Skundų pateikimo tvarka šalinant moksleivį iš mokyklos Airijoje

2008-10-14
Skundų pateikimo tvarka šalinant moksleivį iš mokyklos Airijoje

Jeigu valdybos taryba nusprendžia pašalinti studentą iš mokyklos, laikinai pašalinti iš mokyklos arba atsisako priimti jį į mokyklą, studento tėvai gali apskųsti šį sprendimą departamento generaliniam sekretoriui. Apeliaciją išklausys apeliacinis komitetas. Šiame aplinkraštyje bei procedūrų dokumente aprašomas apeliacijų svarstymo ir sprendimų priėmimo procesas.

Apeliacijų Airijos mokyklose procedūros

2008-10-14
Apeliacijų Airijos mokyklose procedūros 1998 m. švietimo įstatymo 29 skyrius numato tėvų (ir vyresnių nei 18 metų studentų) teisę pateikti apeliaciją dėl mokyklos valdybos tarybos arba tarybos vardu veikiančio asmens sprendimų Švietimo ir mokslo departamento generaliniam sekretoriui.

Apeliacijų nagrinėjimo ir sprendimo tvarka Airijoje

2008-10-14
Apeliacijų nagrinėjimo ir sprendimo tvarka Airijoje

Švietimo įstatyme numatoma teisė apskųsti valdybos tarybos sprendimą dėl studento pašalinimo iš mokyklos, laikinojo pašalinimo iš mokyklos arba atsisakymo priimti jį į mokyklą. Šiame dokumente aprašoma apeliacijų svarstymo ir sprendimų priėmimo tvarka.

Persikėlimas į Airiją dėl aukštojo išsilavinimo

2008-10-14
Persikėlimas į Airiją dėl aukštojo išsilavinimo Jei persikeliate į Airiją ketindami studijuoti arba norite įrašyti vaiką į tretinio lygmens kolegiją, reikės išstudijuoti platų Jums prieinamų galimybių spektrą. Airijoje tretinio lygmens švietimo sektorių sudaro universitetai, technologijos institutai ir švietimo kolegijos, kartu vadinami aukštojo išsilavinimo institucijomis (angl. higher education institutions, HEI).

Gydymo išmokų programa Airijoje

2008-10-14
Gydymo išmokų programa Airijoje Gydymo išmokų programa yra Socialinių ir šeimos reikalų departamento vykdoma programa, kuri apmoka dantų, regėjimo ir klausos gydymo paslaugas kriterijus atitinkantiems asmenims. Gydymo išmokų programa gali pasinaudoti apdrausti darbuotojai ir pensininkai, sumokėję reikalaujamą socialinio draudimo įmokų skaičių. Pagal programą bus apmokama dalis reikalingų išlaidų.

Gimdos kaklelio patikros programa Airijoje 4

2008-10-14
Gimdos kaklelio patikros programa Airijoje Gimdos kaklelio vėžys (cervical cancer) yra trečias pagal dažnumą vėžys, kuriuo serga moterys Airijoje. Kadangi gimdos kaklelio vėžiui galima užkirsti kelią, svarbi ankstyva diagnostika ir gydymas. Gimdos kaklelio vėžys (cervical cancer) yra trečias pagal dažnumą vėžys, kuriuo serga moterys Airijoje. Kadangi gimdos kaklelio vėžiui galima užkirsti kelią, svarbi ankstyva diagnostika ir gydymas.

Bendruomenės globos paslaugos Airijoje 1

2008-10-14
Bendruomenės globos paslaugos Airijoje

Airijos bendruomenėse teikiamos visuomenės sveikatinimo paslaugos kartais vadinamos "bendruomenės globos paslaugomis". Jas paprastai teikia Sveikatos paslaugų administracija (HSE). Bendruomenės globos paslaugas taip pat gali teikti savanoriškos organizacijos kartu su HSE arba jos vardu. Teisė į bendruomenės globos paslaugas nėra taip aiškiai apibrėžta kaip teisė į ligoninėse teikiamas paslaugas. Įvairiose šalies vietovėse smarkiai skiriasi prieinamų paslaugų lygis.

Odontologinės paslaugos Airijoje 23

2008-10-14
Odontologinės paslaugos Airijoje Kai kuriems Airijos gyventojams Sveikatos paslaugų administracija (Health Service Executive arba HSE) teikia laisvą dantų gydymą. Šias paslaugas teikia vietinėse sveikatos apsaugos įstaigose įdarbinti odontologai bei su HSE sutartis sudarę privatūs odontologai. Praktikoje odontologų trūksta, todėl HSE tam tikroms pacientų grupėms teikia prioritetą. Pirmenybė paprastai teikiama vaikams pas odontologą atsiųstiems po vaiko ir mokyklinio patikrinimo. Jiems odontologo paslaugos yra atliekamos HSE klinikose arba/bei pradinėse mokyklose.

Sveikatos apsauga Airijos ikimokyklinio amžiaus vaikams

2008-10-14
Sveikatos apsauga Airijos ikimokyklinio amžiaus vaikams Sveikatos paslaugas ikimokyklinio amžiaus vaikams teikia sveikatos apsaugos slaugytojos bei Sveikatos paslaugų vadovybės(Health Service Executive arba HSE) įdarbinti vietiniai medicinos darbuotojai (Area Medical Officers). Visos sveikatos apsaugos slaugytojos priima registraciją iš tėvų. Sveikatos apsaugos slaugytojoms pranešama apie visus jų rajone gimusius kūdikius. Tą padaro arba ligoninė, kurioje vaikas gimė, arba gimdymą priėmusi akušerė.

Sveikatos apsauga Airijos mokyklose

2008-10-14
Sveikatos apsauga Airijos mokyklose Airijos mokyklose vykdomos pradinukų sveikatos tikrinimo bei skiepijimo programos. Privačios pradinės mokyklos turi teisę kreiptis į Sveikatos apsaugos vadovybę su prašymu, kad ir jose būtų vykdomos šios programos. Sveikatos patikrinimus mokyklose atlieka sveikatos apsaugos slaugės bei vietiniai medicinos darbuotojai. Šie patikrinimai atliekami mokyklos patalpose, o mokyklos direktorius būsimų sveikatos patikrinimų datas paskelbia iš anksto, tam, kad apie tai žinotų ir vaikų tėvai.
SOLVIT - pagalba užsienio Lietuviams NEMOKAMAI!

Mes FaceBook'e: