Kaip skaičiuojamas Jūsų pajamų mokestis 2

2008-07-28
Kaip skaičiuojamas Jūsų pajamų mokestis

Beveik už visas pajamas reikia mokėti mokesčius. Mokesčius už pajamas, kurias gaunate už darbą, darbdavys išskaito iš Jūsų algos Airijos Vyriausybės naudai. Tai vadinama PAYE sistema. Mokesčio, kurį turite mokėti, dydis priklauso nuo uždirbtų pajamų dydžio ir Jūsų asmeninės padėties. Galima pasinaudoti įvairiomis pajamų mokesčio paramos galimybėmis, kurios sumažins Jūsų mokėtino mokesčio dydį.

Išankstinis įspėjimas keičiant darbą 5

2008-07-28
Išankstinis įspėjimas keičiant darbą

Jei keičiate darbą Airijoje, įstatymas reikalauja iš anksto įspėti (give notice) savo esamą darbdavį apie sprendimą išeiti iš darbo. Faktinis reikalaujamo įspėjimo terminas priklauso nuo Jūsų darbo sutarties ir minimalaus įspėjimo termino, reikalaujamo pagal įstatymą. Pagrindinis šią sritį reguliuojantis darbo įstatymas Airijoje yra Minimalaus įspėjimo termino ir darbo sąlygų įstatymas.

Užimtumas: Jūs ir Jūsų darbas

2008-07-28
Užimtumas: Jūs ir Jūsų darbas

Pirmojo darbo gavimas ar jo pakeitimas, o taip pat darbo netekimas yra esminiai gyvenimo įvykiai. Tokiu metu Jums gali prireikti informacijos, padedančios orientuotis šiame procese ir teisingai pasirinkti. Ar ieškote darbo, ar jį keičiate, ar esate atleidžiamas mažinant darbuotojų skaičių, ar tiesiog norite daugiau sužinoti apie savo teises, yra daug su užimtumu susijusios informacijos.

Darbo keitimas: mokesčiai ir socialinis draudimas 2

2008-07-28
Darbo keitimas: mokesčiai ir socialinis draudimas

Jei keičiate darbą Airijoje (t.y. išeinate iš esamo darbo ir pradedate dirbti naujoje vietoje), reikia atlikti keletą veiksmų, susijusių su mokesčiais ir socialinio draudimo (PRSI) įmokomis. Be to, reikia žinoti svarbius dalykus apie profesines pensinio draudimo sistemas (occupational pension schemes).

Jaunų asmenų apsauga darbe

2008-07-28
Jaunų asmenų apsauga darbe

Jaunų asmenų apsaugos darbe įstatymas (Protection of Young Persons (Employment) Act 1996) yra skirtas jaunų darbuotojų Airijoje sveikatai saugoti ir užtikrinti, kad per mokslo metus atliekamas darbas nekeltų pavojaus jaunuolių išsilavinimui.

Minimalūs darbo užmokesčio tarifai Airijoje 4

2008-07-28
Minimalūs darbo užmokesčio tarifai Airijoje

Atlygio, kurį gaunate už darbą, dydis Airijoje paprastai yra Jūsų ir darbdavio susitarimo dalykas. Šios derybos paprastai vyksta, kai gaunate darbo pasiūlymą. Tačiau pagal 2000 m. Nacionalinės minimalios algos įstatymą (National Minimum Wage Act 2000) dauguma darbuotojų turi teisę į minimalią algą.

Darbo sutartis Airijoje 4

2008-07-28
Darbo sutartis Airijoje

Airijoje kiekvienas asmuo, dirbantis darbdaviui už nuolatinę algą ar atlyginimą, automatiškai turi darbo sutartį (contract of employment), nepaisant to, ar ji yra, ar nėra rašytinė. Dauguma darbuotojų dirba pagal neterminuotas (open-ended) darbo sutartis. Kitaip tariant, sutartis tęsiasi iki tol, kol darbdavys ar darbuotojas ją nutraukia. Tačiau nemažai kitų darbuotojų dirba pagal terminuotas (fixed-term) ar konkretaus tikslo (specified-purpose) darbo sutartis, kurios baigiasi tam tikru nurodytu terminu arba kai atliekama konkreti užduotis. Darbo sutartyje bus kai kurie arba visi šie elementai (nepaisant to, ar darbdavys ir darbuotojas juos apibrėžė, ar ne):

Jūsų darbo sutarties pakeitimai 2

2008-07-28
Jūsų darbo sutarties pakeitimai

Airijoje darbo sutartis gali pasikeisti dėl pasikeitusių įstatymų, tačiau kitais atvejais darbdavys ir darbuotojas turi susitarti dėl pakeitimų. Nė viena šalis negali vienašališkai nuspręsti pakeisti sutarties. Šis tiek darbdavio, tiek darbuotojo sutikimo keičiant darbo sutarties sąlygas reikalavimas kyla iš sutarčių teisės.

Įdarbinimo leidimus turinčių asmenų sutuoktinių ir išlaikytinių darbo leidimai

2008-07-28
Įdarbinimo leidimus turinčių asmenų sutuoktinių ir išlaikytinių darbo leidimai

2005 m. pradžioje įsigaliojo nuostatos dėl kai kurių kategorijų darbuotojų iš Europos ekonominei erdvei nepriklausančių šalių sutuoktiniams išduodamų darbo leidimų. Jos leido lengviau įsidarbinti Europos ekonominei erdvei nepriklausančių šalių darbuotojų sutuoktiniams, kurie teisėtai gyveno šalyje.

Dubline uždaromas "Ryanair" skambučių centras

2008-07-20
Dubline uždaromas "Ryanair" skambučių centras Pigių skrydžių bendrovė „Ryanair“ nuo gegužės mėnesio planuoja uždaryti nuo 1996 metų veikusį skambinimo centrą, per kurį buvo vykdomi bilietų pardavimai telefonu. Paskelbus sprendimą, Ryanair sulaukė kritiko dėl itin dėl darbuotojų atleidimo ir išeitinių išmokų dydžio.
SOLVIT - pagalba užsienio Lietuviams NEMOKAMAI!

Mes FaceBook'e: