Garda Clearance

2008-07-28 15:27:21
Garda Clearance

Jei kai kurie asmenys prieš įsidarbindami ar teikdami paslaugas nepraneša darbdaviams apie tai, kad yra padarę tam tikrų nusikaltimų, tai laikoma nusikaltimu pagal Airijos įstatymus. Ši darbdavio informavimo pareiga pirmiausia taikoma asmenims, teistiems už Airijoje ar užsienyje padarytus seksualinius nusikaltimus. 2001 m. Asmenų, teistų už seksualinius nusikaltimus, įstatymo (Sex Offenders Act 2001) 26 skyrius nusikaltimu laiko veiką, kai seksualinis nusikaltėlis „nepranešęs būsimam darbdaviui ar rangovui, kad jis yra seksualinis nusikaltėlis, pateikia prašymą dėl darbo ar teikia paslaugą (įskaitant valstybės tarnybą ar valstybės teikiamas paslaugas), kurių metu, neprižiūrimas kitų asmenų, turi prieigą ar kontaktą su vaikais arba protiškai neįgaliais asmenimis“.

Sąvokos „valstybės tarnyba“ ar „valstybės teikiamos paslaugos“ reiškia valstybės tarnautojų bei Airijos policijos pajėgų (Gardai), Gynybos pajėgų, vietinės valdžios ir Sveikatos paslaugų administracijos (Health Service Executive) darbuotojų atliekamą darbą. Sąvoka “protiškai neįgalus” yra naudojama 2001 m. Įstatyme ir apibrėžta 1993 m. Baudžiamosios teisės (seksualinių nusikaltimų) įstatymo (Criminal Law (Sexual Offences) Act 1993) 5 skyriuje. Taip vadinami asmenys, turintys protinio neįgalumo ar psichikos ligos sąlygotų proto sutrikimų, kurie yra tokio pobūdžio ar laipsnio, kad daro juos neįgaliais gyventi nepriklausomą gyvenimą ar apsisaugoti nuo smarkaus išnaudojimo.

Išskyrus valstybės tarnautojus bei asmenis, teikiančius ar pasamdytus teikti valstybės paslaugas, nėra bendro teisinio reikalavimo gauti policijos leidimą (clearance from the Gardai) darbuotojams, dirbantiems vaikų priežiūros ir panašiose srityse. Policijos Centrinis tikrinimo padalinys (Garda Central Vetting Unit) teikia paslaugas įvairiose srityse.

Svarbu nuo pat pradžių prisiminti, kad policijos leidimas nėra tas pats kaip policijos charakteristika (certificate of character), kartais reikalinga emigracijos tikslais arba ilgą laikotarpį dirbant užsienyje. Čia galima gauti daugiau informacijos apie policijos išduodamas charakteristikas.

Taisyklės

Policijos Centrinis tikrinimo padalinys nagrinėja prašymus patikrinti tam tikrus galimus darbuotojus. Ketinama išplėsti tikrinimo galimybes ir suteikti jas visoms darbuotojų atrankos organizacijoms, samdančioms darbuotojus, kurie nemažą laiko dalį neprižiūrimi turi kontaktų su vaikais ir pažeidžiamais suaugusiais. Šiuo metu tokie darbuotojai yra:

  • galimi Sveikatos paslaugų administracijos ir jos finansuojamų įstaigų darbuotojai, kai jų darbas apima kontaktus su vaikais ir pažeidžiamais suaugusiais;

  • nauji mokytojai pradinės ir vidurinės mokyklos sektoriuose;

  • nauji darbuotojai ir savanoriai jaunimo darbo sektoriuje ir tam tikrose sporto organizacijose;

  • vaikų priežiūros sektoriaus personalas, studentai ir savanoriai;

  • pagyvenusių žmonių globos namuose dirbantis personalas.

Vaikų gyvenamiesiems centrams taikomi nacionaliniai standartai reikalauja, kad visas personalas, studentai ir savanoriai prieš pradėdami vykdyti pareigas būtų tinkamai patikrinami, įskaitant rekomendacijas ir policijos kriminalinės įskaitos įrašų patikrinimą (criminal record checks). 2004 m. Vaiko priežiūros (specialiosios priežiūros) nuostatai (Child Care (Special Care) Regulations 2004) (pdf) nustato, kad Sveikatos paslaugų administracija, savanoriškais pagrindais veikianti įstaiga ar bet kuris kitas asmuo, įsteigęs ar išlaikantis specialų priežiūros padalinį, turi užtikrinti, kad personalas bei kiti asmenys, turintys kontaktų su vaikais, būtų tinkamai patikrinti, tai yra, gaunamos rekomendacijos ir patikrinami policijos kriminalinės įskaitos įrašai.

2006 m. Vaiko priežiūros (ikimokyklinių paslaugų) (Nr.2) nuostatai (Child Care (Pre-School Services) (No 2) Regulations 2006) ir jų pakeitimo nuostatai reikalauja, kad ikimokyklinės vaikų priežiūros paslaugų teikėjai iš viso personalo, studentų ir savanorių, turinčių kontaktų su vaikais, gautų rekomendacijas bei jų atžvilgiu atliktų patikrinimą policijoje. 1995 m. Vaiko priežiūros (vaikų perdavimo globoti) nuostatai (Child Care (Placement of Children in Foster Care) Regulations 1995) ir 1995 m. Vaiko priežiūros (vaikų apgyvendinimo pas gimines) nuostatai (Child Care (Placement of Children with Relatives) Regulations 1995) reikalauja, kad globėjai ar giminaičiai, pas kuriuos turi būti apgyvendinti Sveikatos paslaugų administracijos prižiūrimi vaikai, įgaliotų Sveikatos paslaugų administraciją gauti iš policijos informaciją, ar jie arba kiti susiję to namų ūkio gyventojai, nėra teisti, bei pateiktų dviejų juos rekomenduojančių asmenų pavardes.

Sveikatos ir vaikų departamentas (Department of Health and Children) 2002 metais išleido leidinį, pavadintą „Mūsų pareiga rūpintis“ („Our Duty to Care“) (pdf). Jis siekia skatinti tinkamą praktiką ir procedūras su vaikais dirbančiose organizacijose bei pateikia patarimų, kaip saugiai įdarbinti darbuotojus, išvystyti saugią vadybos praktiką ir taisykles bei padidinti savanorių ir personalo sąmoningumą piktnaudžiavimo vaikais atžvilgiu.

Policijos patikrinimas taip pat reikalingas darbuotojams, kuriems taikomas 2004 m. Privačių apsaugos paslaugų įstatymas (Private Security Services Act 2004) (pdf) (pavyzdžiui, tvarkdariams ir naktinių klubų apsaugos darbuotojams).

Policijos pažymėjimai darbui užsienyje

Policija asmenims teikia ataskaitas apie teistumus (ar jų nebuvimą) Airijoje, jei jiems to reikia dėl įvairių priežasčių. Priežastys gali būti susijusios su įsidarbinimu ar verslo pradėjimu užsienyje, taip pat siekimu gauti kitų šalių vizas ar įsivaikinti užsienyje. Tokios ataskaitos galite paprašyti vyresniojo inspektoriaus (Garda superintendent) savo vietinėje policijos apygardoje.

Kur kreiptis

Garda Central Vetting Unit

Racecourse Road

Thurles

County:Tipperary

Country:

Ireland

Tel:+353 (0)504 27300

Fax:+353 (0)504 27373

 

Parengta pagal Citizensinformation.ie informaciją

SOLVIT - pagalba užsienio Lietuviams NEMOKAMAI!

Mes FaceBook'e: