Kas ketvirta mokykla praneša apie prievartą prieš vaikus

2008-05-23 18:56:57
Kas ketvirta mokykla praneša apie prievartą prieš vaikus

Apklausus už vaikų apsaugą atsakingus mokyklų darbuotojus, paaiškėjo, kad viena iš keturių pradinių mokyklų yra pranešusi sveikatos įstaigoms apie įtariamą prievartą prieš vaikus.

Tačiau po savaitės, per kurią Sveikatos paslaugų administracija (angl. HSE) buvo kritikuojama dėl akivaizdžių paramos rizikos grupių vaikams trūkumų, mokytojai skundėsi sulaukiantys labai prastos reakcijos ir paramos vaikų apsaugos klausimais.

Tyrimas nustatė, kad daugelis už šią sritį atsakingų mokyklų darbuotojų per pastaruosius ketverius metus buvo nedaug rengiami arba visai nerengiami šiam darbui atlikti.


Airijos nacionalinės mokytojų organizacijos (angl. INTO) apklausoje dalyvavo daugiau nei 330 iš 3300 šalies pradinių mokyklų.

Pagal Švietimo departamento nustatytas vaikų apsaugos gaires kiekviena mokykla privalo turėti paskirtą kontaktinį asmenį (angl. DLP), kuris sveikatos paslaugų, policijos ir kitose įstaigose tvarkytų reikalus, susijusius su galimais prievartos atvejais.

Apklausa nustatė, kad:

Ketvirtadalis paskirtų kontaktinių asmenų pranešė Sveikatos paslaugų administracijai apie įtariamus ar nustatytus prievartos prieš vaikus atvejus.

Daugiau nei pusė jų dirba vos nuo 2004 metų.

53 % savo svarbiam vaidmeniui atlikti nėra parengti pagal Švietimo departamento programą.

Du trečdaliai mokymuose dalyvavusių asmenų manė, kad jų nepakanka.

„Mokykla gali pranešti apie įvairias prievartos rūšis: tiek nepriežiūrą, pavyzdžiui, jei vaikas nuolat ateina į mokyklą prastai pamaitintas ar aprengtas, tiek ir emocinę, fizinę ar seksualinę prievartą“, - teigė INTO generalinis sekretorius John Carr.


„Tačiau tinkamai neparengtam mokytojui ar direktoriui neįmanoma žinoti, ar apie tam tikrą dalyką reikėtų pranešti ir net kaip į tai reaguoti.“

„Mokytojai visada pirmiausia atsižvelgia į vaikų poreikius, tačiau jiems taip pat reikia aiškių konsultacijų iš socialinių tarnybų dėl galimo prievartos atskleidimo poveikio, ypač mažose bendruomenėse“, - sakė jis.

Beveik 60 % paskirtų kontaktinių asmenų kreipėsi į Sveikatos paslaugų administraciją konsultacijų vaikų apsaugos klausimais, tačiau beveik pusė šių darbuotojų, iš kurių daugelis yra mokyklų direktoriai, apibūdino Sveikatos paslaugų administracijos reagavimą kaip nepakankamą. Taip pat atsakė ir vienas iš trijų apklaustųjų, paklaustas apie Sveikatos paslaugų administracijos teikiamos paramos tinkamumą ir efektyvumą.

Darbo grupėse, organizuotose toliau svarstyti šią problemą, mokytojai taip pat skundėsi socialinių tarnybų daromu spaudimu atskleisti duomenis, kai jie kreipdavosi konsultacijų, neminėdami tikslių atvejo detalių.

Sveikatos paslaugų administracijos atstovo teigimu, tyrimo imtis buvo labai nedidelė ir gauti duomenys neatspindi administracijos dedamų pastangų sprendžiant vaikų apsaugos klausimus.

„Jei kuriam nors mokytojui kada nors iškils rūpesčių ar problemų šioje srityje, būsime labai laimingi, galėdami su juo pabendrauti“, - teigė jis.

Švietimo departamentas atmetė INTO tvirtinimus, kad nuo 2004 m. nebuvo rengiami paskirti kontaktiniai asmenys. Atstovas pranešė, kad visos mokyklos buvo kviečiamos atsiųsti savo paskirtus kontaktinius asmenis į 100 seminarų, prasidėjusių sausio mėnesį ir pasibaigsiančių kiek vėliau šį mėnesį, kai bus parengti apie 2500 mokytojų.

 

AirijaOnline.lt

SOLVIT - pagalba užsienio Lietuviams NEMOKAMAI!

Mes FaceBook'e: