Darbo leidimai Airijoje

2008-07-28
Darbo leidimai Airijoje

Paprastai ne Europos ekonominės erdvės šalių (EEA) piliečiai, norintys dirbti Airijoje, privalo turėti leidimą. Europos ekonominės erdvės šalių ir Šveicarijos piliečiams nereikia įdarbinimo leidimo (employment permit).

Grįžimas į darbą

2008-07-28
Grįžimas į darbą

Po ilgesnio laikotarpio grįžtant į darbą, reikia apsvarstyti įvairias galimybes ir prieš pradedant dirbti imtis keleto veiksmų. Galbūt Jums reiks pagalbos ieškant darbo arba prieš pradėdami dirbti domėsitės tolesniu mokymusi. FÁS, Airijos valstybinė mokymo ir įdarbinimo įstaiga, ieškantiems darbo asmenims (jobseekers) teikia platų paslaugų spektrą.

Žaliosios kortelės leidimai

2008-07-28
Žaliosios kortelės leidimai

Jei esate Europos ekonominei erdvei (EEA) nepriklausančios šalies pilietis, darbui Airijoje Jums paprastai reikės įdarbinimo leidimo. 2003 m. Įdarbinimo leidimų įstatymas (Employment Permits Act 2003) (pdf) ir 2006 m. Įdarbinimo leidimų įstatymas (Employment Permits Act 2006) (pdf) nuo 2007 m. vasario 1 d. numato 4 rūšių įdarbinimo leidimus.

Vaiko priežiūros atostogos

2008-07-28
Vaiko priežiūros atostogos

1998 m. Vaiko priežiūros atostogų įstatymas (Parental Leave Act 1998), pakeistas 2006 m. Vaiko priežiūros atostogų įstatymo pakeitimo įstatymu (Amendment), leidžia tėvams Airijoje išeiti atostogų tam tikriems vaikams prižiūrėti. Tokių vaikų globėjai taip pat gali pasinaudoti šia teise. Nuo 2006 m. gegužės 18 d. galima išeiti atostogų vaikui iki aštuonerių metų amžiaus priežiūrėti (anksčiau – iki penkerių). Jei šešerių-aštuonerių metų amžiaus vaikas buvo įvaikintas, atostogos jam prižiūrėti gali būti suteikiamos iki dviejų metų nuo įvaikinimo įsakymo (adoption order) dienos.

Su darbu susijusių išmokų apmokestinimas

2008-07-28
Su darbu susijusių išmokų apmokestinimas

Airijoje dauguma su darbu susijusių išmokų (benefits), kurias gaunate papildomai prie atlyginimo, apmokestinamos pajamų mokesčiu. Toliau pateikiama pagrindinių darbuotojų gaunamų išmokų santrauka ir mokesčių inspektorių (Revenue Commissioners) taikomos taisyklės (mokesčių inspektoriai Airijoje atsako už mokesčių surinkimą Vyriausybės vardu).

Kaip skaičiuojamas Jūsų pajamų mokestis 2

2008-07-28
Kaip skaičiuojamas Jūsų pajamų mokestis

Beveik už visas pajamas reikia mokėti mokesčius. Mokesčius už pajamas, kurias gaunate už darbą, darbdavys išskaito iš Jūsų algos Airijos Vyriausybės naudai. Tai vadinama PAYE sistema. Mokesčio, kurį turite mokėti, dydis priklauso nuo uždirbtų pajamų dydžio ir Jūsų asmeninės padėties. Galima pasinaudoti įvairiomis pajamų mokesčio paramos galimybėmis, kurios sumažins Jūsų mokėtino mokesčio dydį.

Išankstinis įspėjimas keičiant darbą 5

2008-07-28
Išankstinis įspėjimas keičiant darbą

Jei keičiate darbą Airijoje, įstatymas reikalauja iš anksto įspėti (give notice) savo esamą darbdavį apie sprendimą išeiti iš darbo. Faktinis reikalaujamo įspėjimo terminas priklauso nuo Jūsų darbo sutarties ir minimalaus įspėjimo termino, reikalaujamo pagal įstatymą. Pagrindinis šią sritį reguliuojantis darbo įstatymas Airijoje yra Minimalaus įspėjimo termino ir darbo sąlygų įstatymas.

Užimtumas: Jūs ir Jūsų darbas

2008-07-28
Užimtumas: Jūs ir Jūsų darbas

Pirmojo darbo gavimas ar jo pakeitimas, o taip pat darbo netekimas yra esminiai gyvenimo įvykiai. Tokiu metu Jums gali prireikti informacijos, padedančios orientuotis šiame procese ir teisingai pasirinkti. Ar ieškote darbo, ar jį keičiate, ar esate atleidžiamas mažinant darbuotojų skaičių, ar tiesiog norite daugiau sužinoti apie savo teises, yra daug su užimtumu susijusios informacijos.

Darbo keitimas: mokesčiai ir socialinis draudimas 2

2008-07-28
Darbo keitimas: mokesčiai ir socialinis draudimas

Jei keičiate darbą Airijoje (t.y. išeinate iš esamo darbo ir pradedate dirbti naujoje vietoje), reikia atlikti keletą veiksmų, susijusių su mokesčiais ir socialinio draudimo (PRSI) įmokomis. Be to, reikia žinoti svarbius dalykus apie profesines pensinio draudimo sistemas (occupational pension schemes).

Jaunų asmenų apsauga darbe

2008-07-28
Jaunų asmenų apsauga darbe

Jaunų asmenų apsaugos darbe įstatymas (Protection of Young Persons (Employment) Act 1996) yra skirtas jaunų darbuotojų Airijoje sveikatai saugoti ir užtikrinti, kad per mokslo metus atliekamas darbas nekeltų pavojaus jaunuolių išsilavinimui.

SOLVIT - pagalba užsienio Lietuviams NEMOKAMAI!

Mes FaceBook'e: