LR ambasada Airijoje skelbia atranką į raštvedžio pareigybę

2019-02-19 11:41:08
LR ambasada Airijoje skelbia atranką į raštvedžio pareigybę

Reikalavimai pretendentui:

 • Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
 • Mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip  C1 lygiu (raštu ir žodžiu);
 • Mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programiniu paketu), turėti pakankamą kompiuterinį pasirengimą, leidžiantį įsisavinti ambasadoje veikiančias informacines sistemas, reikalingas darbo funkcijoms atlikti;
 • Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais Lietuvos Respublikos diplomatinių atstovybių ir konsulinių įstaigų veiklą;
 • Būti susipažinus su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės programomis ir nutarimais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais Lietuvos užsienio politikos formavimą ir įgyvendinimą;
 • Išmanyti dokumentų rengimo, raštvedybos bei teksto redagavimo taisykles, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu anglų bei lietuvių kalbomis;
 • Gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;
 • Atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimus dirbti arba susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto  naudojimo“;
 • Saugoti valstybės ir tarnybos paslaptis;
 • Išmanyti diplomatinio protokolo bei etiketo reikalavimus;
 • Būti susipažinusiam su Airijos politine, ekonomine ir teisine sistema;
 • Turėti Lietuvos Respublikos pilietybę.

Pagrindinės šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos:

 • pagal kompetenciją prisideda prie konsulinių funkcijų vykdymo, vadovaujantis Konsulinio statuto 14-42 straipsnių nuostatomis;
 • teikia informaciją interesantams konsuliniais klausimais;
 • priima lankytojus, konsulinius dokumentus, tvarko konsulinę korespondenciją;
 • rengia konsulinius dokumentus, dokumentų projektus;
 • ruošia konsulinius dokumentus siųsti diplomatiniu paštu ir/ar diplomatiniu kroviniu, tvarko diplomatiniu paštu ir/ar diplomatiniu kroviniu gautus konsulinius dokumentus;
 • Seka, nuolat susipažįsta su konsulinę veiklą reglamentuojančiais teisės aktais ir jų pakeitimais, kaupia ir sistemina teisės aktus konsulinio darbo klausimais.
 • prisideda organizuojant atstovybės renginius ir priėmimus;
 • vykdo kitus atstovybės vadovo nenuolatinio pobūdžio tarnybinius pavedimus.

Privalumai:

 • B kategorijos vairuotojo pažymėjimas;

Kviečiame kandidatus, atitinkančius keliamus reikalavimus, iki 2019 m. vasario 25 d. atsiųsti: laisvos formos prašymą leisti dalyvauti atrankoje, Lietuvos Respublikos paso arba asmens tapatybės kortelės kopiją, aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą liudijančio dokumento kopiją, savo gyvenimo aprašymą (CV), motyvacinį laišką lietuvių kalba el. paštu į amb.ie@urm.lt . Pirminę atranką praėję kandidatai bus kviečiami pokalbiui. Atrinktam kandidatui bus siūloma sudaryti terminuotą darbo sutartį.

Informacija teikiama telefonu (01) 203 5737 arba el. paštu: egle.sakalauskiene@urm.lt .

Skaitomiausios naujienos

SOLVIT - pagalba užsienio Lietuviams NEMOKAMAI!

Mes FaceBook'e: