Darbo sutartis Airijoje 5

2008-07-28 15:32:39
Darbo sutartis Airijoje

Airijoje kiekvienas asmuo, dirbantis darbdaviui už nuolatinę algą ar atlyginimą, automatiškai turi darbo sutartį (contract of employment), nepaisant to, ar ji yra, ar nėra rašytinė. Dauguma darbuotojų dirba pagal neterminuotas (open-ended) darbo sutartis. Kitaip tariant, sutartis tęsiasi iki tol, kol darbdavys ar darbuotojas ją nutraukia. Tačiau nemažai kitų darbuotojų dirba pagal terminuotas (fixed-term) ar konkretaus tikslo (specified-purpose) darbo sutartis, kurios baigiasi tam tikru nurodytu terminu arba kai atliekama konkreti užduotis.

Darbo sutartyje bus kai kurie arba visi šie elementai (nepaisant to, ar darbdavys ir darbuotojas juos apibrėžė, ar ne):

 • Sąlygos, esančios kiekvienoje darbo sutartyje, remiantis teismų praktika. Pavyzdžiui, kiekvieno darbdavio pareiga užtikrinti saugią darbo vietą ir kiekvieno darbuotojo pareiga kiek galima geriau atlikti darbą. Ši darbo sutarties dalis dažnai vadinama „nerašytu įstatymu“ (common law).

 • Sąlygos, kurios turi būti darbo sutartyse, kadangi jos yra nustatytos Airijos Parlamento (Dail) išleistuose įstatymuose. Pavyzdžiui, teisė į motinystės atostogas (maternity leave). Šios sąlygos yra darbo sutarties dalis net jei darbdavys ir darbuotojas jų konkrečiai nenurodo, ir jos panaikina bet kokį darbdavio ir darbuotojo susitarimą netaikyti tam tikros įstatymo nuostatos. Taigi, įstatymų nustatyta teisė į motinystės atostogas yra viršesnė už darbdavio ir darbuotojo susitarimą nesinaudoti darbuotojo teise į motinystės atostogas.

 • Kiekvienoje sutartyje turi būti sąlygos, kurias nustato Airijos Konstitucija (the Irish Constitution), pavyzdžiui, darbuotojo teisė stoti į profesinę sąjungą (trade union).

 • Kolektyvinės sutartys.

 • Jungtinio darbo komiteto (Joint Labour Committee) reglamentai.

 • ES teisė.

Be to, darbo sutarties dalimi gali tapti papročiai ir konkrečios darbo vietos praktika, pavyzdžiui, tam tikras mokėjimo darbuotojams už viršvalandžius lygis.

Taisyklės

1994 m. ir 2001 m. Informavimo apie darbo sąlygas įstatymai (Terms of Employment (Information) Acts 1994 and 2001) nustato, kad darbdavys privalo raštu pateikti darbuotojui darbo sąlygų suvestinę (statement of terms of employment) per pirmus du mėnesius nuo darbo pradžios.

Darbo sąlygų suvestinėje turi būti nurodyta tokia informacija:

 • visas darbdavio ir darbuotojo vardas/pavadinimas;

 • darbdavio adresas;

 • darbo vieta;

 • darbo pareigų pavadinimas arba darbo pobūdis;

 • data, kai darbuotojas pradėjo dirbti;

 • jei darbo sutartis yra laikina, tikėtina sutarties trukmė;

 • jei darbo sutartis yra terminuota, detalus apibūdinimas;

 • apmokėjimo tarifas arba užmokesčio apskaičiavimo metodas;

 • darbo užmokesčio ataskaitinis laikotarpis (pay reference period) 2000 m. Nacionalinės minimalios algos įstatymo (National Minium Wage Act, 2000) prasme;

 • *mokėjimo intervalai;

 • *darbo valandos;

 • *mokamų atostogų sąlygos;

 • *ligos pašalpa ir pensija (jei yra);

 • *darbuotojui ir darbdaviui taikomi išankstinio įspėjimo terminai;

 • *duomenys apie kolektyvines sutartis, kurios gali daryti įtaką darbuotojo darbo sąlygoms.

* Šiais atvejais vietoj duomenų darbuotojui pateikimo raštu darbdavys gali jam nurodyti kitus dokumentus, pavyzdžiui, brošiūrą apie pensijų programą ar kolektyvinę sutartį, su sąlyga, kad šie dokumentai bus lengvai prieinami darbuotojui.

Sąlygų suvestinėje turi būti nurodytas darbdavio naudojamas ataskaitinis laikotarpis nustatant darbuotojui priklausančias teises pagal 2000 m. Minimalios algos įstatymą (Minimum Wage Act, 2000) (pagal šį įstatymą darbdavys gali apskaičiuoti darbuotojui priklausančią minimalią algą pagal ataskaitinį laikotarpį, ne trumpesnį kaip viena savaitė ir ne ilgesnį kaip vienas mėnuo.)

Sąlygų suvestinė taip pat turi informuoti darbuotoją, kad jis/ji turi teisę prašyti darbdavio rašytinės ataskaitos apie jo/jos vidutinį valandinio darbo užmokesčio tarifą už bet kurį, išskyrus einamąjį, ataskaitinį laikotarpį per pastaruosius 12 mėnesių iki darbuotojo prašymo pateikimo dienos.

Drausminės ir apskundimo procedūros

Darbo santykių komisija (Labour Relations Commission) paskelbė taisykles, pavadintas “Praktikos taisyklės: Apskundimo ir drausminės procedūros” (Code of Practice: Grievance and Disciplinary Procedures). Jose nurodyta, kad darbdaviai turėtų būti raštu nustatę apskundimo bei drausmines procedūras ir kad jų kopijos turi būti įteiktos darbuotojams įdarbinimo pradžioje. 1977-2001 m. Neteisėtų atleidimų įstatymai reikalauja, kad darbdaviai raštu praneštų darbuotojams apie procedūras, kurių reikia laikytis atleidžiant darbuotoją. Tai turi būti padaryta per 28 dienas nuo darbo sutarties sudarymo.

Ypatingos darbo sutarčių sąlygos

Pastaruoju metu kai kurie darbdaviai papildo darbo sutartis ypatingomis sąlygomis, kurios riboja darbuotojo galimybę dirbti tam tikroje srityje, su tam tikrais tiekėjais, klientais ar nustatytą laikotarpį po darbo sutarties nutraukimo (pavyzdžiui, konkrečiai gali būti nurodoma, kad darbuotojas negali dirbti tam tikroje srityje, su ankstesnio darbdavio tiekėjais arba jo tiekėjams ar klientams ir kt.). Airijos darbo teisė to imperatyviai neuždraudžia, tačiau darbo teisėje taip pat nėra tai leidžiančių nuostatų.

Iš esmės, tai sutarčių teisės, t.y. darbdavio ir darbuotojo pasirašytos ir suderintos darbo sutarties, klausimas. Jei Jums tai kelia rūpesčių, prieš pasirašant tokią sutartį būtinai patariama kreiptis teisinės konsultacijos į kompetentingą teisininką. Net jei sutartis jau pasirašyta, visada galite kreiptis tokios teisinės konsultacijos. Advokatų mokesčiai Airijoje gali smarkiai skirtis, todėl prieš imdamiesi tolesnių veiksmų apsižvalgykite ir sužinokite teisinių konsultacijų kainas.

Bandomasis laikotarpis

Sutartyje gali būti nustatytas bandomasis laikotarpis (probationary period) ir numatyta, kad šis laikotarpis gali būti pratęsiamas. Darbuotojui, atleistam per bandomąjį ar apmokymų laikotarpį darbo pradžioje, netaikomi Neteisėtų atleidimų įstatymai, su sąlyga, kad:

 • darbo sutartis yra rašytinė;

 • bandomojo laikotarpio arba mokymų trukmė yra trumpesnė nei vieneri metai ir ji yra nurodyta sutartyje.

Aukščiau nurodyta Įstatymų išimtis nebus taikoma, jei atleidimą lėmė narystė ar veikla profesinėje sąjungoje, su nėštumu susijusios priežastys arba įstatymuose numatytos teisės į motinystės apsaugą, tėvystės, įvaikinimo ar globėjo atostogas.

Jūsų darbo sutarties pakeitimai

Airijoje Jūsų darbo sutartis gali pasikeisti dėl pasikeitusių įstatymų, tačiau kitais atvejais darbdavys ir darbuotojas turi susitarti dėl pakeitimų. Tiek darbdavio, tiek darbuotojo sutikimo keičiant darbo sutarties sąlygas reikalavimas kyla iš sutarčių teisės.

Kaip kreiptis

Jei darbdavys nepateikia Jums rašytinės informacijos apie Jūsų darbo sutarties sąlygas, galite pateikti skundą Teisių komisarui (Rights Commissioner), naudodami Skundo Teisių komisarui formą (Rights Commissioner complaint form) (pdf). Skundą privalote pateikti dar dirbdami arba per 6 mėnesius po darbo sutarties pasibaigimo.

Kur kreiptis

National Employment Rights Authority

Information Services
Government Buildings
O'Brien Road
County: Carlow
Opening Hours:
Mon. to Fri. 9.30am to 5pm
Tel: (059) 917 8990
Locall: 1890 80 80 90
 

Rights Commissioner Service

Tom Johnson House
Haddington Road
Dublin 4

Tel: +353 (0)1 6136700
Locall: 1890 220227

Homepage: http://www.lrc.ie/viewdoc.asp?m=d&fn=/documents/work/rights_commissioner.htm

Parengta pagal Citizensinformation.ie informaciją

Komentarai
 • Jarek
 • 2021-03-17 05:11:50
Sveiki aš dirbu su Langais, ir tokią situaciją yra Venas Žmogųs jeda nuotoliniu būdu kur kas neks nemato jis yra former ir NAUDOJA nė darbų tikslų o savo ir naikina žmonės VISI bėga iš DARBO, aš kolkas laikaus bet kantrybė baigėsi Bosas žino neko ne daro jis Formeris turi klausti jį.Ka dariti ne žinau.
 • Nenius
 • 2013-12-14 12:21:57
Kristina :D nepergyvenk nei trupucio.. nu ir kas kad gavo nauja sutarti.. nebent asilas ja pasirase.... o seip nera ko bijoti jei nepasirase tos naujos sutarties... niekas negali seip atsiusti ar duoti nauja sutarti su ja nesupazindinus ir panasei... pilna teise tavo vyras turi ja nepasirasyti ir neigti tokia sutarti... jie to ir naudojasi... nes mano kad mes inportai nezinome nieko.. dar betkokiu atveju nepasirasinekite nieko kas ne jusu naudai.... o tik ju... nes taip jie negali elgtis... o jei pasielgs .. nebijokit pasipiktinti ir pasiskusti i tam tikras istaigas... i nauda dar labjau bus.. ne tik uz tai nubaus juos.... bet ir uz visa kita.. ka pazeide.. o pazeide manau daug...
 • Kristina
 • 2013-12-14 12:21:56
sveiki. labai prasau padekit. vyras gavo nauja darbo sutarti (tiksliau pirmaja,nes isvis jos neturejo). dirba toj imonej jau 16men. db sutarti nurodyta,kad bet kokiu atleidimo atveju,negaus iseitines kompensacijos,bet bus perspetas pries 1men. beto,punktai,uz ka gali atleisti ir visiska apsurdas (pagal sutarti iseina,kad gali tleisti uz bet ka). mes bijom del to,kad as nedirbu ir turim 2 metuku dukryte. ar galima pagal tokia sutarti tiketis,kad yra apribojimai vyra atleisti ir kad nepaliksim tusciom kisenem. labai aciu kas padesit.
 • Ilona
 • 2013-12-14 12:21:55
o kaip gauti ten darbo?
 • Audrius
 • 2013-12-14 12:21:54
Noreciau padekoti uz informacija, kuri reikalinga manau kiekvienam dirbanciam airijos lietuviui, taciau pasigedau, platesnes informacijos, kokios sankcijos taikomos darbdaviui netesejusiam tvarkos numatytos airijos ystatymuose, butent toje srityje kur darbdavys neteikia jokiu dokumentu susijusiu su drausminimu ir pan, ir uz kokius nuopelnus galetu atleisti darbuotoja?
Rašyti komentarą
SOLVIT - pagalba užsienio Lietuviams NEMOKAMAI!

Mes FaceBook'e: