Įdarbinimo leidimus turinčių asmenų sutuoktinių ir išlaikytinių darbo leidimai

2008-07-28 15:33:14
Įdarbinimo leidimus turinčių asmenų sutuoktinių ir išlaikytinių darbo leidimai

2005 m. pradžioje įsigaliojo nuostatos dėl kai kurių kategorijų darbuotojų iš Europos ekonominei erdvei nepriklausančių šalių sutuoktiniams išduodamų darbo leidimų. Jos leido lengviau įsidarbinti Europos ekonominei erdvei nepriklausančių šalių darbuotojų sutuoktiniams, kurie teisėtai gyveno šalyje.

Nauji sutuoktinių/išlaikytinių darbo leidimai nuo 2007 m. vasario 1 d.

2007 m. vasario 1 d. įsigaliojo naujos įdarbinimo leidimų nuostatos, numatytos 2003 m. Įdarbinimo leidimų įstatyme (Employment Permits Act 2003) (pdf) ir 2006 m. Įdarbinimo leidimų įstatyme (Employment Permits Act 2006) (pdf). Šios nuostatos leidžia įdarbinimo leidimus turinčių asmenų sutuoktiniams ir išlaikytiniams prašyti išduoti darbo leidimą bet kokios profesijos darbui, nereikalaujant atlikti darbo rinkos poreikių patikrinimo – žr. žemiau. Sutuoktinių/išlaikytinių darbo leidimams taikomos šios naujos įdarbinimo leidimų nuostatos:

 • Remdamiesi darbo pasiūlymu, įdarbinimo leidimo gali prašyti darbdavys arba darbuotojas.

 • Leidimas išduodamas darbuotojui ir jame nurodomos darbuotojo teisės.

 • Įdarbinimo leidimo kopija nusiunčiama darbdaviui.

 • Darbdaviui draudžiama išskaityti su įdarbinimu susijusias išlaidas iš darbuotojo užmokesčio arba laikyti darbuotojo asmens dokumentus.

Naujosios nuostatos nepanaikina darbo leidimų reikalavimo. Turintis tokią teisę sutuoktinis ar išlaikytinis, norėdami dirbti, privalo turėti darbo leidimą. Jie ar jų darbdavys turi prašyti išduoti darbo leidimą įprasta tvarka. Tačiau turinčiam tokią teisę sutuoktiniui ar išlaikytiniui yra lengviau įsidarbinti, kadangi:

 • prieš pateikiant prašymą išduoti darbo leidimą, darbdavys neprivalo skelbti apie darbo vietą per FÁS/EURES – t.y. neprivalo atlikti darbo rinkos poreikių patikrinimo;

 • sutuoktinis ar išlaikytinis gali pateikti prašymą dėl bet kokios laisvos darbo vietos;

 • nauji prašymai išduoti sutuoktinio/išlaikytinio darbo leidimus ir prašymai dėl jų pratęsimo yra atleisti nuo įprasto prašymo pateikimo mokesčio.

Taisyklės

Norint kreiptis dėl sutuoktinio/išlaikytinio darbo leidimo, privaloma atitikti tokius kriterijus:

a) sutuoktinis ir įdarbinimo leidimą turintis asmuo privalo būti susituokę ir turėti teisiškai pripažįstamą santuokos liudijimą – žr. žemiau „Sutuoktiniai“;

b) įdarbinimo leidimą turintis asmuo privalo turėti vieną iš šių leidimų:

 • galiojantį žaliosios kortelės leidimą;

 • galiojantį darbo leidimą, išduotą ne trumpesniam kaip 12 mėnesių laikotarpiui;

 • galiojantį perkėlimo bendrovės viduje leidimą (pdf), išduotą ne trumpesniam kaip 12 mėnesių laikotarpiui;

 • galiojančią darbo vizą ar darbo leidimą-įgaliojimą, išduotą iki 2006 m. gruodžio 31 d.;

c) įdarbinimo leidimą turintis asmuo privalo vis dar dirbti pagal jo darbo leidime nurodytas sąlygas.

Airijoje negyvenančių sutuoktinių ir išlaikytinių prašymai nagrinėjami pagal įprastas darbo leidimų išdavimo procedūras.

Darbo pasiūlymas

Sutuoktinis ar išlaikytinis privalo turėti darbo pasiūlymą ir darbui reikalingą kvalifikaciją, įgūdžius ir patirtį. Darbdavys Airijoje turi tiesiogiai juos įdarbinti ir mokėti jiems atlyginimą. Pagal šią programą neleistini darbo pasiūlymai iš įdarbinimo agentūrų ir kitų tarpininkų.

Sutuoktiniai

Nuostatos dėl sutuoktinių darbo leidimų taikomos tik Airijoje teisėtai gyvenantiems sutuoktiniams, kurie yra sudarę teisėtą santuoką. Tai reiškia, kad negalėsite prašyti išduoti sutuoktinio darbo leidimą, jei Jūs ir Jūsų partneris iš Europos ekonominei erdvei nepriklausančios šalies esate nesusituokę.

Išlaikytiniai

Išlaikytinių darbo leidimai gali būti išduodami tik išlaikomiems nesusituokusiems vaikams iki 18 metų, kurie gyvena Airijoje kaip įdarbinimo leidimą turinčio asmens šeimos nariai. Išimties tvarka darbo leidimai gali būti išduodami vyresniems nei 18 metų išlaikomiems asmenims, kurie teisėtai apsigyveno Airijoje, būdami nepilnamečiai.

Darbo leidimo galiojimo trukmė ir pratęsimas

Leidimas paprastai išduodamas ne ilgesniam laikotarpiui, nei įdarbinimo leidimą turinčio asmens leidimo galiojimo trukmė. Po to jis gali būti pratęsiamas – žr. žemiau „Kaip kreiptis“. Kaip ir pateikiant pirmą prašymą, pratęsiant sutuoktinio/išlaikytinio darbo leidimą, mokestis netaikomas.

Darbo vietos pakeitimas

Asmuo, dirbantis pagal sutuoktinio ar išlaikytinio darbo leidimą, turėtų išdirbti naujajam darbdaviui 12 mėnesių (išskyrus išimtines aplinkybes). Po to galima pakeisti darbo vietą, jei pateikiamas naujas prašymas išduoti sutuoktinio/išlaikytinio darbo leidimą.

Kainos

Už prašymus išduoti sutuoktinio/išlaikytinio darbo leidimus ar prašymus dėl jų pratęsimo mokestis neimamas.

Kaip kreiptis

Prašymą išduoti sutuoktinio/išlaikytinio darbo leidimą Verslo, prekybos ir darbo departamento Darbo leidimų skyriui gali pateikti būsimas darbdavys ar darbuotojas, naudodami naująją įdarbinimo leidimo prašymo formą (pdf).

Kartu su prašymu reikia pateikti šiuos dokumentus:

 • raštą, patvirtinantį, kad pateikiamas sutuoktinio/išlaikytinio prašymas;

 • įdarbinimo leidimą turinčio asmens paso, įdarbinimo leidimo ir policijos nacionalinio imigracijos biuro (angl. GNIB) registracijos kortelės kopijas;

 • įdarbinimo leidimą turinčio asmens darbdavio raštą, patvirtinantį pareigų pavadinimą, atlyginimą ir darbo stažą;

 • sutuoktinių santuokos liudijimą arba išlaikytinio gimimo liudijimą;

 • jei darbo leidimas yra skirtas išlaikytiniui iki 18 metų, darbdavio patvirtinimo raštą, kad jis laikysis 1996 m. Jaunų asmenų apsaugos darbe įstatyme numatytų nuostatų ir sąlygų (Protection of Young Person’s Employment Act 1996).

Pratęsimas: dėl pratęsimo gali kreiptis tiek darbdavys, tiek darbuotojas, naudodami sutuoktinio/išlaikytinio darbo leidimo pratęsimo formą (pdf).

Išdavus darbo leidimą turinčiam tokią teisę sutuoktiniui ar išlaikytiniui, jis turi persiregistruoti Policijos nacionaliniame imigracijos biure (Garda National Immigration Bureau), jei gyvena Dubline, arba vietinėje policijos apygardos būstinėje (Garda District Headquarters), jei gyvena ne Dubline. Tuo siekiama gauti leidimą pasilikti valstybėje ir įgyti darbuotojo statusą. Svarbu tai padaryti, kadangi priešingu atveju sutuoktinis ar išlaikytinis neturės teisingo imigracijos statuso.

Daugiau informacijos pateikiama Verslo, prekybos ir darbo departamento parengtame Įdarbinimo leidimus turinčių asmenų sutuoktinių ir išlaikytinių darbo leidimų vadove (Guide to Work Permits for Spouses and Dependants of Employment Permit Holders) (pdf).

 

Parengta pagal Citizensinformation.ie informaciją

SOLVIT - pagalba užsienio Lietuviams NEMOKAMAI!

Mes FaceBook'e: