš JAV valstybinio fondo. Ši pensija yra vienintelis jo pajamų šaltinis. Toks gyventojas metinės pajamų mokesčio deklaracijos teikti neprivalo.

Jeigu nuolatinis Lietuvos gyventojas mokestiniu laikotarpiu gavo pensiją iš užsienio valstybės privataus fondo, tai tokia jo pensija Lietuvoje apmokestinama taikant 27 proc. mokesčio tarifą. Jis privalo pildyti ir kartu su metine pajamų mokesčio deklaracija pateikti jos priedą FR0462P33 „Pajamos, apmokestinamos taikant 27 proc. tarifą“.

Taip pat, kiekvienu konkrečiu atveju reikia atsižvelgti į atitinkamos sutarties nuostatas, nes kiekvienoje sutartyje gali būti numatytos atitinkamos išimtys ir sąlygos.

SOLVIT - pagalba užsienio Lietuviams NEMOKAMAI!

Mes FaceBook'e: