Motinystės atostogos 5

2008-07-28
Motinystės atostogos

Jei dirbdama Airijoje tampate nėščia, turite teisę išeiti motinystės atostogų (maternity leave). Teisę į pagrindines motinystės atostogas Airijoje turi visos darbuotojos (įskaitant laikinas darbuotojas), nepaisant jų darbo stažo įmonėje trukmės ar savaitės darbo valandų skaičiaus. Taip pat galite pasinaudoti papildomomis nemokamomis motinystės atostogomis.

Tėvystės atostogos

2008-07-28
Tėvystės atostogos

Airijos darbo teisė nepripažįsta tėvystės atostogų (paternity leave). Kitaip tariant, darbdaviai neprivalo suteikti darbuotojams vyrams specialių tėvystės atostogų (mokamų ar nemokamų) po jų vaiko gimimo. Kasmetinės atostogos (annual leave), kurių darbuotojas išeina po vaiko gimimo, darbo teisės prasme laikomos įprastomis atostogomis.

Sveikata ir sauga darbe 2

2008-07-28
Sveikata ir sauga darbe

Pagrindinis įstatymas, reglamentuojantis asmenų sveikatą ir saugą darbo vietoje, yra 2005 m. Saugos, sveikatos ir gerovės darbe įstatymas (pdf) (Safety, Health and Welfare at Work Act 2005). Šis įstatymas konsolidavo ir pakeitė 1989 m. Saugos, sveikatos ir gerovės įstatymo nuostatas. Jis taikomas visiems darbdaviams, darbuotojams.

Garda Clearance

2008-07-28
Garda Clearance

Jei kai kurie asmenys prieš įsidarbindami ar teikdami paslaugas nepraneša darbdaviams apie tai, kad yra padarę tam tikrų nusikaltimų, tai laikoma nusikaltimu pagal Airijos įstatymus. Ši darbdavio informavimo pareiga pirmiausia taikoma asmenims, teistiems už Airijoje ar užsienyje padarytus seksualinius nusikaltimus.

Elektroninės komunikacijos sekimas darbo vietoje

2008-07-28
Elektroninės komunikacijos sekimas darbo vietoje

Beprecedenčių technologinių permainų laikais daugelis Airijoje dirbančių darbuotojų darbe turi prieigą prie elektroninio pašto ir interneto. Darbdavys suteikia galimybes jais naudotis pirmiausia darbui palengvinti, bet kai kurie darbdaviai taip pat leidžia darbuotojams ribotai naudotis elektroniniu paštu ir interneto prieiga asmeniniais tikslais.

Darbo leidimai Airijoje

2008-07-28
Darbo leidimai Airijoje

Paprastai ne Europos ekonominės erdvės šalių (EEA) piliečiai, norintys dirbti Airijoje, privalo turėti leidimą. Europos ekonominės erdvės šalių ir Šveicarijos piliečiams nereikia įdarbinimo leidimo (employment permit).

Grįžimas į darbą

2008-07-28
Grįžimas į darbą

Po ilgesnio laikotarpio grįžtant į darbą, reikia apsvarstyti įvairias galimybes ir prieš pradedant dirbti imtis keleto veiksmų. Galbūt Jums reiks pagalbos ieškant darbo arba prieš pradėdami dirbti domėsitės tolesniu mokymusi. FÁS, Airijos valstybinė mokymo ir įdarbinimo įstaiga, ieškantiems darbo asmenims (jobseekers) teikia platų paslaugų spektrą.

Žaliosios kortelės leidimai

2008-07-28
Žaliosios kortelės leidimai

Jei esate Europos ekonominei erdvei (EEA) nepriklausančios šalies pilietis, darbui Airijoje Jums paprastai reikės įdarbinimo leidimo. 2003 m. Įdarbinimo leidimų įstatymas (Employment Permits Act 2003) (pdf) ir 2006 m. Įdarbinimo leidimų įstatymas (Employment Permits Act 2006) (pdf) nuo 2007 m. vasario 1 d. numato 4 rūšių įdarbinimo leidimus.

Vaiko priežiūros atostogos

2008-07-28
Vaiko priežiūros atostogos

1998 m. Vaiko priežiūros atostogų įstatymas (Parental Leave Act 1998), pakeistas 2006 m. Vaiko priežiūros atostogų įstatymo pakeitimo įstatymu (Amendment), leidžia tėvams Airijoje išeiti atostogų tam tikriems vaikams prižiūrėti. Tokių vaikų globėjai taip pat gali pasinaudoti šia teise. Nuo 2006 m. gegužės 18 d. galima išeiti atostogų vaikui iki aštuonerių metų amžiaus priežiūrėti (anksčiau – iki penkerių). Jei šešerių-aštuonerių metų amžiaus vaikas buvo įvaikintas, atostogos jam prižiūrėti gali būti suteikiamos iki dviejų metų nuo įvaikinimo įsakymo (adoption order) dienos.

Su darbu susijusių išmokų apmokestinimas

2008-07-28
Su darbu susijusių išmokų apmokestinimas

Airijoje dauguma su darbu susijusių išmokų (benefits), kurias gaunate papildomai prie atlyginimo, apmokestinamos pajamų mokesčiu. Toliau pateikiama pagrindinių darbuotojų gaunamų išmokų santrauka ir mokesčių inspektorių (Revenue Commissioners) taikomos taisyklės (mokesčių inspektoriai Airijoje atsako už mokesčių surinkimą Vyriausybės vardu).

SOLVIT - pagalba užsienio Lietuviams NEMOKAMAI!

Mes FaceBook'e: