Atsiskaitymo lapeliai Airijoje

2008-07-28 15:22:45
Atsiskaitymo lapeliai Airijoje

1991 m. Algų mokėjimo įstatymas (Payment of Wages Act 1991) visiems Airijos darbuotojams suteikia teisę į atsiskaitymo lapelį (pay slip), kuriame nurodoma alga su mokesčiais (gross wage) ir informacija apie visus išskaitymus. Atsiskaitymo lapelis iš esmės yra raštiška darbdavio ataskaita darbuotojui, kurioje nurodomas visas atlyginimas prieš mokesčius ir informacija apie bet kokius išskaitymus iš atlyginimo. Jūsų teisė į atsiskaitymo lapelį išdėstyta šio Įstatymo 4 skyriuje. Čia pateikiamas atsiskaitymo lapelio pavyzdys.

Išskaitymai iš atlyginimo

Darbdavys negali atlikti išskaitymų iš Jūsų algos, išskyrus atvejus, kai:

 • to reikalauja įstatymai, pavyzdžiui, mokesčių (PAYE) ir socialinio draudimo (PRSI) išskaitymai;

 • jie yra numatyti darbo sutartyje, pavyzdžiui, profesinio pensinio draudimo įmokos;

 • jie atliekami gavus Jūsų raštišką sutikimą, pavyzdžiui, profesinės sąjungos nario mokestis;

 • jie yra skirti susigrąžinti algos ar išlaidų permoką;

 • jie atliekami teismo nurodymu, pavyzdžiui, dalies pajamų išskaitymo orderis (attachment of earnings order) šeimos teisės byloje;

 • jie atsiranda dėl Jūsų dalyvavimo streike.

Jei darbdavys dėl Jūsų kaltės patiria nuostolių (pavyzdžiui, sudužę indai, kasos trūkumai) arba dirbant teikia kokią nors paslaugą (pavyzdžiui, aprūpina uniforma), išskaitymai gali būti leidžiami tik jei:

 • juos leidžia Jūsų darbo sutartis;

 • jie yra teisingi ir protingi;

 • gavote raštišką įspėjimą apie išskaitymą (ne mažiau kaip prieš savaitę, jei išskaitymas vyksta dėl Jūsų klaidos);

 • išskaitymo suma neviršija nuostolių arba paslaugos vertės;

 • išskaitymas atliekamas per 6 mėnesius nuo nuostolių/išlaidų atsiradimo.

Kaip kreiptis

Daugiau informacijos galima rasti šioje aiškinamojoje brošiūroje apie 1991 m. Algų mokėjimo įstatymą (pdf) arba Nacionalinės darbo teisių administracijos Informacijos paslaugų skyriuje.

Kur kreiptis

National Employment Rights Authority

Dept.:Information Services

Government Buildings

O'Brien Road

County:Carlow

Country:

IRELAND

Opening Hours:

Mon. to Fri. 9.30am to 5pm

Tel:(059) 917 8990

Locall:1890 80 80 90

Homepage:http://www.employmentrights.ie

Email:info@employmentrights.ie

 

Parengta pagal Citizensinformation.ie informaciją

SOLVIT - pagalba užsienio Lietuviams NEMOKAMAI!

Mes FaceBook'e: