Su darbu susijusių išmokų apmokestinimas

2008-07-28 15:30:04
Su darbu susijusių išmokų apmokestinimas

Airijoje dauguma su darbu susijusių išmokų (benefits), kurias gaunate papildomai prie atlyginimo, apmokestinamos pajamų mokesčiu. Toliau pateikiama pagrindinių darbuotojų gaunamų išmokų santrauka ir mokesčių inspektorių (Revenue Commissioners) taikomos taisyklės (mokesčių inspektoriai Airijoje atsako už mokesčių surinkimą Vyriausybės vardu).

Išmokos, kurias darbuotojas gali gauti papildomai prie atlyginimo, paprastai būna dviejų rūšių:

 • Natūrinės (nepiniginės) išmokos (benefits-in-kind). Tai darbuotojo gaunamos išmokos negrynaisiais pinigais, kurios turi tam tikrą piniginę vertę. Pavyzdžiui, leidimas naudotis bendrovės automobiliu, paskolų su tam tikra palūkanų norma suteikimas arba aprūpinimas gyvenamąja vieta.

 • Kitos išmokos (išskyrus natūrines išmokas). Pavyzdžiui, čekiai, atostogų kelionių, darbuotojo sąskaitų apmokėjimas ir prizai.

Taisyklės

Darbuotojai, uždirbantys daugiau nei 1905 eurų per metus, moka mokesčius nuo bet kokių piniginių ar natūrinių išmokų vertės.

Išmokos (išskyrus natūrines išmokas) apmokestinamos pagal jų vertę. Pavyzdžiui, darbdavys Jums dovanoja atostogų kelionės čekį, kurio vertė 2000 eurų. Mokesčių tikslais tai laikoma 2000 eurų pajamomis ir atitinkamai apmokestinama.

Natūrinėms išmokoms taikomos taisyklės skiriasi. Paprastai natūrinės išmokos vertė yra tos išmokos kaštai darbdaviui, atėmus darbuotojo indėlį. Natūrinės išmokos, kurioms taikomos specialios taisyklės:

 • automobilis;

 • kitos motorinės transporto priemonės;

 • paskolos;

 • gyvenamosios vietos suteikimas.

Darbuotojas gali sumažinti natūrinės išmokos – automobilio – apmokestinamąją vertę, jei ją iš dalies naudoja darbo tikslais. Natūrinės išmokos vertė gali būti dar labiau sumažinama, jei darbuotojas prisideda prie draudimo, transporto priemonės mokesčio ir degalų išlaidų. Daugiau informacijos apie šias taisykles dėl natūrinių išmokų ir automobilių yra mokesčių inspekcijos parengtoje brošiūroje „IT20a Su darbo santykiais susijusioms išmokoms taikomas pajamų mokestis/socialinis draudimas“ („IT20a PAYE/PRSI on Benefits from Employment”) (pdf).

Neapmokestinamos ir mažinančios mokesčius išmokos

Kai kurios darbuotojo gaunamos išmokos yra neapmokestinamos arba gali mažinti mokėtiną mokestį (tax efficient). Tai yra:

 • aprūpinimas autobuso/traukinio nuolatiniu bilietu vieno mėnesio ar ilgesniam laikotarpiui;

 • nemokama ar dotuojama vaikų priežiūra;

 • tam tikros akcijų ir aprobuotos dalijimosi pelnu programos;

 • naudojimasis valgykla;

 • su darbu susijusių būtinųjų išlaidų atlyginimas;

 • tam tikras aprūpinimas gyvenamąja vieta;

 • vienkartinės ir tam tikros išmokos atleidžiant iš darbo;

 • darbiniai drabužiai;

 • asmeninės, nesusijusios su darbu dovanos ne grynaisiais pinigais;

 • darbdavio įmokos į įstatymų numatytas ar mokesčių inspekcijos aprobuotas pensijų programas;

 • mobilieji telefonai, kompiuterinė įranga ir didelės spartos interneto prieiga namuose, kai jie suteikiamos naudotis darbo tikslais (naudojimas asmeniniais tikslais yra tik atsitiktinis);

 • profesinių organizacijų nario mokestis, kai narystė yra susijusi su darbdavio veikla;

 • darbuotojo naudojimasis bendrovės mikroautobusu, kai yra visos šios sąlygos: tai daroma tik darbuotojo darbo tikslu; darbdavys reikalauja laikyti transporto priemonę namuose; uždraustas bet koks transporto priemonės naudojimas asmeniniais tikslais; darbuotojas praleidžia didžiąją savo darbo laiko dalį ne darbovietės, kurioje yra įdarbintas, patalpose.

Šis sąrašas nėra baigtinis, lengvatoms dažnai taikomos įvairios sąlygos ir/ar apribojimai, dėl kurių reikia teirautis mokesčių inspektorių.

Mokesčių nuo su darbu susijusių išmokų surinkimas

Nuo 2004 m. sausio mėn. pajamų mokestį, socialinį draudimą ir sveikatos mokestį (Health Levy), mokėtinus nuo visų natūrinių išmokų, išskaito darbdavys prie pajamų šaltinio.

Lengvatinės paskolos būstui

Lengvatinė paskola (a preferential loan) yra paskola, kurią Jums ir/ar Jūsų sutuoktiniui suteikia Jūsų darbdavys ir už kurią nereikia mokėti palūkanų arba mokamos mažesnės palūkanos nei nurodyta palūkanų norma (specified rate). Darbuotojas, gaunantis lengvatinę paskolą, turi sumokėti pajamų mokestį nuo skirtumo tarp faktiškai sumokėtų palūkanų ir sumos, kurią reiktų mokėti, jei paskolai būtų taikomos nustatytos palūkanų normos. Nustatytos palūkanų normos yra tokios:

Nuo 2007 m. sausio 1 d.:

 • paskola būstui (pagrindinė gyvenamoji vieta): 4,5% ;

 • kitos paskolos: 12%.

Nuo 2008 m. sausio 1 d.:

 • paskola būstui (pagrindinė gyvenamoji vieta): 5,5%;

 • kitos paskolos: 13%.

Daugiau informacijos apie lengvatines darbdavių suteikiamas paskolas kaip natūrinių išmokų rūšį rasite brošiūroje „IT20a Su darbo santykiais susijusioms išmokoms taikomas pajamų mokestis/socialinis draudimas“ (pdf).

Nedidelės vertės išmokos

Jei darbdavio išmokos Jums vertė neviršija 250 eurų, nuo tos išmokos nereikės mokėti pajamų ir socialinio draudimo mokesčių. Tai taikoma ne daugiau kaip vienai Jūsų gautai tokio pobūdžio išmokai per mokestinius metus. Jei išmokos vertė yra didesnė nei 250 eurų, visa išmokos vertė bus apmokestinama pajamų ir socialinio draudimo mokesčiais.

Kur kreiptis

Revenue Commissioners

County:Dublin

Country:

IRELAND

Homepage:http://www.revenue.ie/cont_main.htm

 

Parengta pagal Citizensinformation.ie informaciją

SOLVIT - pagalba užsienio Lietuviams NEMOKAMAI!

Mes FaceBook'e: