Naujienos

Pasaulio lietuvių mokykla jungia 200 lietuvių vaikų visame pasaulyje
2021.09.13

Pasaulio lietuvių mokykla jungia 200 lietuvių vaikų visame pasaulyje

Ar įsivaizduojate, kaip gali susitikti lietuviai, gyvenantys nuo Meksikos iki Australijos? O kaip kartu gali mokytis įvairių mokomųjų dalykų ir tuo pat metu stiprinti patriotiškumo ir bendrystės jausmą?

| 2010-03-07
8

Mama atsiveda vaiką į zoologijos sodą. Eidamas pro beždžionių narvą, berniukas pamato besimylinčias gorilas ir klausia mamos, ką jos daro.
– Nežiūrėk į jas, Pjerai. Jos elgiasi neprotingai, – atsako susierzinusi mama ir pribėga prie zoologijos sodo sargo:
– Tuojau pat sustabdykite gorilų veiksmus! Tai bjauru!
– Kokia gėda!
– O kaip aš jas sustabdysiu? – ramiai klausia sargas.
– Aš nežinau! Na, duokit joms sausainį!
– Ponia, o jūs gavusi sausainį, liautumėtės?

| 2009-10-15
30

Vieniša moteris turėjo šunelį. Šunelis padvėsė. Sielvarto prislėgta moteris nuėjo į bažnyčią ir paprašė, kad kunigėlis atlaikytų mišias už šunelio sielą.
— Ką tu sugalvojai, moterie?! — pasipiktino kunigėlis. — Kur tu matei, kad bažnyčioje būtų laikomos mišios už šunis? Nori paniekinti dievo namus?
— Ar trijų tūkstančių litų aukos užtektų už tokias mišias? — nepasiduoda moterėlė.
— Tai ko iš karto nesakei, kad šunelis buvo tikras katalikas? — iš karto su viskuo sutiko kunigėlis.

| 2008-11-30
37

Ką tik „iškeptas“ tėtis laukia kada gi ateis seselė ir praneš
kas gimė. Jo mintis nutraukia seselė:
- Tai jūs Petraitis?
- Aha.-ir pamatęs 3 mažylius nualpsta.
- Gerbiamasis, susiimkite ir palaikykite šiuos ,kol aš nueisiu paimti likusių.

| 2010-01-02
18

Sėdi vyras ir žmona, žiūri TV. Staiga vyrui šauna keistas klausimas:
– Brangioji, o tu galėtum pasakyti kažką tokio, kas mane tuo pačiu metu ir nudžiugintų, ir nuliūdintų?
Žmona sėdi, mąsto, galvoja ir:
– Žinai, mielasis, lyginant su visais tavo draugais, tavasis – didžiausias!

SOLVIT - pagalba užsienio Lietuviams NEMOKAMAI!

Mes FaceBook'e: