Darbo laikas / pertraukos / darbas sekmadienį 1

2008-08-11 15:20:53
Darbo laikas / pertraukos / darbas sekmadienį

Daugumos darbuotojų maksimalus vidutinis savaitės darbo laikas negali viršyti 48 valandų. Tai nereiškia, kad savaitės darbo laikas niekada negali viršyti 48 valandų – svarbu atsižvelgti į vidurkį.

Vidurkį galima apskaičiuoti vienu iš šių būdų:

  • per 4 mėnesių laikotarpį – daugumai darbuotojų;

  • per 6 mėnesių laikotarpį – darbuotojams, dirbantiems apsaugos paslaugų sferoje, ligoninėse, kalėjimuose, dujų/elektros, oro uostų/uostų, žemės ūkio sektoriuose bei srityse, kuriose tam tikru metu laiku smarkiai padidėja darbo krūvis (pavyzdžiui, turizmas);

  • per 12 mėnesių laikotarpį, jei šiuo klausimu yra darbdavio ir darbuotojo susitarimas. Tokį susitarimą turi patvirtinti Darbo teismas (Labour Court).

Į 48 valandas neįskaitomos pertraukos, metinės atostogos, nedarbingumo laikotarpis bei motinystės/įvaikinimo/tėvystės atostogos.

Įstatymas taip pat nustato minimalias pertraukas ir poilsio laikotarpius bei darbo sekmadienį sąlygas.

1997 m. Darbo laiko organizavimo įstatymas (Organisation of Working Time Act 1997) taikomas ne visiems darbuotojams. Šis įstatymas visiškai netaikomas Airijos policijoje (Gardai) arba Gynybos pajėgose (Defence Forces) dirbantiems asmenims.

Atskiri nuostatai nustato gydytojų-stažuotojų (2004 m. SI 494) ir jūroje dirbančių darbuotojų darbo laiką.

Transporto (1998 m. SI 20) ir tam tikrose civilinės saugos srityse (1998 m. SI 52) dirbantiems darbuotojams šiuo metu netaikomos nuostatos dėl maksimalaus vidutinio savaitės darbo laiko ir įstatymų nustatytų poilsio pertraukų/laikotarpių.

Taisyklės

Pagal bendrą pertraukų suteikimo taisyklę turite teisę į 15 minučių pertrauką po 4 ½ valandų darbo ir dar vieną 15 minučių pertrauką po 6 valandų darbo. Darbdavys neprivalo mokėti už šias pertraukas.

Jūs turite teisę į 11 valandų nepertraukiamą paros poilsį. Be to, bet kurio 7 dienų laikotarpio metu turėtumėte gauti 24 valandų nepertraukiamą poilsį, kuris paprastai turėtų sekti iškart po vieno iš jau minėtų 11 valandų poilsio laikotarpių. Vietoj to darbdavys gali suteikti du poilsio laikotarpius po 24 valandas kitą savaitę, einančią po savaitės, per kurią nepasinaudojote šia teise.

Parduotuvių darbuotojai, kurie dirba ilgiau nei 6 valandas ir kurių darbo valandos patenka į laikotarpį nuo 23.30 val. iki 2.30 val., turi teisę į nepertraukiamą vienos valandos poilsį šio laikotarpio metu. Darbuotojai, dirbantys mažmeninėje maisto pramonėje (visoje respublikoje) ir mažmeninėje avalynės ir audinių pramonėje (tik Dubline) turi teisę į apmokamą 15 minučių pertrauką (neskaitant pagrindinės pietų pertraukos), jei dirba ilgiau nei 4 ½ valandos.

Jei Jūsų darbo sutartis nenustato kitaip, aukščiau minėtas 24 valandų poilsio laikotarpis turėtų būti suteiktas sekmadienį.

Be to, jei į tai nebuvo atsižvelgta nustatant Jūsų darbo užmokestį, už darbą sekmadienį ir pan. darbdavys turi kompensuoti Jums vienu ar daugiau iš šių dalykų:

  • priimtino dydžio priemoka;

  • priimtino dydžio atlyginimo padidinimu;

  • priimtinu apmokamu poilsio laiku.

Pagal 2001 m. Darbo laiko organizavimo (apskaitos) (nustatytų formų ir lengvatų) nuostatus (Organisation of Working Time (Records) (Prescribed Form and Exemptions) Regulations 2001) darbdavys privalo vesti detalią darbo laiko apskaitą.

Yra parengta aiškinamoji brošiūra apie darbo laiką ir 1997 m. Darbo laiko organizavimo įstatymą (pdf). Daugiau informacijos apie darbo laiką ir darbo teises galima gauti iš Nacionalinės darbo teisių administracijos Informacijos paslaugų skyriaus.

Kur kreiptis

National Employment Rights Authority

Dept.:Information Services

Government Buildings

O'Brien Road

County:Carlow

Country:IRELAND

Opening Hours:

Mon. to Fri. 9.30am to 5pm

Tel:(059) 917 8990

Locall:1890 80 80 90

Homepage:http://www.employmentrights.ie

Email:info@employmentrights.ie

 

Parengta pagal Citizensinformation.ie informaciją

Komentarai
  • Rita
  • 2013-12-14 12:21:59
siuo metu dirbu viestutyje kambarine, taciau neturiu nei darbo sutarties, nei pastovaus grafiko. dirbu 2-3 dienas per savaite ir daznai dirbu sekmadieniais, taciau uz sekmadieni gaunu tiek pat, kaip uz iprasta darbo diena. man paklausus kodel uz sekmadieni jie moka iprasta tarifa, darbdavys atsake, tu dirbi part-time, todel ir gauni tiek pat. ar turi teise darbdavys mane atleisti be pagrindo ir ar teisingai elgiasi mokedamas toki pati tarifa kaip ir iprastom dienom??? aciu
Rašyti komentarą
SOLVIT - pagalba užsienio Lietuviams NEMOKAMAI!

Mes FaceBook'e: