Grįžimas į darbą

2008-07-28 15:28:21
Grįžimas į darbą

Po ilgesnio laikotarpio grįžtant į darbą, reikia apsvarstyti įvairias galimybes ir prieš pradedant dirbti imtis keleto veiksmų. Galbūt Jums reiks pagalbos ieškant darbo arba prieš pradėdami dirbti domėsitės tolesniu mokymusi. FÁS, Airijos valstybinė mokymo ir įdarbinimo įstaiga, ieškantiems darbo asmenims (jobseekers) teikia platų paslaugų spektrą. Jūsų vietinėje FÁS tarnybos užimtumo paslaugų pareigūnas (Employment Services Officer) gali patarti dėl įsidarbinimo galimybių ir mokymosi – žr. žemiau „Kur kreiptis“. Be to, interneto svetainėje „FÁS Jobs Ireland“ galite paieškoti laisvų darbo vietų (job vacancies) ir mokymo kursų.

Kita parama

Jei esate bedarbis (unemployed), net įsidarbinęs galite išsaugoti savo medicinos išlaidų kortelę (medical card) ir nuomos pašalpą (rent supplement) – žr. žemiau. Jei įsidarbinate mažai apmokamame darbe ir turite vaikų, galite turėti teisę į šeimos pajamų pašalpą (Family Income Supplement). Jei ilgesnį laiką esate bedarbis ir vis nesusirandate darbo, Jums gali būti taikoma įdarbinimo programa (employment scheme). Neįgaliesiems taip pat taikoma įdarbinimo parama.

Pajamų mokestis ir socialinis draudimas

Po ilgesnio laikotarpio grįžtant į darbą, reikia įsitikinti, ar iš Jūsų algos teisingai išskaitomi pajamų ir socialinio draudimo mokesčiai.

Pajamų mokestis
Naujasis darbdavys turi išskaityti pajamų mokestį iš Jūsų algos pagal PAYE sistemą nuo įdarbinimo pradžios (angl. PAYE - pay-as-you-earn - reiškia, kad darbdavys išskaito ir perveda mokesčius taip dažnai, kaip mokama alga). Kad Jūsų mokesčiai nuo pat pradžių būtų teisingai apskaičiuojami ir darbdavys išskaitytų teisingą mokesčių sumą iš Jūsų atlyginimo, turėtumėte atlikti šiuos veiksmus:

 • Pateikite darbdaviui savo valstybės paslaugų gavėjo numerį (PPS No. - Personal Public Service Number) ir pasiteiraukite savo darbdavio registracijos numerio (Employers Registered Number).

 • Pateikite prašymą mokesčių lengvatų pažymėjimui gauti (certificate of tax credits) (oficialus pavadinimas – „Pranešimas apie sprendimą dėl mokesčių lengvatų suteikimo ir sumos, nuo kurios galioja kiti mokesčių tarifai“ (Notice of Determination of Tax Credits and Standard Rate Cut-off Point)), paskambinę žemo tarifo linija tel. 1890 605090 bei pranešę savo valstybės paslaugų gavėjo numerį ir savo darbdavio registracijos numerį.

 • Jei neturite valstybės paslaugų gavėjo numerio, susisiekite su vietiniu Socialinių ir šeimos reikalų departamentu (Department of Social and Family Affairs), ir jie suras Jūsų numerį arba suteiks Jums naują numerį.

 • Kai gausite savo numerį, užpildykite ir pateikite mokesčių inspekcijai formą 12A (pdf), kurią galite gauti bet kurioje mokesčių tarnyboje arba paskambinę žemo tarifo linija 1890 306706 Mokesčių formų ir brošiūrų skyriuje.

Geriausia, jei šių žingsnių imsitės vos gavę darbo pasiūlymą, net jei tai darbas ne visą darbo laiką ar atostogų metu. Tai suteiks Jūsų darbdaviui ir mokesčių tarnybai laiko viską sutvarkyti prieš Jums gaunant pirmą atlyginimą.

Mokesčių tarnyba praneš apie Jūsų mokesčių lengvatas ir sumą, nuo kurios taikomi kiti mokesčių tarifai, ir Jums, ir Jūsų darbdaviui.

Jei nesusitvarkysite savo mokesčių reikalų prieš pradėdami dirbti, darbdavys turės išskaityti padidinto tarifo pajamų mokestį (emergency tax).

Socialinis draudimas

Pateikus darbdaviui valstybės paslaugų gavėjo numerį, Jūsų socialinio draudimo įmokos bus apskaitomos kartu su ankstesnių darbo stažo laikotarpių metu mokėtomis įmokomis.

Jei kelerius metus nedirbote, ne iš karto įgysite teisę į trumpalaikes socialinio aprūpinimo išmokas, pavyzdžiui, ligos pašalpą (Illness Benefit). Tačiau Jums iškart bus mokama pašalpa dėl sužalojimų (Injury Benefit), jei negalėsite dirbti dėl nelaimingo atsitikimo darbe.

Kaip greitai įgysite teisę gauti įvairias socialinio aprūpinimo pašalpas, priklauso nuo pašalpos tipo ir aplinkybių, buvusių prieš Jums grįžtant į darbą. Už jus mokamos lengvatinės socialinio draudimo įmokos (credited contributions), jei, pavyzdžiui, sergate ar esate bedarbis. Tokiais atvejais socialinio draudimo įmokos neišskaitomos, tačiau Jūs turite teisę į lengvatas (credits). Lengvatos suteikiamos automatiškai už visus laikotarpius, kai gaunate socialinio draudimo išmokas: ligos, ieškančio darbo asmens, motinystės ar įvaikinimo pašalpas, invalidumo ar senatvės pensijas.

Jei bet kuriuo savo darbingo amžiaus laikotarpiu nemokate socialinio draudimo įmokų ir jos nėra už jus mokamos lengvatine tvarka (credited) dvejus metus iš eilės, lengvatų nebegausite, kol vėl nepradėsite dirbti ir nemokėsite socialinio draudimo įmokų bent 26 savaites.

Medicinos išlaidų kortelės ir nuomos pašalpos išsaugojimas

Medicinos išlaidų kortelė

Jei esate bedarbis ir grįžtate į darbą visą ar ne visą darbo laiką, galite išsaugoti savo medicinos išlaidų kortelę trejus metus, jeigu dvylika mėnesių arba ilgiau gavote vieną iš šių išmokų ar pašalpų:

 • ieškančio darbo asmens pašalpą (Jobseeker‘s Benefit);

 • ieškančio darbo asmens išmoką (Jobseeker's Allowance);

 • šeimos, kurioje yra vienas iš tėvų, išmoką (One-Parent Family Payment);

 • ligos pašalpą (Illness Benefit);

 • neįgalumo išmoką (Disability Allowance);

 • aklojo pensiją (Blind Pension) arba

 • dalyvavote įdarbinimo skatinimo programoje (employment incentive scheme) ar švietimo programoje (educational opportunity scheme).

Jei įsidarbinate visą darbo laiką, išlaikysite savo medicinos išlaidų kortelę trejus metus nuo darbo pradžios. Jei įsidarbinate ne visą darbo laiką, trejų metų laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo dienos, kai Jūsų pajamos viršys taikomas tai medicinos išlaidų kortelei. Daugiau informacijos apie medicinos išlaidų kortelių išlaikymą pateikiama Sveikatos paslaugų administracijos (Health Service Executive) parengtuose Valstybiniuose Medicinos išlaidų kortelės/Bendrosios praktikos gydytojo vizitų kortelės vertinimo nuostatuose (Medical Card/GP Visit Card National Assessment Guidelines) (pdf).

Nuomos pašalpa
Nuo 2007 m. birželio 5 d., jei esate bedarbis arba ne trumpiau kaip 12 mėnesių dirbate ne visą darbo laiką ir pagal Nuomojamo būsto programą (Rental Accommodation Scheme) nustatoma, kad Jums reikalingas būstas, Jūs galite turėti teisę išlaikyti savo nuomos pašalpą (Rent Supplement).

Kur kreiptis

Į vietinę mokesčių tarnybą.
Į vietinę socialinio aprūpinimo tarnybą.
Į vietinę FÁS tarnybą.

 

Parengta pagal Citizensinformation.ie informaciją

SOLVIT - pagalba užsienio Lietuviams NEMOKAMAI!

Mes FaceBook'e: