Netekto darbingumo išmoka Airijoje

2008-10-14
Netekto darbingumo išmoka Airijoje

Jei dėl nelaimingo atsitikimo darbe Airijoje arba nustatytos profesinės ligos netenkate fizinio ar protinio gebėjimo, Jums gali būti mokama netekto darbingumo išmoka (Disablement Benefit). Socialinių ir šeimos reikalų departamentas Airijoje moka šią išmoką savaitiniu ar mėnesiniu čekiu. Išmoka mokama, kai netekto darbingumo po nelaimingo atsitikimo ar ligos dydis įvertinamas 20 proc. ar daugiau. Jei netekto darbingumo lygis yra mažesnis nei 20 proc., mokama vienkartinė išmoka (lump sum).

Darbo laikas, pertraukos, darbas sekmadienį

2008-10-14
Darbo laikas, pertraukos, darbas sekmadienį

Daugumos darbuotojų maksimalus vidutinis savaitės darbo laikas negali viršyti 48 valandų. Tai nereiškia, kad savaitės darbo laikas niekada negali viršyti 48 valandų - svarbu atsižvelgti į vidurkį. Vidurkį galima apskaičiuoti keliais būdais. Į 48 valandas neįskaitomos pertraukos, metinės atostogos, nedarbingumo laikotarpis bei motinystės/įvaikinimo/tėvystės atostogos. Įstatymas taip pat nustato minimalias pertraukas ir poilsio laikotarpius bei darbo sekmadienį sąlygas.

Palaikų išsiuntimas iš Airijos laidoti ar kremuoti užsienyje

2008-10-14
Palaikų išsiuntimas iš Airijos laidoti ar kremuoti užsienyje

Kai asmuo iš kitos šalies miršta Airijoje, prieš išsiunčiant palaikus iš Airijos laidoti ar kremuoti kitoje šalyje, reikės sutvarkyti tam tikrus formalumus. Toliau pateikiama informacija siekia išdėstyti bendrąsias su tuo susijusias procedūras ir taisykles. Laidotuvių tvarkytojas (funeral director) Airijoje gali padėti sutvarkyti formalumus ir organizuoti repatriaciją. Padėti taip pat gali atitinkama ambasada, atstovaujanti to asmens šaliai Airijoje.

Atvykimas į Airiją - mokesčiai ir socialinis draudimas

2008-10-14
Atvykimas į Airiją - mokesčiai ir socialinis draudimas

Tais mokestiniais metais, kada mokesčių tikslais gyvenate (resident), įprastai gyvenate (ordinarily resident) ir turite nuolatinę gyvenamąją vietą (domiciled) Airijoje, paprastai turėsite mokėti mokesčius Airijai už savo pajamas, uždirbtas ar atsiradusias bet kurioje pasaulio šalyje. Bet kuriais mokestiniais metais, kai Jūsų gyvenamoji vieta ir įprastinė gyvenamoji vieta nėra Airijoje, pajamų mokestį mokėsite tik už pajamas, gautas iš šaltinių Airijoje.

Netekties pašalpos Airijoje

2008-10-14
Netekties pašalpos Airijoje

Netekties pašalpa (Bereavement Grant) yra vienkartinė išmoka, mokama, jei mirtis įvyko 1999 m. vasario 2 dieną ar vėliau. Jūsų tinkamumas šiai pašalpai gauti priklauso ne nuo Jūsų galimybių sumokėti už laidotuves, o nuo Jūsų sumokėtų socialinio draudimo įmokų. Mirties atveju galite prašyti įprastos netekties pašalpos (vienkartinės pašalpos, priklausančios nuo Jūsų sumokėtų socialinio draudimo įmokų).

Pagalba mažas pajamas gaunantiems asmenims Airijoje 3

2008-10-14
Pagalba mažas pajamas gaunantiems asmenims Airijoje

Airijoje veikia mokesčių ir socialinės rūpybos sistemos, skirtos padėti mažą darbo užmokestį gaunantiems darbuotojams. Šeimos pajamų priedas (Family Income Supplement) yra savaitinė neapmokestinama išmoka, padedanti mažą darbo užmokestį gaunantiems asmenims. Ja gali pasinaudoti susituokę ar nesusituokę darbuotojai, turintys vaikų. Tam tikromis aplinkybėmis Jums leidžiama išsaugoti socialinės rūpybos išmokas (ar bent jų dalį), kai pradedate dirbti.

Finansiniai klausimai po mirties Airijoje

2008-10-14
Finansiniai klausimai po mirties Airijoje

Kai miršta Jūsų artimasis, gali būti sunku tvarkyti daugelį reikalų, dėl kurių reikia apsispręsti ir kuriuos reikia atlikti patiriant tokį didelį stresą. Tačiau gali prireikti sutvarkyti socialinio draudimo teisių, mokesčių ir kitus finansinius klausimus. Jei su mirusiuoju buvote susituokęs ar gyvenote kartu, Jums gali prireikti nedelsiant pasinaudoti velionio pinigais. Jūs taip pat galite būti naudos gavėjas pagal draudimo polisą arba turėti teisę į pensiją. Čia rasite informacijos apie pasinaudojimą pinigais.

Teisė balsuoti Airijoje

2008-10-14
Teisė balsuoti Airijoje

Jei pateikėte prašymą Airijos pilietybei gauti ir jis buvo patvirtintas, turite teisę balsuoti visuose referendumuose ir rinkimuose Airijoje. Tačiau norėdami pasinaudoti šia teise, privalote užtikrinti, kad Jūsų vardas būtų įtrauktas į rinkėjų sąrašą (Electoral Register). Jei gyvenate Airijoje, tačiau nesate Airijos pilietis, taip pat turite teisę balsuoti kai kuriuose rinkimuose.

Gyvūnų įvežimas į Airiją 7

2008-10-14
Gyvūnų įvežimas į Airiją

Gyvūnų įvežimas į Airiją visuomet buvo griežtai kontroliuojamas, siekiant užtikrinti, kad nebūtų įvežtos tam tikros ligos (pavyzdžiui, pasiutligė). Naujoji harmonizuota ES "Gyvūnų pasų" ("Passports for Pets") sistema leidžia pervežti kates, šunis ir šeškus iš vienos ES valstybės narės į kitą. Šis ES gyvūno pasas liudija, kad gyvūnas buvo identifikuotas implantavus mikroschemą ir paskiepytas nuo pasiutligės.

Valstybinės šventės Airijoje 2

2008-10-14
Valstybinės šventės Airijoje

Airijoje kasmet būna 9 valstybinių švenčių dienos (public holidays). Valstybinės šventės Airijoje (kaip ir kitose šalyse) yra skirtos tam tikrai dienai ar įvykiui paminėti, pavyzdžiui, šv. Patriko diena (kovo 17 d.) arba Kalėdos (gruodžio 25 d.). Per valstybines šventes, kartais dar vadinamas "bankų nedarbo dienomis" (bank holidays), dauguma įmonių ir mokyklų būna uždarytos.

SOLVIT - pagalba užsienio Lietuviams NEMOKAMAI!

Mes FaceBook'e: