Mokesčiai ir darbo pradžia - PAYE 2

2008-07-28 15:20:52
Mokesčiai ir darbo pradžia - PAYE

Airijoje dauguma darbuotojų moka mokesčius pagal PAYE (Pay As You Earn) sistemą. Tai reiškia, kad darbdavys išskaito mokėtinus mokesčius iš algos ir tuojau pat perveda juos mokesčių inspekcijai (Revenue Commisioners). Mokesčių inspekcija renka mokesčius iš piliečių Airijos Vyriausybės vardu.

Darbo pradžia

Svarbu užtikrinti, kad Jūsų mokesčiai nuo pradžių būtų tinkamai tvarkomi ir kad naujasis darbdavys išskaitytų teisingą mokesčių sumą iš Jūsų atlyginimo. Tam užtikrinti Jums reiks padaryti du dalykus:

  • Pateikite darbdaviui savo valstybės paslaugų gavėjo numerį (PPS Number) (anksčiau buvo vadinamas RSI numeriu). Šis numeris yra Jūsų unikalus identifikavimo numeris valstybės paslaugoms gauti Airijoje. Tuomet Jūsų darbdavys praneš mokesčių tarnybai, kad pradėjote dirbti ir kad jis yra Jūsų darbdavys. Paskaitykite daugiau apie tai, kaip gauti valstybės paslaugų gavėjo numerį žemiau, skyrelyje “Kaip kreiptis”.

  • Pateikite prašymą mokesčių lengvatų pažymėjimui gauti (certificate of tax credits). Tam reiks užpildyti prašymo formą. Ji vadinama Forma 12A – prašymas gauti mokesčių lengvatų suteikimo ir sumos, nuo kurios galioja kiti mokesčių tarifai, pažymėjimą (Form 12A Application for a Certificate of Tax Credits and Standard Rate Cut-Off Point) (pdf) – žr. žemiau „Kaip kreiptis“.

Kad Jūsų darbdavys ir mokesčių tarnyba turėtų laiko viską sutvarkyti prieš Jums gaunant pirmą atlyginimą, patariama imtis šių veiksmų vos priėmus darbo pasiūlymą (net jei tai darbas ne visą darbo laiką ar atostogų metu).

Jūsų teisę į mokesčių lengvatas lemia Jūsų asmeninė padėtis. Mokesčių tarnyba atsiųs Jums detalią ataskaitą apie Jums taikomas mokesčių lengvatas (tax credits). Jūsų darbdaviui taip pat bus apie jas pranešta.

Mokesčių lengvatos

Mokesčių lengvatos sumažina Jūsų mokėtiną pajamų mokestį. Pagal Jūsų pajamas apskaičiuojamas bendrasis pajamų mokestis (iki lengvatų taikymo). Tada iš apskaičiuotos mokesčio sumos atimamos mokesčių lengvatos ir gaunama mokėtino mokesčio suma.

Mokesčių lengvatas sudaro įvairios lengvatos ir parama (reliefs), kurių galite reikalauti priklausomai nuo savo asmeninės padėties. Pavyzdžiui, kiekvienas asmuo gali reikalauti asmeninės mokesčių lengvatos bei paramos tokiems dalykams kaip privataus sveikatos draudimo įmokos ir būsto paskolos palūkanos. Visų pagrindinių mokesčių pašalpų (allowances) ir paramos (įskaitant einamųjų metų mokėtiną sumą) aprašymai pateikiami aiškinamojoje brošiūroje, kurią kiekvienais metais Jums atsiųs Mokesčių inspekcija kartu su Jūsų pajamų mokesčio lengvatų pažymėjimu. Šią informaciją taip pat galima gauti savo vietinėje mokesčių tarnyboje arba internetu iš mokesčių inspekcijos svetainės.

Už kokias pajamas turiu mokėti mokestį?

Mokestis mokamas už bet kokios rūšies pajamas, susijusias su darbo santykiais (įskaitant premijas, apmokėjimą už viršvalandžius, išmokas ne grynaisiais pinigais arba nepiniginius priedus (benefit-in-kind), pavyzdžiui, naudojimąsi bendrovės automobiliu, kalėdines dovanas ir pan. Jūs nemokate pajamų mokesčio už stipendijas, palūkanas už taupomuosius lakštus, obligacijas ir „An Post“ valstybines taupomąsias programas (instalment savings schemes) bei mokėjimus į aprobuotus pensijų fondus.

Užmokestis, kurį gaunate už papildomai dirbtą laiką (viršvalandžius), premijos ir pan. yra įtraukiami į tos savaitės ar mėnesio apmokestinamą darbo užmokestį. Šioms papildomoms pajamoms negausite papildomų neapmokestinamų sumų lengvatų.

Didesnio tarifo mokestis

Jei Jūsų darbdavys negavo nė vieno iš šių dokumentų:

  • mokesčių lengvatų pažymėjimo iš mokesčių tarnybos, arba

  • Formos P45 (2 ir 3 dalys) iš Jūsų apie Jūsų ankstesnį darbą,

išmokėdamas Jums darbo užmokestį, darbdavys turės išskaityti didesnio tarifo mokestį (emergency tax). Tai reiškia, kad pirmą darbo mėnesį Jums bus suteikta laikina mokesčio lengvata, bet nuo antrojo mėnesio mokesčių išskaitymai bus progresyviai didinami. Didesnio tarifo mokestis reiškia, kad po 4 savaičių nebesuteikiama mokesčių lengvata, o nuo 9 savaitės mokamas didesnio tarifo mokestis, neatsižvelgiant į darbo užmokesčio dydį. Todėl būtų protinga išvengti didesnio tarifo taikymo ir vos pradėjus dirbti Airijoje atlikti paprastus anksčiau išdėstytus veiksmus. Mokesčių tarnybos parengtoje brošiūroje “PAYE Pranešimas darbdaviams” (PAYE Notice to Employers) (pdf) detaliau aprašytas didesnio tarifo mokestis.

Pajamų mokesčio ribos

Pajamų mokesčio tarifo taikymo ribos (bands) lems, kokio tarifo mokestį mokėsite už savo pajamas ar atlyginimą. Pavyzdžiui, 2008 mokestiniais metais vienišas asmuo mokės 20 proc. pajamų mokesčio už pajamas iki 35,4 tūkst. eurų ir 41 proc. už likusias pajamas. Čia plačiau paskaitykite, kaip skaičiuojami Jūsų mokesčiai.

Detalesnės informacijos apie mokesčių lengvatas ir paramą galite gauti iš savo vietinės mokesčių tarnybos.

Mokesčių inspekcijos darbo pašalpa (Revenue Job Assist) yra speciali mokestinė pašalpa asmenims, kurie vienerius metus buvo bedarbiai ir pradeda dirbti. Pirmaisiais darbo metais pašalpa yra 3810 eurų ir 1270 eurų už kiekvieną vaiką, ir ji gali būti taikoma iš viso trejus metus (tačiau ji yra kiek mažesnė antraisiais ir trečiaisiais metais).

Pradedant dirbti antrame darbe

Nusprendus imtis antro darbo, Jūsų pirmasis darbdavys jau turi nurodymus iš mokesčių tarnybos Jūsų darbo užmokesčiui pritaikyti visas mokesčių lengvatas, į kurias turite teisę. Jei nepranešite savo apygardos mokesčių tarnybai (District Tax Office), kad išduotų Jums naujus pažymėjimus - po vieną kiekvienam darbdaviui, padalinant mokesčių lengvatas ir sumą, nuo kurios galioja kiti mokesčio tarifai, abiems darbo vietoms, Jūsų naujasis darbdavys (t.y. antrajame darbe) taikys didesnį mokesčio tarifą.

Tai reiškia, kad gautumėte daugiau mokesčių lengvatų negu priklauso pagal įstatymus, ir susidarytų mokesčio nepriemoka (underpayment), kuri turėtų būti sumokėta mokestinių metų pabaigoje. Susisiekite žemo tarifo telefono linija (Lo-Call) su mokesčių inspekcijos PAYE informacijos tarnyba (žr. nuorodą žemiau) ir gaukite savo apygardos mokesčių tarnybos duomenis.

Kaip kreiptis

Jei darbdavys neturi prašymo formos 12A (Application for a Certificate of Tax Credits and Standard Rate Cut-Off Point), ją galite gauti iš PAYE informacijos tarnybos. Paklauskite darbdavio, kuriai mokesčių tarnybai siųsti Jūsų užpildytą prašymą.

Čia yra daugiau informacijos apie tai, kaip pateikti prašymą asmeniniam valstybės paslaugų gavėjo numeriui gauti.

Čia galite peržiūrėti keletą dažnai užduodamų klausimų apie mokesčius ir darbo pradžią Airijoje.

Parengta pagal Citizensinformation.ie informaciją

Komentarai
  • e
  • 2014-05-05 20:54:22
apvok darbdavy kiek ymanoma daugiau ,ir ant galo padek jio apgailetina firma
  • A.
  • 2013-12-14 12:21:56
sveiki,kaip susitvarkyti su barbdaviu problema,neatskaito man taxsu,dirbu nuo balandzio 1 d. o apiformino nuo birzelio 15 d.,o nuo balandzio iki birzelio man atskaiciodavo po 20 % atlyginimo,tikriausiai sau i kisene,ka galetumet man patarti
Rašyti komentarą
SOLVIT - pagalba užsienio Lietuviams NEMOKAMAI!

Mes FaceBook'e: