Kas atsitinka, jei neturite P45 ar P60 1

2008-07-28 15:23:42
Kas atsitinka, jei neturite P45 ar P60

PRSI (Su darbo užmokesčiu susijęs socialinis draudimas)

Dauguma darbdavių ir darbuotojų (virš 16 metų) Airijoje moka socialinio draudimo įmokas (contributions) į Airijos valstybinį Socialinio draudimo fondą (Social Insurance Fund). Paprastai socialinio draudimo įmokų mokėjimas yra privalomas. Jūsų socialinio draudimo įmokos Airijoje vadinamos PRSI (Pay Related Social Insurance - su darbo užmokesčiu susijęs socialinis draudimas), ir jos suteikia teisę į įvairias išmokas (pašalpas), kurias administruoja Socialinių ir šeimos reikalų departamentas (Department of Social and Family Affairs). Jūs, kaip darbuotojas, mokate socialinį draudimą (paprastai A klasės), o darbdavys taip pat moka socialinį draudimą Jūsų naudai. Todėl svarbu naujam darbdaviui pranešti savo asmeninį valstybės paslaugų gavėjo numerį (Personal Public Service Number (PPS No.)), kadangi tai užtikrins, kad bus užfiksuotos visos Jūsų įneštos socialinės rūpybos įmokos ir apsaugota Jūsų teisė į išmokas ateityje.

Taisyklės

Jei esate darbuotojas, Jūsų socialinio draudimo įmokas išskaito darbdavys ir surenka mokesčių inspektoriai (Revenue Commissioners). Po to mokesčių inspektoriai sumoka įmokas į Socialinio draudimo fondą. Tuomet Socialinių ir šeimos reikalų departamentui išsiunčiama informacija apie Jūsų sumokėtas įmokas. Visi įrašai apie Jūsų socialinio draudimo įmokas saugomi Socialinių ir šeimos reikalų departamento Centriniame registracijos skyriuje (Central Records section). Norint patikrinti Jūsų socialinio draudimo įrašus, bus reikalingas Jūsų valstybės paslaugų gavėjo numeris.

Socialinio draudimo išmokos

Jūsų socialinio draudimo įmokų apskaita yra labai svarbi, kadangi dirbant ar esant bedarbiu Jums gali prireikti socialinio aprūpinimo išmokų. Pavyzdžiui, A klasės įmokos gali suteikti teisę į Ligos pašalpą (Illness Benefit), Ieškančio darbo asmens pašalpą (Jobseeker‘s Benefit), Motinystės pašalpą (Maternity Benefit) ar Gydymo pašalpą (Treatment Benefit). Vertinant ilgu laikotarpiu, ši apskaita taip pat turi reikšmės Jūsų valstybinei pensijai (įmokų pagrindu) (State Pension (Contributory)). Jei nebuvo sumokėtos socialinio draudimo įmokos, galite netekti teisės į socialinės rūpybos išmokas arba gali būti sumažintas Jūsų pensijos dydis.

Jei esate dirbęs kitoje šalyje, socialinio draudimo istorija toje šalyje gali padėti Jums įgyti teisę į išmokas Airijoje. Čia galite sužinoti apie persikėlimą į Airiją ir savo socialinio draudimo teises.

Darbdavio socialinio draudimo įsipareigojimai

Darbdavys yra atsakingas už Jūsų socialinio draudimo įmokos išskaitymą iš Jūsų algos ir jos sumokėjimą Mokesčių tarnybai (Revenue) kartu su darbuotojo įmoka. Išskaita nurodoma Jūsų atsiskaitymo lapelyje. Jei Mokesčių tarnybai sumokėta suma yra neteisinga, darbdavys privalo padengti trūkumą. Darbdavys veda Jūsų mokamų socialinio draudimo įmokų apskaitą ir privalo Jums pateikti P60 kiekvienų metų pabaigoje, o išeinant iš darbo - P45.

P45: Jei išeinate iš darbo, darbdavys privalo pateikti Jums P45. Tai yra Jūsų atlyginimo ir darbdavio išskaityto pajamų mokesčio bei socialinio draudimo suvestinė iki nurodytos datos. Tai labai svarbus dokumentas, kurio Jums reikia, jei:

  • keičiate darbą – pateiksite jį naujajam darbdaviui ir išvengsite didesnio tarifo mokesčių (emergency tax) mokėjimo;

  • esate bedarbis – galėsite reikalauti mokesčių sugrąžinimo (tax refund) ir socialinės rūpybos išmokų.

Jei darbdavys nepateikia Jums P45 formos, turėtumėte jos paprašyti.

P60: Kiekvienų metų pabaigoje darbdavys privalo Jums pateikti P60 – tai Jūsų atlyginimo ir darbdavio išskaityto pajamų mokesčio bei socialinio draudimo metinė suvestinė. P60 yra sudaryta iš dviejų dalių ir yra svarbus dokumentas. Jei Jums prireiks išmokos, Jūs turėtumėte nusiųsti antrą dalį Socialinių ir šeimos reikalų departamentui kaip savo sumokėtų socialinio draudimo įmokų įrodymą.

Darbdavio socialinio draudimo įsipareigojimų neįvykdymas

Jei darbdavys neišduoda Jums P60 ar P45, gali būti, kad darbdavys neįregistravo Jūsų socialinio draudimo įmokų mokėtoju. Taip pat gali būti, kad buvote įregistruotas, tačiau darbdavys nesumokėjo socialinio draudimo įmokų, kurias privalėjo sumokėti, arba sumokėjo neteisingą sumą. Pagal 1993 m. Socialinio aprūpinimo (konsolidavimo) įstatymą (Social Welfare (Consolidation) Act 1993) darbdavys privalo įregistruoti visus darbuotojus socialinio draudimo mokėtojais, teisingai mokėti įmokas, vesti tikslią visų darbuotojų apskaitą ir pateikti šiuos įrašus, kai pareikalauja socialinio aprūpinimo inspektoriai. To nevykdymas gali užtraukti baudas ar/ir patraukimą baudžiamojon atsakomybėn.

Socialinių ir šeimos reikalų departamento socialinio aprūpinimo inspektorių vaidmuo yra užtikrinti, kad darbdaviai vykdytų savo pareigas, susijusias su socialiniu draudimu. Jie atlieka patalpų apžiūrą, tikrina darbuotojų darbo apskaitą ir kalbasi su darbuotojais. Patikrinimas gali būti rutininis (įprastinis) arba vykdomas tam tikru atveju, kai reikalingas tyrimas.

Savarankiškai dirbantys asmenys

Jei esate savarankiškai dirbantis asmuo (self-employed), pats atsakote už savo socialinio draudimo įmokų sumokėjimą. Kadangi nesate įdarbintas, asmuo, kuriam dirbate, nėra Jūsų darbdavys ir todėl neatsako už Jūsų socialinio draudimo įmokų mokėjimą. Socialinių ir šeimos reikalų departamento Veiklos skyrius (Scope Section of the Department of Social and Family Affairs) priima sprendimą tuo atveju, kai nėra aišku, ar esate darbuotojas, ar savarankiškai dirbantis asmuo. Departamentas yra paskelbęs naudingą brošiūrą „Darbuotojas ar savarankiškai dirbantis asmuo? Mokesčių ir socialinio draudimo vadovas“ (Employed or self-employed? a Guide for Tax and Social Insurance) (pdf).

Kaip kreiptis

Jūs turite teisę susipažinti su savo socialinio draudimo įmokų apskaita, kurią veda darbdavys. Taip pat kartą per tris mėnesius galite prašyti darbdavio pateikti Jūsų socialinio draudimo įmokų suvestinę (tai paprastai nurodoma raštu kaip išskaitymas Jūsų atsiskaitymo lapelyje).

Jei išeinant iš darbo Jums nepateikiama P45 forma, pirmiausia turėtumėte paprašyti savo darbdavio ją pateikti. Jei darbdavys jos nepateikia, turėtumėte susisiekti su vietine mokesčių tarnyba. Mokesčių tarnyba susisieks su darbdaviu ir gaus Jūsų P45 formą. Jei pradėjote dirbti kitame darbe, Mokesčių tarnyba atsiųs Jums naują mokesčių lengvatų pažymėjimą (tax credit certificate), todėl naujajame darbe nereikės mokėti didesnio tarifo mokesčių.

Jei Jums nebuvo pateikta P45 forma, ir manote, kad nebuvo sumokėtos Jūsų socialinio draudimo įmokos, turėtumėte pranešti savo vietiniams socialinio aprūpinimo inspektoriams, susisiekdami su vietine socialinio aprūpinimo tarnyba arba Socialinių ir šeimos reikalų departamento Veiklos skyriumi.

Jei darbdavys nepateikia Jums P60 formos kiekvienų metų pabaigoje, turėtumėte pranešti savo vietinei mokesčių tarnybai.

Kur kreiptis

Scope Section

Dept.:Department of Social and Family Affairs

Oisin House

212-213 Pearse Street

Line 5:

Dublin 2

Country:

IRELAND

Tel:+353 (0)1 7043000

 

Records Section

Department of Social and Family Affairs

Gandon House

Amiens Street

County: Dublin 1

Country:

IRELAND

Tel:+353 (0)1 7043000

Homepage:http://www.welfare.ie/

 

Parengta pagal Citizensinformation.ie informaciją

Komentarai
  • Valerij
  • 2018-08-15 14:02:05
As ne gaunu forma p45 ka daryti
Rašyti komentarą
SOLVIT - pagalba užsienio Lietuviams NEMOKAMAI!

Mes FaceBook'e: