Įvadas į Airijos Sveikatos sužalojimų darbe išmokų programą 4

2008-10-14
Įvadas į Airijos Sveikatos sužalojimų darbe išmokų programą

Socialinių ir šeimos reikalų departamentas Airijoje vykdo išmokų programą, taikomą asmenims, sužalotiems ar tapusiems nedarbingais dėl nelaimingo atsitikimo darbe arba tiesiogiai vykstant į darbą ar iš darbo. Programa taip pat taikoma asmenims, dėl jų atliekamo darbo pobūdžio Airijoje susirgusiems profesine liga. Galima pasinaudoti įvairiomis išmokomis, o kiekvienos išmokos mokėjimas priklauso nuo skirtingų sąlygų. Čia pateikiamas ir išmokų sąrašas.

Neįgaliųjų pašalpa Airijoje 5

2008-10-14
Neįgaliųjų pašalpa Airijoje

Neįgaliųjų pašalpa (Disability Allowance) yra Airijoje mokama savaitinė pašalpa neįgaliems asmenims nuo 16 iki 66 metų. Prognozuojamas neįgalumas turi tęstis mažiausiai vienerius metus, o pašalpa priklauso nuo medicininio tinkamumo ir lėšų patikrinimo (means test). Jei manote, kad Jums nepagrįstai atsisakyta mokėti neįgaliųjų pašalpą, arba esate nepatenkinti pareigūno, sprendžiančio socialinės rūpybos klausimus (Social Welfare Deciding Officer), sprendimu dėl Jūsų teisių, turite galimybę apskųsti šį sprendimą.

Išmokos sergantiems ar neįgaliems asmenims Airijoje 1

2008-10-14
Išmokos sergantiems ar neįgaliems asmenims Airijoje

Sergantiems ar neįgaliems asmenims skiriama daug socialinės rūpybos išmokų (social welfare payments). Jas moka Socialinių ir šeimos reikalų departamentas arba Sveikatos paslaugų administracija (Health Service Executive - HSE). Kad dėl ligos ar neįgalumo įgytumėte teisę į socialinės rūpybos išmoką, ligą ar neįgalumą turi patvirtinti gydytojas. Teisę į tam tikras išmokas galite turėti ir tuo atveju, jei sergate neilgai. Norėdami gauti kitas išmokas, privalote įrodyti, kad Jūsų liga ar neįgalumas tęsis ilgiau nei vienerius metus.

Ligos pašalpa Airijoje 6

2008-10-14
Ligos pašalpa Airijoje

Ligos pašalpa (Illness Benefit) yra Socialinių ir šeimos reikalų departamento Airijoje mokama išmoka asmenims, jaunesniems nei 66 metų, negalintiems dirbti dėl ligos ir sumokėjusiems pakankamai socialinio draudimo įmokų. Apskritai Airijos darbo teisė nereglamentuoja ligos pašalpos ar nebuvimo darbe dėl laikinojo nedarbingumo. Vadinasi, kai esate laikinai nedarbingas dėl ligos (su medicinos pažyma ar be jos), Jūs automatiškai neturite teisės į darbo užmokestį. Taigi darbdavys savo nuožiūra sprendžia dėl apmokėjimo ir nebuvimo darbe ligos metu taisyklių, priklausomai nuo Jūsų darbo sutarties ar darbo sąlygų.

FÁS pašalpų ir reabilitacinio pobūdžio darbo įtaka neįgaliųjų išmokoms Airijoje

2008-10-14
FÁS pašalpų ir reabilitacinio pobūdžio darbo įtaka neįgaliųjų išmokoms Airijoje

Jei gaunate kokią nors neįgaliųjų išmoką, pavyzdžiui, neįgaliųjų pašalpą (Disability Allowance), aklųjų pensiją (Blind Pension), invalidumo pensiją (Invalidity Pension) ar ligos išmoką (Illness Benefit), Jums gali būti leidžiama dalyvauti FÁS mokymų programoje ar Bendruomenės įdarbinimo programoje (Community Employment scheme) arba dirbti kitokį reabilitacinio ar terapinio pobūdžio darbą.

Invalidumo pensija Airijoje 8

2008-10-14
Invalidumo pensija Airijoje

Invalidumo pensija (Invalidity Pension) yra socialinio draudimo išmoka, mokama Airijoje nedarbingiems asmenims, kurie yra gavę Ligos pašalpą (Illness Benefit) mažiausiai 12 mėnesių iki prašymo pateikimo dienos. (Tai taikoma asmenims, kurių nedarbingumas tęsis dar mažiausiai dvylika mėnesių.) Invalidumo pensiją galima gauti ir greičiau, jei pagal ligos ar neįgalumo pobūdį tikėtina, kad visą likusį gyvenimą nebegalėsite dirbti.

Medicinos pagalbos programa Airijoje

2008-10-14
Medicinos pagalbos programa Airijoje

Airijoje apdraustas asmuo, patyręs sveikatos sužalojimą darbe, tiesiogiai vykdamas į darbą ar iš darbo, arba susirgęs nurodyta profesine liga, turi teisę į išmokas pagal Sveikatos sužalojimų darbe programą. Viena iš šių išmokų yra susijusi su medicinos pagalba. Medicinos pagalbos programa padengia tas Jūsų medicinos pagalbos išlaidas, kurių neapmoka Sveikatos paslaugų administracijos (HSE) sritis arba Socialinių ir šeimos reikalų departamentas per gydymo išmokas.

Kas atsitinka, jei Airijoje neturite P45 ar P60 16

2008-10-14
Kas atsitinka, jei Airijoje neturite P45 ar P60

Dauguma darbdavių ir darbuotojų (virš 16 metų) Airijoje moka socialinio draudimo įmokas (contributions) į Airijos valstybinį Socialinio draudimo fondą (Social Insurance Fund). Paprastai socialinio draudimo įmokų mokėjimas yra privalomas. Jūsų socialinio draudimo įmokos Airijoje vadinamos PRSI , ir jos suteikia teisę į įvairias išmokas (pašalpas), kurias administruoja Socialinių ir šeimos reikalų departamentas.

Laikinasis nedarbingumas ir laikinojo nedarbingumo išmokos Airijoje 1

2008-10-14
Laikinasis nedarbingumas ir laikinojo nedarbingumo išmokos Airijoje

Pagal Airijos darbo teisę darbuotojas paprastai neturi teisės į darbo užmokestį, kol yra laikinai nedarbingas. Vadinasi, darbdavys savo nuožiūra nusistato taisykles dėl laikinojo nedarbingumo išmokų (sick pay) ir laikinojo nedarbingumo „atostogų“ (sick leave), atsižvelgdamas į darbuotojo darbo sutartį ar darbo sąlygas.

Minimalūs darbo užmokesčio tarifai Airijoje

2008-10-14
Minimalūs darbo užmokesčio tarifai Airijoje

Atlygio, kurį gaunate už darbą, dydis Airijoje paprastai yra Jūsų ir darbdavio susitarimo dalykas. Šios derybos paprastai vyksta, kai gaunate darbo pasiūlymą. Tačiau pagal 2000 m. Nacionalinės minimalios algos įstatymą (National Minimum Wage Act 2000) dauguma darbuotojų turi teisę į minimalią algą

SOLVIT - pagalba užsienio Lietuviams NEMOKAMAI!

Mes FaceBook'e: