Namuose dirbančių darbuotojų teisės Airijoje 1

2008-07-28 15:33:31
Namuose dirbančių darbuotojų teisės Airijoje

Namuose dirbančiais darbuotojais (domestic workers) vadinami asmenys, pasamdyti atlikti įvairius darbus privačiuose namuose. Dažniausiai šioms užduotims atlikti juos tiesiogiai samdo namų savininkai. Namuose dirbantys darbuotojai paprastai tvarko ir valo namus. Kiti darbai gali būti susiję su vaikų, vyresnio amžiaus žmonių ir neįgaliųjų priežiūra. Namuose dirbantys asmenys gali dirbti visą (full-time) arba ne visą (part-time) darbo dieną ir kartais, tačiau ne visada, gyvena su savo darbdaviu.

Jeigu Jūs retkarčiais dirbate kieno nors namuose valytoju ar slaugytoju, Jūs nesate laikomas darbuotoju, dirbančiu namuose. Vietoj to Jūs arba dirbate agentūroje (esate agentūros darbuotojas), arba esate savarankiškai dirbantis asmuo (self-employed). Jeigu esate savarankiškai dirbantis asmuo, Jūs atsakote už mokesčių sumokėjimą, ir Jums netaikomi darbo įstatymai. Slaugytojų asistentai ir namų pagalbininkai yra ypatinga namuose dirbančių asmenų kategorija. Namų pagalbininkai (home helps) paprastai dirba Sveikatos paslaugų administracijoje (Health Service Executive (HSE)) ir tam tikrą laikotarpį teikia paramą vyresniems žmonėms ir neįgaliesiems jų namuose.

Šiuo metu Airijoje daugelis dirbančių namuose asmenų yra imigrantai, dažnai atvykę iš už Europos ekonominės erdvės (European Economic Area (EEA)) ribų. Šiems darbuotojams darbui Airijoje reikalingi darbo leidimai (work permits).

Ankstesnis kontrolės trūkumas ir ypatingi sunkumai keičiant darbą padidino darbuotojų imigrantų, dirbančių privačiai namuose, pažeidžiamumą. Darbuotojos imigrantės gali būti ypatingai pažeidžiamos, kadangi daug jų dirba namų sektoriuje. Kaip vieną iš priemonių, numatytų socialinės partnerystės sutartyje „2016-ųjų link“ (Towards 2016), Darbo santykių komisija (Labour Relations Commission) parengė Asmenų, dirbančių kitų žmonių namuose, apsaugos praktikos taisykles (Code of Practice for Protecting Persons Employed in Other People's Homes) (pdf). Šios taisyklės pabrėžia namuose dirbantiems darbuotojams įstatymų suteiktas teises bei kaip ir kitiems darbuotojams taikomą apsaugą, taip pat darbdavio pareigą informuoti šiuos darbuotojus apie jų teises.

Taisyklės

Airijoje asmenys, dirbantys kitų žmonių namuose, turi iš esmės tas pačias darbo teises kaip ir kiti darbuotojai. Tačiau kartais darbdaviai ir darbuotojai ne visiškai išmano šias teises.

Teisė į darbą yra vienintelė sritis, kurioje namuose dirbančių darbuotojų teisės skiriasi nuo kitų darbuotojų teisių. Airijoje yra neteisėta diskriminuoti galimus darbuotojus priimant juos į darbą (pavyzdžiui, pokalbio ir atrankos metu). Vienintelė išimtis taikoma tuomet, kai darbas bus atliekamas kieno nors namuose. Šiuo atveju nėra neteisėta diskriminuoti galimą namuose dirbsiantį darbuotoją pokalbio ir atrankos stadijose. Pavyzdžiui, darbdavys gali pareikšti, kad vaikams prižiūrėti ieško moters, ir šis reikalavimas nebus laikomas diskriminuojančiu. Tačiau kai darbuotojas yra priimtas į darbą, jį visa apimtimi saugo antidiskriminaciniai įstatymai. Siekiant užtikrinti, kad nebūtų diskriminuojama nė vienu iš devynių įstatyme numatytų pagrindų, buvo įkurta Lygybės tarnyba (Equality Authority).

Darbo sutartis, atlyginimas ir mokesčiai

Namuose dirbantys darbuotojai turi teisę į rašytinę darbo sutartį (contract of employment), kurioje nurodomos jų darbo sąlygos. Šios sąlygos negali būti keičiamos be darbuotojo sutikimo. Namuose dirbantys darbuotojai taip pat turi teisę į minimalų darbo užmokestį (minimum wage) ir atsiskaitymo lapelį (payslip). Sekmadieniais dirbantys darbuotojai turi teisę į didesnį atlyginimo tarifą. Namuose dirbantys darbuotojai turėtų mokėti mokesčius ir socialinį draudimą (PRSI, pay-related social insurance) taip pat kaip ir kiti darbuotojai. Darbdavys atsako už šių mokesčių išskaitymą iš darbuotojo atlyginimo. Darbdavys turi įsiregistruoti pas mokesčių inspektorius (Revenue Commissioners). „Darbdavio mokesčių mokėjimo vadovas“ (Employer‘s Guide to PAYE) (pdf), kurį galima gauti iš mokesčių inspektorių, paaiškina, kaip valdyti šią sistemą.

Darbo valandos

Maksimalus darbuotojo darbo valandų (maximum hours of work) skaičius yra vidutiniškai 48 valandos. Darbdavys privalo vesti apskaitą, kiek valandų dirba namuose dirbantis asmuo. Toks darbuotojas turi teisę į 11 nepertraukiamų valandų poilsį kiekvieną dieną ir mažiausiai vieną laisvą parą per savaitę. Jie taip pat turi teisę į 15 minučių pertrauką po keturių su puse valandų darbo ir 30 minučių pertrauką po 6 valandų darbo.

Orumas ir privatumas

Praktikos taisyklės nurodo, kad darbdavys turėtų gerbti darbuotojo orumą ir privatumą. Jeigu darbuotojas turi gyventi tuose pačiuose namuose, darbdavys turėtų jam suteikti atskirą saugų kambarį su lova. Jei kambariu turi dalintis keli darbuotojai, dėl to reiktų susitarti iš anksto. Darbdaviai turėtų nevaržyti darbuotojo galimybių užsiimti asmeniniais pomėgiais ne darbo metu.

Praktikos taisyklės taip pat nurodo, kad darbdavys neturėtų laikyti darbuotojo asmeninių dokumentų, pavyzdžiui, paso ar vizos, ar trukdyti darbuotojui įstoti į profesinę sąjungą.

Kasmetinės atostogos ir šventinės dienos

Visą darbo laiką dirbantys darbuotojai turi teisę į 4 savaičių mokamas atostogas (paid leave) per metus (tai įstatymų numatytas minimumas, tačiau atostogų gali būti ir daugiau). Jie taip pat turi teisę į dviejų savaičių nepertraukiamas atostogas ir teisę reikalauti iš anksto sumokėti atostoginius. Airijoje yra 9 valstybinės šventės (public holidays), todėl namuose dirbantys darbuotojai turi teisę gauti darbo užmokestį už šias dienas arba vietoj to gauti kitą laisvą apmokamą dieną, arba papildomą darbo užmokestį už darbo dieną. Jei darbuotojas keliauja su savo darbdaviu atostogų metu, tai laikoma darbu ir darbuotojas turi teisę į visą darbo užmokestį už šį laikotarpį.

Ligos pašalpa

Airijoje darbuotojai neturi įstatymų numatytos teisės į ligos pašalpą (sick pay), tačiau jų darbo sutartyse (darbo sąlygose) turėtų būti išdėstyta procedūra, kurios turėtų laikytis dėl ligos negalintis dirbti darbuotojas, ir susitarimas dėl apmokėjimo tuo laikotarpiu.

Išskaitymai iš atlyginimo

Jeigu darbuotojui kaip jo darbo dalis suteikiama nakvynė ir maitinimas, darbdavys gali išskaityti šias išlaidas iš darbuotojo atlyginimo. Tačiau išskaitymas (deduction) turi būti teisingas ir pagrįstas, jis turi būti nurodytas darbuotojo darbo sutartyje ir darbuotojui turi būti raštu pranešta apie išskaitymą.

Profesinės sąjungos išsiderėjo šias normas darbuotojams apgyvendinimo ir maitinimo sektoriuje:

Maitinimas visą dieną ir nakvynė: €54,13 per savaitę arba €7,73 per dieną

Tik maitinimas visą dieną: €32,14 per savaitę arba €4,60 per dieną

Tik nakvynė: €21,85 per savaitę arba €3,14 per dieną

Išskaitymai dėl kitų priežasčių, pavyzdžiui, sugadinimų ar darbdaviui padarytų nuostolių, turi atitikti panašius kriterijus. Darbo sutartyje turi būti nurodyta, kad galima atlikti šiuos išskaitymus, išskaitymas turi būti teisingas, ir darbdavys turi raštu pranešti darbuotojui apie išskaitymą.

Atleidimas ir įspėjimas

Airijoje darbuotojai turi teisę į minimalų įspėjimo terminą (minimum amount of notice) jų darbo sutarties pasibaigimo atveju. Darbuotojai, išdirbę darbdaviui ilgiau nei vienerius metus, yra ginami nuo neteisėto atleidimo (unfair dismissal). Darbuotojai yra ginami nuo neteisėto atleidimo ir tuo atveju, jei jie yra išdirbę mažiau negu vienerius metus, kai atleidimas yra susijęs su tam tikra veikla, pavyzdžiui, naryste profesinėje sąjungoje, nėštumu ar teise į minimalų darbo užmokestį.

Kaip kreiptis

Airijos profesinių sąjungų kongresas (Irish Congress of Trade Unions (ICTU)) savo vykdoma kampanija siekia informuoti darbuotojus apie jų teises bei gali suteikti informacijos apie profesines sąjungas. (Airijos profesinių sąjungų kongresui priklauso 56 Airijos profesinės sąjungos). Kongresas yra parengęs brošiūrą apie namuose dirbančių darbuotojų teises (pdf). Airijoje daugelis namuose dirbančių asmenų yra imigrantai, todėl Airijos imigrantų teisių centras (Migrant Rights Centre Ireland) teikia paramą darbuotojams imigrantams.

Kur kreiptis

Irish Congress of Trade Unions

31-32 Parnell Square

Dublin 1

IRELAND

Tel: +353 (0)1 8897777

Faksas: +353 (0)1 8872012

Interneto svetainė: http://www.ictu.ie/

El. paštas: congress@ictu.ie

Prieiga neįgaliesiems su vežimėliais:

 

Migrants Rights Centre Ireland

55 Parnell Square West

Dublin 1

Dublin

IRELAND

Tel: +353 1 889 7570

Faksas: +353 1 889 7579

Interneto svetainė: www.mrci.ie

El. paštas: info@mrci.ie

Prieiga neįgaliesiems su vežimėliais:

 

Parengta pagal Citizensinformation.ie informaciją

Komentarai
  • virga
  • 2013-12-14 12:21:56
ziauru skaityt,manau kad airijoj sie istatymai pasikeis,ir duokdieve greiciau tai butu,nes sie atvykeliai dievuliau yra visi nuskriausti ir jiems visiems reikia rimtos pagalbos.
Rašyti komentarą
SOLVIT - pagalba užsienio Lietuviams NEMOKAMAI!

Mes FaceBook'e: