FÁS pašalpų ir reabilitacinio pobūdžio darbo įtaka neįgaliųjų išmokoms Airijoje

2008-10-14
FÁS pašalpų ir reabilitacinio pobūdžio darbo įtaka neįgaliųjų išmokoms Airijoje

Jei gaunate kokią nors neįgaliųjų išmoką, pavyzdžiui, neįgaliųjų pašalpą (Disability Allowance), aklųjų pensiją (Blind Pension), invalidumo pensiją (Invalidity Pension) ar ligos išmoką (Illness Benefit), Jums gali būti leidžiama dalyvauti FÁS mokymų programoje ar Bendruomenės įdarbinimo programoje (Community Employment scheme) arba dirbti kitokį reabilitacinio ar terapinio pobūdžio darbą.

Invalidumo pensija Airijoje 8

2008-10-14
Invalidumo pensija Airijoje

Invalidumo pensija (Invalidity Pension) yra socialinio draudimo išmoka, mokama Airijoje nedarbingiems asmenims, kurie yra gavę Ligos pašalpą (Illness Benefit) mažiausiai 12 mėnesių iki prašymo pateikimo dienos. (Tai taikoma asmenims, kurių nedarbingumas tęsis dar mažiausiai dvylika mėnesių.) Invalidumo pensiją galima gauti ir greičiau, jei pagal ligos ar neįgalumo pobūdį tikėtina, kad visą likusį gyvenimą nebegalėsite dirbti.

Medicinos pagalbos programa Airijoje

2008-10-14
Medicinos pagalbos programa Airijoje

Airijoje apdraustas asmuo, patyręs sveikatos sužalojimą darbe, tiesiogiai vykdamas į darbą ar iš darbo, arba susirgęs nurodyta profesine liga, turi teisę į išmokas pagal Sveikatos sužalojimų darbe programą. Viena iš šių išmokų yra susijusi su medicinos pagalba. Medicinos pagalbos programa padengia tas Jūsų medicinos pagalbos išlaidas, kurių neapmoka Sveikatos paslaugų administracijos (HSE) sritis arba Socialinių ir šeimos reikalų departamentas per gydymo išmokas.

Kas atsitinka, jei Airijoje neturite P45 ar P60 16

2008-10-14
Kas atsitinka, jei Airijoje neturite P45 ar P60

Dauguma darbdavių ir darbuotojų (virš 16 metų) Airijoje moka socialinio draudimo įmokas (contributions) į Airijos valstybinį Socialinio draudimo fondą (Social Insurance Fund). Paprastai socialinio draudimo įmokų mokėjimas yra privalomas. Jūsų socialinio draudimo įmokos Airijoje vadinamos PRSI , ir jos suteikia teisę į įvairias išmokas (pašalpas), kurias administruoja Socialinių ir šeimos reikalų departamentas.

Laikinasis nedarbingumas ir laikinojo nedarbingumo išmokos Airijoje 1

2008-10-14
Laikinasis nedarbingumas ir laikinojo nedarbingumo išmokos Airijoje

Pagal Airijos darbo teisę darbuotojas paprastai neturi teisės į darbo užmokestį, kol yra laikinai nedarbingas. Vadinasi, darbdavys savo nuožiūra nusistato taisykles dėl laikinojo nedarbingumo išmokų (sick pay) ir laikinojo nedarbingumo „atostogų“ (sick leave), atsižvelgdamas į darbuotojo darbo sutartį ar darbo sąlygas.

Minimalūs darbo užmokesčio tarifai Airijoje

2008-10-14
Minimalūs darbo užmokesčio tarifai Airijoje

Atlygio, kurį gaunate už darbą, dydis Airijoje paprastai yra Jūsų ir darbdavio susitarimo dalykas. Šios derybos paprastai vyksta, kai gaunate darbo pasiūlymą. Tačiau pagal 2000 m. Nacionalinės minimalios algos įstatymą (National Minimum Wage Act 2000) dauguma darbuotojų turi teisę į minimalią algą

Gydymo išmokų sistema Airijoje 1

2008-10-14
Gydymo išmokų sistema Airijoje

Gydymo išmokų programa (Treatment Benefit Scheme) yra Socialinių ir šeimos reikalų departamento vykdoma programa, kuri apmoka dantų, regėjimo ir klausos gydymo paslaugas kriterijus atitinkantiems asmenims. Gydymo išmokų programa gali pasinaudoti apdrausti darbuotojai ir pensininkai, sumokėję reikalaujamą socialinio draudimo įmokų skaičių. Pagal programą bus apmokama dalis reikalingų išlaidų.

Išmoka dėl sveikatos sužalojimo darbe 6

2008-10-14
Išmoka dėl sveikatos sužalojimo darbe

Išmoka dėl sveikatos sužalojimo (Injury Benefit) – viena iš išmokų, mokamų pagal Sveikatos sužalojimų darbe programą (Occupational Injuries Scheme). Tai savaitinė išmoka, mokama, kai negalite dirbti dėl nelaimingo atsitikimo (accident) darbe arba tam tikros ligos, kuria susirgote dėl savo atliekamo darbo pobūdžio.

Šeimos gydytojo konsultacijų kortelės Airijoje

2008-10-14
Šeimos gydytojo konsultacijų kortelės Airijoje

Airijoje tam tikri asmenys, neatitinkantys medicinos išlaidų kortelės (medical card) reikalavimų, gali prašyti išduoti Šeimos gydytojo konsultacijų kortelę (GP (family doctor) Visit Card). Šios kortelės leidžia tam tikriems asmenims ir šeimoms nemokamai lankytis pas šeimos gydytoją. Čia galima rasti Airijoje teikiamų bendrosios praktikos (šeimos) gydytojų paslaugų apžvalgą. Jei neturite nei medicinos išlaidų kortelės, nei Šeimos gydytojo konsultacijų kortelės, šeimos gydytojo konsultacijos bus mokamos.

Airijos krūtų patikros programa "BreastCheck"

2008-10-14
Airijos krūtų patikros programa "BreastCheck"

"BreastCheck" yra valstybinė krūtų patikros programa Airijoje. Programa siekia aptikti ir gydyti ankstyvos stadijos krūties vėžį, kai moterys dar nejaučia ligos simptomų. Šiuo metu programa veikia šalies Šiaurės rytų, Rytų, Centriniame ir Pietryčių, Pietų ir Vakarų regionuose, ir ją ketinama išplėsti nacionaliniu mastu. 2007 m. gruodžio mėn. buvo atidarytos dar dvi stacionarios "BreastCheck" klinikos, veikiančios Airijos pietiniuose ir vakariniuose regionuose, ir abi pradėjo vykdyti patikros programas. 
 

SOLVIT - pagalba užsienio Lietuviams NEMOKAMAI!

Mes FaceBook'e: