Darbo keitimas: mokesčiai ir socialinis draudimas 2

2008-07-28 15:31:30
Darbo keitimas: mokesčiai ir socialinis draudimas

Jei keičiate darbą Airijoje (t.y. išeinate iš esamo darbo ir pradedate dirbti naujoje vietoje), reikia atlikti keletą veiksmų, susijusių su mokesčiais ir socialinio draudimo (PRSI) įmokomis. Be to, reikia žinoti svarbius dalykus apie profesines pensinio draudimo sistemas (occupational pension schemes).

Mokesčių ataskaita

Išeidami iš darbo, turėtumėte gauti P45 formą iš savo darbdavio. P45 forma yra Jūsų darbdavio ataskaita, kurioje pateikiama svarbi informacija. Pavyzdžiui, joje nurodoma, kiek iki tam tikros datos gavote atlyginimo, sumokėjote pajamų ir socialinio draudimo mokesčių, taip pat Jūsų paskutiniojo darbdavio pavadinimas ir kt. Kai pradėsite dirbti naujame darbe, Jums reiks šią P45 formą atiduoti naujajam darbdaviui. Naujasis darbdavys pasinaudos duomenimis iš Jūsų P45 formos ir tada Jūsų vardu išsiųs ją mokesčių tarnybai. Taip mokesčių tarnybai bus pranešta, kad pradėjote dirbti pas naują darbdavį, ir užtikrinta, kad būtų tinkamai išskaitomi mokesčiai. Kai pateiksite P45 formą savo naujajam darbdaviui, jis:

 • Išskaitys pajamų mokestį pagal PAYE sistemą atsižvelgdamas į mokesčių lengvatas (tax credits) ir sumą, nuo kurios galioja kiti mokesčių tarifai (standard cut off point), kaip nurodyta formoje P45, kol gaus mokesčių lengvatų pažymėjimą (tax credit certificate) iš mokesčių tarnybos.

 • Praneš mokesčių tarnybai, kad pakeitėte darbą, todėl naujajai darbovietei gali būti išduotas mokesčių lengvatų pažymėjimas.

Jei nepateiksite savo naujajam darbdaviui P45 formos, bus skaičiuojamas didesnio tarifo mokestis (emergency tax).

Didesnio tarifo mokestis

Jei Jūsų darbdavys negavo nė vieno iš šių dokumentų:

 • mokesčių lengvatų pažymėjimo iš mokesčių tarnybos, arba

 • Formos P45 (2 ir 3 dalys) iš Jūsų apie Jūsų ankstesnį darbą,

išmokėdamas Jums darbo užmokestį, darbdavys turės išskaityti didesnio tarifo mokestį (emergency tax). Tai reiškia, kad pirmą darbo mėnesį Jums bus suteikta laikina mokesčio lengvata, bet nuo antrojo mėnesio mokesčių išskaitymai bus progresyviai didinami. Didesnio tarifo mokestis reiškia, kad po 4 savaičių nebesuteikiama mokesčių lengvata, o nuo 9 savaitės mokamas didesnio tarifo mokestis, neatsižvelgiant į darbo užmokesčio dydį. Todėl būtų protinga išvengti didesnio tarifo taikymo ir vos pradėjus dirbti Airijoje atlikti paprastus anksčiau išdėstytus veiksmus. Mokesčių tarnybos parengtoje brošiūroje “PAYE Pranešimas darbdaviams” (PAYE Notice to Employers) (pdf) detaliau aprašytas didesnio tarifo mokestis.

Čia galite paskaityti daugiau informacijos apie mokesčius ir darbo pradžią.

Socialinis draudimas (PRSI)

Airijoje dauguma darbdavių ir darbuotojų (nuo 16 metų) moka socialinio draudimo įmokas (contributions) į Airijos valstybinį socialinio draudimo fondą (Social Insurance Fund). Socialinio draudimo įmokos suteikia teisę į įvairias išmokas, kurias administruoja Socialinių ir šeimos reikalų departamentas (Department of Social and Family Affairs). Todėl naujajam darbdaviui svarbu pranešti savo valstybės paslaugų gavėjo numerį (Personal Public Service Number (PPS)), kadangi tai užtikrins, kad bus užfiksuotos visos Jūsų įneštos socialinės rūpybos įmokos ir apsaugota Jūsų teisė į išmokas ateityje. Čia skaitykite daugiau apie socialinį draudimą (PRSI) Airijoje.

Darbo keitimas ir pensijos

Priklausomai nuo tam tikrų sąlygų, Pensijų įstatymas (Pensions Act, 1990) saugo darbą keičiančių asmenų teises į pensiją. Tai reiškia, kad teisės, kurias programų dalyviai įgijo už stažą pensijų programose nuo 1991m. sausio 1 d., dabar gali būti:

 • išsaugomos paliekamoje programoje arba

 • perkeliamos į naujojo darbdavio programą, arba

 • perkeliamos į polisą ar sutartį su draudimo kompanija.

Pakeistas pensijų įstatymas (Pensions (Amendment) Act 2002) (naujasis įstatymas) išplečia šios apsaugos taikymą taip pat ir išmokoms, priklausančioms pagal stažą pensijų programoje iki 1991 m. sausio 1 d. Jis taip pat sumažina dalyvavimo programoje laikotarpį, reikalingą teisėms į išsaugotas išmokas atsirasti. Perskaitykite Pensijų valdybos (Pensions Board) patogų vartotojams nemokamą vadovą apie darbo keitimą ir pensijas “Kas atsitiks mano pensijai, jei aš išeisiu?” ('What happens to my pension if I leave?’) (pdf).

Taisyklės

Išeidami iš darbo, turite teisę gauti P45 formą. Jei turite sunkumų gaudami P45 formą iš savo darbdavio, turėtumėte pranešti mokesčių tarnybai.

Kaip kreiptis

Jei turite sunkumų gaudami P45 formą iš savo ankstesnio darbdavio, susisiekite su vietine mokesčių tarnyba ar su regionine PAYE telefoninių paslaugų tarnyba žemo tarifo linija (lo-call) (pdf).

Jei reikia informacijos apie Jūsų valstybės paslaugų gavėjo numerį (PPSN), susisiekite su savo vietine socialinio aprūpinimo tarnyba.

Airijos Pensijų valdyba yra valstybės įstaiga, atsakinga už pensijų programų reguliavimą Airijoje. Jie parengė patogią vartotojui nemokamą brošiūrą apie pensijas Airijoje, kurioje pateikiama galimų pensijų programų apžvalga. Be to, šioje brošiūroje išdėstytos įvairiomis aplinkybėmis tinkamos galimybės ir reikalavimai. Parsisiųskite „Kokios yra mano pensijos galimybės?“ (‘What are my Pension Options?') (pdf) iš čia.

Jei turite su pensija susijusių klausimų, susisiekite su Pensijų valdybos Informacijos skyriumi (Information Unit).

Kur kreiptis

The Pensions Board

Verschoyle House

28-30 Lower Mount Street

Dublin 2

Tel: +353 (0)1 6131900

Locall: 1890 656565

Fax: +353 (0)1 6318602

Homepage: http://www.pensionsboard.ie

Email: pb@pensionsboard.ie

 

Parengta pagal Citizensinformation.ie informaciją

Komentarai
 • Vytas
 • 2013-12-14 12:21:55
vava, tas tai teisybe :)
 • Andrius
 • 2013-12-14 12:21:54
Papras2iau darbo i6 vis nekeisti.
Rašyti komentarą
SOLVIT - pagalba užsienio Lietuviams NEMOKAMAI!

Mes FaceBook'e: