Kaip skaičiuojamas Jūsų pajamų mokestis 2

2008-07-28 15:30:23
Kaip skaičiuojamas Jūsų pajamų mokestis

Beveik už visas pajamas reikia mokėti mokesčius. Mokesčius už pajamas, kurias gaunate už darbą, darbdavys išskaito iš Jūsų algos Airijos Vyriausybės naudai. Tai vadinama PAYE sistema (Pay As You Earn). Mokesčio, kurį turite mokėti, dydis priklauso nuo uždirbtų pajamų dydžio ir Jūsų asmeninės padėties. Galima pasinaudoti įvairiomis pajamų mokesčio paramos galimybėmis (income tax reliefs), kurios sumažins Jūsų mokėtino mokesčio dydį.

Pranešimas apie sprendimą dėl mokesčių lengvatų suteikimo ir sumos, nuo kurios galioja kiti mokesčių tarifai

Mokestinių metų pradžioje mokesčių inspektoriai (Revenue Commissioners) atsiųs Jums Pranešimą apie sprendimą dėl mokesčių lengvatų suteikimo ir sumos, nuo kurios galioja kiti mokesčių tarifai (Notice of determination of tax credits and standard rate cut-off point). Jame nurodomas Jūsų pajamoms taikomas mokesčio tarifas ir mokesčių lengvatos, mažinančios mokėtiną mokestį. Čia galite pamatyti šio pranešimo pavyzdį. Mokesčių inspekcija nusiųs šio pažymėjimo santrauką ir Jūsų darbdaviui, kad jis galėtų išskaityti teisingo dydžio mokestį.

Jei keičiate darbą ar įsidarbinate pirmą kartą, ir Jūsų darbdavys nėra gavęs šios informacijos iš Mokesčių inspekcijos ar ankstesnio darbdavio, laikinai bus taikomas didesnio tarifo mokestis (emergency tax). Šios nuorodos suteiks daugiau informacijos apie mokesčius ir darbo pradžią ar darbo keitimą.

Mokesčių tarifai ir suma, nuo kurios taikomi kiti mokesčių tarifai

Mokestis yra skaičiuojamas kaip tam tikras Jūsų pajamų procentas. Mokamo mokesčio procentas priklauso nuo pajamų dydžio.

Viena Jūsų pajamų dalis iki tam tikros sumos apmokestinama 20% tarifu. Tai yra standartinis mokesčio tarifas (standard rate of tax), o pajamų suma, kuriai jis taikomas, yra standartiniu tarifu apmokestinamų pajamų riba (standard rate tax band).

Likusi Jūsų pajamų dalis apmokestinama aukštesniu mokesčio tarifu (higher rate of tax) – 41%.

Suma, kurią uždirbus pradedami taikyti didesni mokesčio tarifai, vadinama Jūsų „suma, nuo kurios skaičiuojami kiti mokesčių tarifai“ (standard rate cut-off point).

Susipažinkite su atvejais, iliustruojančiais pajamų mokesčio skaičiavimą, naudojant mokesčių tarifus ir sumą, nuo kurios taikomi kiti mokesčių tarifai.

Mokesčių tarifai ir jų taikymo ribos 2008 metais

 

Esate

20%

41%

Vienišas asmuo

€35,400

Likutis

Susituokusi pora, turinti vieną pajamų šaltinį

€44,400

Likutis

Susituokusi pora, turinti du pajamų šaltinius

Iki €70,800 (didėjimą riboja pajamų iš antrojo šaltinio dydis)

Likutis

Šeima, kurioje yra vienas iš tėvų

€39,400

Likutis

 

Mokesčių tarifai ir jų taikymo ribos 2007 metais

 

Esate

20%

41%

Vienišas asmuo

€34,000

Likutis

Susituokusi pora, turinti vieną pajamų šaltinį

€43,000

Likutis

Susituokusi pora, turinti du pajamų šaltinius

Iki €68,000 (didėjimą riboja pajamų iš antrojo šaltinio dydis)

Likutis

Šeima, kurioje yra vienas iš tėvų

€38,000

Likutis

Mokesčių pašalpos

Mokesčių pašalpos (tax allowances) sumažina Jūsų mokėtino mokesčio dydį. Kiek mokesčiai sumažės dėl mokesčių pašalpos, priklauso nuo didžiausio Jums taikomo mokesčių tarifo. Taip yra todėl, kad pašalpos suma atimama iš pajamų prieš jų apmokestinimą. Kitaip tariant, ji atimama nuo Jūsų pajamų “viršaus”, kuris gali būti apmokestinamas arba standartiniu, arba didesniu tarifu, priklausomai nuo pajamų lygio.

Pavyzdžiui, jei Jums taikoma 200 eurų mokesčio pašalpa, o Jūsų mokesčio didžiausias tarifas yra 20 %, tai reiškia, kad Jūsų pajamos, apmokestinamos taikant šį tarifą, yra sumažinamos 200 eurų, taigi Jūsų mokestis sumažėja 40 eurų (€200 x 20%).

Jei Jums taikoma ta pati 200 eurų mokesčių pašalpa, tačiau didžiausias Jūsų mokesčio tarifas yra 41%, tuomet šiuo tarifu apmokestinamos pajamos sumažėja 200 eurų, ir atitinkamai Jūsų mokestis sumažėja 82 eurais (€200 x 41%). Tai vadinama mokesčių pašalpa, taikoma ribiniam tarifui (marginal rate).

Skaičiuodamas Jūsų pajamų mokestį, darbdavys atsižvelgia į pašalpas, koreguodamas Jūsų sumą, nuo kurios taikomi kiti mokesčių tarifai.

Pavyzdžių galite rasti mūsų pateikiamuose atvejuose apie pajamų mokesčio skaičiavimą.

Ribiniam tarifui taikomos pašalpos yra:

 • mokesčių parama medicinos išlaidoms;

 • mokesčių parama įdarbinant globėją neįgaliam asmeniui;

 • mokesčių parama už sumokėtas pensijų įmokas;

 • šuns-vedlio pašalpa;

 • jūreivio pašalpa.

Mokesčių lengvatos

Mokesčių lengvatos (tax credits) sumažina Jūsų mokėtiną pajamų mokestį. Jos skiriasi nuo mokesčių pašalpų (allowances) tuo, kad yra atimamos po to, kai apskaičiuojamas pajamų mokestis (taigi mokesčių lengvata yra vienodo dydžio visiems mokesčių mokėtojams).

Apskaičiavus mokesčius (Jūsų pajamų procentą), iš jų atimama mokesčių lengvata ir taip sumažėja mokėtino mokesčio dydis. Taigi, pavyzdžiui, 200 eurų mokesčių lengvata reiškia, kad mokesčiai sumažės šia suma.

Priklausomai nuo Jūsų asmeninės padėties, galite turėti teisę į įvairias mokesčių lengvatas. Čia sužinokite apie įvairias mokesčių lengvatų ir paramos rūšis, o čia susipažinkite su mokesčių parama neįgaliesiems asmenims. Jei turite teisę į lengvatas, kurios nenurodytos Pranešime apie sprendimą dėl mokesčių lengvatų suteikimo ir sumos, nuo kurios galioja kiti mokesčių tarifai, kurį gaunate iš Mokesčių inspekcijos, turėtumėte jiems apie tai pranešti.

Mokesčio skaičiavimas

Prieš skaičiuodami savo pajamų mokestį, iš pajamų atimkite šias sumas:

 • pensijų įmokas;

 • įmokas, skirtas Nuolatinei sveikatos pašalpų programai (Permanent Health Benefit Scheme) (daugiausia 10% pajamų). Ši programa užtikrins gaunamas pajamas nelaimingo atsitikimo, sužalojimo ar ligos atveju;

 • mokesčių pašalpas;

 • su darbu susijusias išlaidas, kurios būtinos Jūsų darbo pareigoms vykdyti.

Tuomet apmokestinamajam atlyginimui iki sumos, nuo kurios taikomi kiti mokesčių tarifai, pritaikomas 20% tarifas. Viršijanti minėtą sumą dalis apmokestinama 41%. Tai sudaro Jūsų bendrą pajamų mokestį (Gross Tax).

Po to iš jo atimamos Jums taikytinos mokesčių lengvatos, ir taip gaunamas mokėtino mokesčio dydis.

Sumą, nuo kurios taikomi kiti mokesčių tarifai, veikiantys faktoriai

Suma, nuo kurios taikomi kiti mokesčių tarifai, gali skirtis priklausomai nuo Jūsų asmeninės padėties. Galite turėti teisę į mokesčių pašalpas, kurios padidina Jums taikomą standartiniu tarifu apmokestinamą sumą. Iš kitos pusės, ši suma gali būti ir sumažinta. Pavyzdžiui, taip gali atsitikti, jei didžioji Jūsų pajamų dalis yra susijusi su darbo santykiais, tačiau taip pat turite kitų pajamų, iš kurių nebuvo išskaitytas mokestis.

Daugiau informacijos galite gauti paspaudę “Daugiau apie šią temą” nuorodą šio puslapio viršuje.

Santuoka

Jei esate susituokę, tai gali daryti įtaką Jūsų mokesčių tarifų taikymo riboms ir mokesčių pašalpoms. Daugiau informacijos rasite skyriuje “Susituokusių asmenų apmokestinimas”.

 

Parengta pagal Citizensinformation.ie informaciją

Komentarai
 • Evaldas
 • 2017-06-26 20:37:15
Sveiki. Gal galečiau gauti Stelos numeriuka. Kur mokešius tvarko
 • Pajemes
 • 2013-12-14 12:21:54
Pajemes skaiciuoji ir gaunasi pajamu mokestis. Kokios cia kam dar matematikos reikia? :)
Rašyti komentarą
SOLVIT - pagalba užsienio Lietuviams NEMOKAMAI!

Mes FaceBook'e: