Mokesčiai ir darbo pradžia - PAYE 2

2008-07-28
Mokesčiai ir darbo pradžia - PAYE

Airijoje dauguma darbuotojų moka mokesčius pagal PAYE (Pay As You Earn) sistemą. Tai reiškia, kad darbdavys išskaito mokėtinus mokesčius iš algos ir tuojau pat perveda juos mokesčių inspekcijai (Revenue Commisioners). Mokesčių inspekcija renka mokesčius iš piliečių Airijos Vyriausybės vardu.

Atnaujinta Airijos darbo teisė 8

2008-07-28
Atnaujinta Airijos darbo teisė

Jei kurį laiką nedirbote Airijoje, Jums reiks sužinoti apie darbo apsaugos srityje įvykusius pasikeitimus. Per pastaruosius dešimt metų įvyko esminių pasikeitimų, todėl susipažinę su šiomis naujovėmis galėsite maksimaliai pasinaudoti savo teisėmis.

Verslo perdavimas

2008-07-28
Verslo perdavimas

Airijoje įstatymai saugo darbuotojų teises, jei verslą teisinio susijungimo (merger) arba kitu perdavimo (transfer) būdu perima kitas darbdavys. Europos bendrijų 2003 m. Darbuotojų apsaugos įmonių perdavimo atveju reglamentas ((Protection of Employees on Transfer of Undertakings) Regulations 2003) taikomas tiek siekiančioms pelno įmonėms, tiek ir labdaros ar ne pelno organizacijoms.

Terminuotos arba konkretaus tikslo sutartys

2008-07-28
Terminuotos arba konkretaus tikslo sutartys

Airijoje darbuotojai, dirbantys pagal terminuotas (fixed-term) darbo sutartis, turi maždaug panašias teises kaip pagal neterminuotas (open-ended) sutartis dirbantys darbuotojai. Daugelis darbuotojų dirba pagal neterminuotas darbo sutartis. Kitaip tariant, darbo sutartis tęsiasi iki tol, kol darbdavys arba darbuotojas ją nutraukia.

Atsiskaitymo lapeliai Airijoje

2008-07-28
Atsiskaitymo lapeliai Airijoje

1991 m. Algų mokėjimo įstatymas (Payment of Wages Act 1991) visiems Airijos darbuotojams suteikia teisę į atsiskaitymo lapelį (pay slip), kuriame nurodoma alga su mokesčiais (gross wage) ir informacija apie visus išskaitymus.

Ne visą darbo laiką dirbančių asmenų darbo teisės

2008-07-28
Ne visą darbo laiką dirbančių asmenų darbo teisės

2001 m. gruodžio 20 d. Airijoje įsigaliojo Ne visą darbo laiką dirbančių darbuotojų apsaugos įstatymas. Jis panaikina reikalavimą, kad ne visą darbo laiką dirbantis darbuotojas turi būti nepertraukiamai išdirbęs pas darbdavį ne mažiau kaip trylika savaičių ir kad jis paprastai turėtų dirbti ne mažiau kaip aštuonias valandas per savaitę.

Kas atsitinka, jei neturite P45 ar P60 1

2008-07-28
Kas atsitinka, jei neturite P45 ar P60

Dauguma darbdavių ir darbuotojų (virš 16 metų) Airijoje moka socialinio draudimo įmokas į Airijos valstybinį Socialinio draudimo fondą. Paprastai socialinio draudimo įmokų mokėjimas yra privalomas. Jūsų socialinio draudimo įmokos Airijoje vadinamos PRSI, ir jos suteikia teisę į įvairias išmokas, kurias administruoja Socialinių ir šeimos reikalų departamentas

Darbo laiko apskaita

2008-07-28
Darbo laiko apskaita

2001 m. Darbo laiko organizavimo (apskaitos) nuostatų įsigaliojimas reiškia, kad visi darbdaviai privalo vesti detalią darbo laiko pradžios ir pabaigos, kiekvienos dienos/savaitės darbo valandų bei darbuotojams priklausančių atostogų apskaitą.

Kasmetinės atostogos

2008-07-28
Kasmetinės atostogos

Jūsų teisė į kasmetines atostogas (annual leave / holidays) Airijoje išdėstyta įstatymuose ir Jūsų darbo sutartyje. Nors privalote dirbti kaip nurodyta Jūsų darbo sutartyje, įstatymas suteikia teisę į įvairias atostogas, kurių sčrašą ir aprašmą rasite čia.

Laikinasis nedarbingumas ir laikinojo nedarbingumo išmokos

2008-07-28
Laikinasis nedarbingumas ir laikinojo nedarbingumo išmokos

Pagal Airijos darbo teisę darbuotojas paprastai neturi teisės į darbo užmokestį, kol yra laikinai nedarbingas. Vadinasi, darbdavys savo nuožiūra nusistato taisykles dėl laikinojo nedarbingumo išmokų (sick pay) ir laikinojo nedarbingumo „atostogų“ (sick leave), atsižvelgdamas į darbuotojo darbo sutartį ar darbo sąlygas.

SOLVIT - pagalba užsienio Lietuviams NEMOKAMAI!

Mes FaceBook'e: