Standartizuotas amato mokymasis

2008-07-28 15:20:26
Standartizuotas amato mokymasis

Įgijus vidurinį išsilavinimą, Jus gali sudominti dalyvavimas standartizuoto amato mokymosi (pameistrystės) programoje (Standards-Based Apprenticeship), kuri suteiks galimybę mokytis ir darbo vietoje, ir auditorijoje. Amato mokymosi programos taikomos inžinerijos, statybos, automobilių, elektros, spaudos ir baldų pramonėje. Į programą įtrauktų pramonės šakų sąrašas yra nuolat plečiamas, todėl naujausią informaciją galėsite gauti vietinėje FÁS tarnyboje.

Jūsų mokymasis vyks pakaitomis ne darbe (off-the-job) ir darbovietėje (on-the-job). Mokymasis paprastai tęsiasi ketverius metus: per šį laikotarpį Jūs baigsite trejus skirtingus mokymus ne darbe, iš viso 40 savaičių. Šie mokymai vyks FÁS Mokymų centre (FÁS Training Centre) arba mokymosi įstaigoje.

Jūsų įgyti įgūdžiai bus vertinami tikrinant sugebėjimus darbovietėje bei naudojant modulinį atestavimą ir egzaminus ne darbe, o po sėkmingos atestacijos gausite Valstybinį amato pažymėjimą (National Craft Certificate).

Taisyklės

Kad galėtumėte dalyvauti programoje, Jums turi būti mažiausiai 16 metų ir turite turėti penkių dalykų pagrindinės mokyklos pažymėjime (Junior Certificate) arba atitinkamų egzaminų bent “D” įvertinimus.

Tačiau jei neatitinkate šių reikalavimų, vis tiek galite įsiregistruoti mokiniu (pameistriu) pas darbdavį, jeigu:

  • baigiate aprobuotus parengiamuosius kursus ir dalyvaujate vertinimo pokalbyje. Neįgaliesiems organizuojami specialūs parengiamieji kursai;

  • esate virš 25 metų amžiaus ir turite bent 3 metus atitinkamos darbo patirties; šiuo atveju taip pat turėsite dalyvauti vertinimo pokalbyje.

Renkantis tam tikrus mokymus, reikia atlikti FÁS aprobuotą spalvų matymo testą.

Atlygis

Kol mokotės darbovietėje, darbdavys mokės Jums rekomenduojamą mokinio (pameistrio) algą.

Mokantis ne darbe, FÁS mokės darbdavio mokamą algą atitinkančią savaitinę išmoką, jei dirbate viename iš šių sektorių:

  • Statybų

  • Automobilių

  • Spaudos ir popieriaus

  • Inžinerijos

  • Elektros

Laikotarpiu, kol nedirbate (off-the-job), Jums taip pat bus apmokėtos reikalingos kelionės ir gyvenimo išlaidos.

Kitose pramonės šakose darbdavys mokės Jums net ir tuo laikotarpiu, kol nedirbsite, o FÁS padengs visas būtinas kelionės ir gyvenimo išlaidas.

Kaip kreiptis

Norėdami gauti daugiau informacijos ir pateikti prašymą, turite susisiekti su vietine FÁS tarnyba. FÁS interneto svetainėje pateikiama informacija apie į programą įtrauktas amato mokymosi programas ir pramonės šakas.

Kur kreiptis

Į savo vietinę FÁS tarnybą.

Parengta pagal Citizensinformation.ie informaciją

SOLVIT - pagalba užsienio Lietuviams NEMOKAMAI!

Mes FaceBook'e: