Neįgaliųjų išmokos ir darbas 22

2008-08-04 23:45:45
Neįgaliųjų išmokos ir darbas

Jei gaunate kokią nors neįgaliųjų išmoką, pavyzdžiui, neįgaliųjų pašalpą (Disability Allowance), aklųjų pensiją (Blind Pension), invalidumo pensiją (Invalidity Pension) ar ligos išmoką (Illness Benefit), Jums gali būti leidžiama dalyvauti FÁS mokymų programoje ar Bendruomenės įdarbinimo programoje (Community Employment scheme) arba dirbti kitokį reabilitacinio ar terapinio pobūdžio darbą.

Norėdami dirbti reabilitacinio pobūdžio darbą ir išsaugoti savo neįgaliųjų išmoką, pirmiausia privalote gauti raštišką Socialinių ir šeimos reikalų departamento sutikimą. Neįgaliųjų pašalpos, aklųjų pašalpos ir invalidumo pensijos atveju netaikomas minimalus išmokos gavimo laikotarpis, kuriam praėjus, galite pateikti prašymą. Tačiau ligos išmoką paprastai privalote gauti mažiausiai 6 mėnesius prieš tai, kol bus pritarta Jūsų prašymui.

FÁS mokymosi pašalpos ar užmokesčio už reabilitacinio pobūdžio darbą (įskaitant darbą pagal Bendruomenės įdarbinimo programą) įtaka Jūsų neįgaliųjų išmokai ir kitoms gaunamoms antrinėms išmokoms priklauso nuo to, kokio dydžio yra Jūsų mokymosi pašalpa ar darbo užmokestis, ir nuo to, ar gaunate socialinę paramą (priklausančią nuo turimų lėšų) ar socialinio draudimo neįgaliųjų išmoką.
 

Taisyklės

 

Socialinės paramos (priklausančios nuo turimų lėšų) išmokos neįgaliesiems

 


Neįgaliųjų pašalpa ir aklųjų pensija yra nuo turimų lėšų priklausančios neįgaliųjų išmokos. Kad turėtumėte teisę į nuo lėšų priklausančią išmoką, tikrinama, ar Jūsų pajamos iš įvairių šaltinių neviršija tam tikro lygio. Vertinant Jūsų turimas lėšas, neatsižvelgiama į kai kurias pajamas iš reabilitacinio pobūdžio darbo, ir jos nedaro įtakos Jūsų išmokai.

Vertinant lėšas neįgaliųjų pašalpai ir aklųjų pensijai gauti, neatsižvelgiama į 120 eurų neviršijančias pajamas iš reabilitacinio pobūdžio darbo.

Jei Jūsų pajamos iš reabilitacinio pobūdžio darbo viršija 120 eurų per savaitę, atliekant lėšų patikrinimą neįgaliųjų pašalpai ar aklųjų pensijai gauti, nebus atsižvelgiama į 50 proc. Jūsų pajamų dalies nuo 120 iki 350 eurų.

Tačiau bus vertinamos visos pajamos, viršijančios 350 eurų, ir atitinkamai mažinama Jūsų teisė į neįgaliųjų pašalpą, kuri bus mokama pagal mažesnius neįgaliųjų pašalpos tarifus. Didžiausia suma, kurią uždirbdami dar išsaugosite teisę į minimalią 2,80 euro dydžio neįgaliųjų pašalpą, yra 432 eurai.

Jei gaunate aklųjų pensiją, taip pat bus vertinamos visos pajamos, viršijančios 350 eurų, ir atitinkamai mažinama Jūsų teisė į aklųjų pensiją, kuri bus mokama pagal mažesnius aklųjų pensijos tarifus. Didžiausia suma, kurią uždirbdami dar išsaugosite teisę į minimalią 2,80 euro dydžio aklųjų pensiją, yra 437 eurai.

Nors Jūsų darbo valandų skaičius nėra ribojamas, reikėtų vadovautis maksimaliu 20 valandų per savaitę darbo laiku. Jei ketinate dirbti daugiau nei 20 valandų per savaitę, galite būti paskatintas pateikti prašymą grįžimo į darbą pašalpai gauti (Back to Work Allowance). Jei gaunate grįžimo į darbą pašalpą, tačiau dėl kokios nors priežasties nustojate dirbti, galite iškart vėl pradėti gauti savo neįgaliųjų išmoką.
 

Socialinio draudimo išmokos

 


Invalidumo pensija ir ligos išmoka yra socialinio draudimo (pagrįsto darbo užmokesčiu) išmokos. Jei gaunate invalidumo pensiją ar ligos išmoką ir pradedate dirbti reabilitacinio pobūdžio darbą, galite išsaugoti visą savo išmoką, tačiau Jums gali reikėti mokėti pajamų mokestį nuo visų savo pajamų.

Gaunant ligos pašalpą, reabilitacinio pobūdžio darbas neturi viršyti 20 val. per savaitę.

Faktiškai departamentas taip pat riboja darbo laiką iki 20 valandų per savaitę asmenims, kurie gauna invalidumo pensiją, nors toks darbo laiko ribojimas nenurodomas jokioje departamento skelbiamoje informacijoje apie invalidumo pensiją. Panašu, kad jei gaunate invalidumo pensiją ir ketinate dirbti daugiau nei 20 valandų per savaitę, būsite paskatintas prašyti grįžimo į darbą pašalpos. Jei pasinaudojate šia galimybe, tačiau dėl kokios nors priežasties nustojate dirbti, galite iškart vėl pradėti gauti savo Invalidumo pensiją.
 

FÁS mokymo kursai

 


Jei esate stažuotojas, gaunantis neįgaliųjų pašalpą ar aklųjų pensiją, Jums bus mokama FÁS mokymosi pašalpa, kuri bus tokio paties dydžio, kaip Jūsų socialinės rūpybos išmoka, ir papildomas mokymosi priedas – 31,80 euro. Kol dalyvausite mokymo kursuose, Jūsų socialinės rūpybos išmoka laikinai nebus mokama. Kai pabaigsite mokymo kursus, galėsite toliau gauti savo socialinės rūpybos išmoką.

Jei esate stažuotojas, gaunantis invalidumo pensiją ar ligos išmoką, Jums bus mokama standartinė FÁS mokymosi pašalpa – 197,80 euro – ir Jūsų socialinės rūpybos išmoka, įskaitant visus gaunamus priedus už išlaikomus asmenis.

Kitoms Jūsų gaunamoms išmokoms gali būti daroma tokia įtaka:

Antrinė išmoka

Neįgaliųjų pašalpa

Aklųjų pensija

Invalidumo pensija

Ligos išmoka

Degalų pašalpa (Fuel Allowance)

Išsaugoma

Išsaugoma

Prarandama

Prarandama

Nuomos priedas (Rent Supplement)

Išsaugoma

Išsaugoma

Gali turėti įtakos

Gali turėti įtakos

Namų ūkio išmokų paketas (Household Benefits Package)

Išsaugoma

Išsaugoma

Išsaugoma

Ligos išmoką gaunantys asmenys neturi teisės į Namų ūkio išmokų paketą

Medicinos išlaidų kortelė (Medical Card)

Išsaugoma

Išsaugoma

Gali būti prarandama

Gali būti prarandama

Mobilumo pašalpa (Mobility Allowance)

Išsaugoma

Išsaugoma

Išsaugoma

Išsaugoma

Aklųjų  rūpybos pašalpa (Blind Welfare Allowance)

Išsaugoma

Išsaugoma

Išsaugoma

Ligos išmoką gaunantys asmenys neturi teisės į Aklųjų rūpybos pašalpą

FÁS bendruomenės įdarbinimo programa

 


Vienišo suaugusiojo bendruomenės įdarbinimo pašalpa yra 222,20 euro. Ji mokama ir tuo atveju, kai turite išlaikytinių. Kadangi ji viršija 120 eurų pajamų iš reabilitacinio pobūdžio darbo slenkstį, pusė Jūsų pašalpos dalies, viršijančios 120 eurų ir neviršijančios 222,20 eurų, bus vertinama kaip pajamos ir sumažinama Jums priklausanti neįgaliųjų pašalpa ar aklųjų pensija. Invalidumo pensija ir netekto darbingumo išmokos (Disability Benefit) mokamos nesumažintos, tačiau gali reikėti mokėti pajamų mokestį.

Kitoms Jūsų gaunamoms išmokoms gali būti daroma tokia įtaka:

Antrinė išmoka

Neįgaliųjų pašalpa

Aklųjų pensija  

Invalidumo pensija

Ligos išmoka

Degalų pašalpa

Išsaugoma

Išsaugoma

Prarandama

Prarandama

Nuomos priedas

Turės įtakos

Turės įtakos

Turės įtakos

Turės įtakos

Namų ūkio išmokų paketas

Išsaugoma

Išsaugoma

Išsaugoma

Ligos išmoką gaunantys asmenys neturi teisės į Namų ūkio išmokų paketą

Medicinos išlaidų kortelė

Išsaugoma

Išsaugoma

Išsaugoma

Išsaugoma

Mobilumo pašalpa

Išsaugoma

Išsaugoma

Išsaugoma

Išsaugoma

Aklųjų  rūpybos pašalpa

Išsaugoma

Išsaugoma

Išsaugoma

Ligos išmoką gaunantys asmenys neturi teisės į Aklųjų rūpybos pašalpą

 

Kitoks reabilitacinio pobūdžio darbas

 


Jei Jūsų pajamos iš reabilitacinio pobūdžio darbo viršija 120 eurų pajamų slenkstį, mažinamos neįgaliųjų pašalpos ir aklųjų pensijos išmokos. Tačiau tikrinant lėšas neįgaliųjų pašalpai ar aklųjų pensijai gauti, bus atsižvelgiama tik į 50 proc. pajamų nuo 120 iki 350 eurų.

Invalidumo pensija ir ligos išmoka mokamos nesumažintos, tačiau gali reikėti mokėti pajamų mokestį.

Kitoms Jūsų gaunamoms išmokoms gali būti daroma tokia įtaka:

Antrinė išmoka

Neįgaliųjų pašalpa

Aklųjų pensija  

Invalidumo pensija

Ligos išmoka

Degalų pašalpa

Išsaugoma

Išsaugoma

Prarandama

Prarandama

Nuomos priedas

Turės įtakos, jei uždirbate daugiau nei 120 eurų

Turės įtakos, jei uždirbate daugiau nei 120 eurų 

Turės įtakos, jei uždirbate daugiau nei 120 eurų

Turės įtakos, jei uždirbate daugiau nei 120 eurų

Namų ūkio išmokų paketas

Išsaugoma

Išsaugoma

Prarandama, jei uždirbate daugiau nei 100 eurų

Ligos išmoką gaunantys asmenys neturi teisės į Namų ūkio išmokų paketą

Medicinos išlaidų kortelė

Gali turėti įtakos

Gali turėti įtakos

Gali turėti įtakos

Gali turėti įtakos

Mobilumo pašalpa

Turės įtakos, jei uždirbate daugiau nei 120 eurų*

Turės įtakos, jei uždirbate daugiau nei 120 eurų*

Turės įtakos, jei uždirbate daugiau nei 120 eurų*

Turės įtakos, jei uždirbate daugiau nei 120 eurų*

Aklųjų  rūpybos pašalpa

Turės įtakos, jei uždirbate daugiau nei 120 eurų

Turės įtakos, jei uždirbate daugiau nei 120 eurų

Turės įtakos, jei uždirbate daugiau nei 120 eurų

Ligos išmoką gaunantys asmenys neturi teisės į Aklųjų rūpybos pašalpą

* Jei tai turi įtakos Jūsų mobilumo pašalpai, o Jūs uždirbate mažiau nei 120 eurų, turėtumėte apsvarstyti, ar nevertėtų šio sprendimo apskųsti.


Parengta pagal Citizensinformation.ie informaciją

Komentarai
 • Audrone
 • 2019-10-24 20:01:19
Laba, Treti metai gyvenu Airijoje. Dirbu nepilna darbo darbo diena. Lietuvoje turiu invaliduma. Klausimas butu toks: Ar pripazintu Airija mano negalia? Kur kreiptis, nuo ko pradeti?
 • Alina
 • 2016-09-15 10:06:07
Sveiki norejau pasidometi airjoje esu pradirbusi 8metus turiu 3metu su puse dukryte kuriai yra vidutinis autizmas ir mum lietuvoje priskyre negale per atostogas kai buvome ir pasake kad dirbti nebegaliu reikia dukrele rupintis vesti I tam specialias istaigas kad jai padieti mergyte yra nesnakanti ir nevisad suprantanti ka sakai jai todiel mes negalime leisti mergytes diel jos ligos I darzeli prie kitu vaiku nes ji kitokia sake ir jai turi buti skiremas darzelis kur tokie vaikai eina sergantis ta liga.ar airijoje susitvarkyti kokia konpencacija diel tos ligos kurios nebegaliu toliau dirbti ?
 • Daiva
 • 2016-08-11 20:53:58
Trys mėnesiai jau esu Airijoj bilioteny,prispaudė stubure nervą nuo sunkaus darbo,ar galiu būti ant inless benefits ar galima dar kažką tvarkytis nes dirbt tikriausei nebegalesiu sakė daktarė kad visai pasveikt nebegaliu.
 • jonas
 • 2016-05-01 06:24:48
sveiki,norejau pasiteirauti,airijoje isdirbau 8 metus,o dabar esu susitvarkes invaliduma,ir jei nebegalesiu dirbti iki pencijos ar man stazas eis.aciu.
 • lina
 • 2015-10-19 18:53:01
2009 susirgau kruties veziu...kai gyvenau Lietuvoje turejau invaliduma,bet nuo 2015 metu gyvenu ir dirbu siaurineje airijoje...ar man priklauso kokios pasalpos ar invalidumas...?
 • Andrius
 • 2015-05-25 13:26:20
jai gauni airijoj invaliduma kiek jis laiko galioja cia kalbu sergantiems liaukemija ? nes esu girdejas duoda metams buna dviems metams man nebuvo jokio limito nustatyta kad mokes metus ar du todel ir klausiu
 • Andrius
 • 2015-05-25 13:24:40
Sveiki gaunu invaliduma Airijoj jau 2 metai man eina stazas ar ne ? neesu airijoj dirbes tik susitvarkes invaliduma
 • kauno gyventoja
 • 2015-05-03 21:57:38
sirgau 2m ir 8men,po to buvo komisija ir gavau invaliduma,airijoe
 • rima
 • 2013-12-14 12:22:00
esu po vezio operacijos,jau metai kaip gaunu ligos ismoka,gal kas esate panasioj situacijoj,ir galite man patarti,kiek laiko as gausiu sita pasalpa?irar as galiu gauti invalidumo pasalpa ?
 • Cikas
 • 2013-12-14 12:22:00
sitoje miningitu salyje niekas nenori moketi jokiu pasalpu net ir invlidumo pasalpos reikia laukti ir siulo plaukioti baseine arba skaityti knygas ir tipo gal pasveiksi ir nereiks moketi .
 • evaldas
 • 2013-12-14 12:22:00
gal yra irl kokia lietuviu serganciu diabetu bendruomene?
 • evaldas
 • 2013-12-14 12:22:00
gal kas patartu kaip susigyvent su 1-tipo diabetu.rasykit man.
 • evaldas
 • 2013-12-14 12:22:00
gal kas patartu kaip susigyvent su 1-tipo diabetu.rasykit man.
 • urte
 • 2013-12-14 12:21:59
ar galima gauti koke ismoka sergant 1 tipo diabetu?
 • lalala
 • 2013-12-14 12:21:59
ir as ieskau darbo i uzsieni :) ar yra bendraminciu ? norinciu ?
 • lalala
 • 2013-12-14 12:21:59
ir as ieskau darbo i uzsieni :) ar yra bendraminciu ? norinciu ?
 • Ernestas
 • 2013-12-14 12:21:59
26 metu jaunuolis su neigalumu, su nebaigtu aukstesniuoju iesko bet kokio darbo gali buti darbas namuose.
 • ciolis
 • 2013-12-14 12:21:58
nezinau
 • Nerijus
 • 2013-12-14 12:21:58
28m vyras ieskau darbo (judėjimo negalią turintis vyras iesko darbo).
 • liubove
 • 2013-12-14 12:21:57
labas, man54metu , invalidumuo gaunu nuo 1998metu , ir dabar registruota l d b , bet kaip man sunku rasti darba , cia neks negali suprasti ir neks nenuore itrauk mane i ta progra , vienas assakimas as gaunu mes i ta pragra tik iki 35 metu ,tai kur mums dingti, kam tada registruoti i birza
 • ausra
 • 2013-12-14 12:21:57
Ieškau darbo (judėjimo negalią turinti moteris iesko darbo).
 • Ciole
 • 2013-12-14 12:21:54
Kas nors is Lietuvos neigalieji pasinaudojo FAS programa ir kaip jiems sekes?
Rašyti komentarą
SOLVIT - pagalba užsienio Lietuviams NEMOKAMAI!

Mes FaceBook'e: